Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πορτογαλία
53 από 101
 • Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
 • (16 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
16
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Πορτογαλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πορτογαλία

Αρχιτεκτονική
#9 
University of Lisbon
---
#31 
University of Lisbon
---
#36 
University of Porto
---
#41 
University of Porto
---
#49 
University of Porto
---
#51 
University of Lisbon
---
#71 
University of Lisbon
---
#101 
University of Porto
Στατιστική
#101 
University of Lisbon
---
#101 
University of Minho

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πορτογαλία2022

#1

University of Porto
Universidade do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (292 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #295 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #176 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Lisbon
Universidade de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (736 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #356 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #148 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

NOVA University Lisbon
Universidade NOVA de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #431 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #351 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Coimbra
Universidade de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1272 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #455 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Minho
Universidade do Minho

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (282 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Aveiro
Universidade de Aveiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (427 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #362 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Catholic University of Portugal
Universidade Catolica Portuguesa

Card image

 • #1 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University Institute of Lisbon
Instituto Universitário de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (564 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1792 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#9

University of Beira Interior
Universidade da Beira Interior

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (346 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #1933 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#10

University of the Algarve
Universidade do Algarve

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (182 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #1310 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#11

University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #3480 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#12

Polytechnic Institute of Oporto
Instituto Politécnico do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3376 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#13

University of Évora
Universidade de Évora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #1940 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #1445 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#14

Polytechnic Institute of Lisbon
Instituto Politécnico de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1781 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #504 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#15

University of the Azores
Universidade dos Açores

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1889 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #2007 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#16

Madeira University
Universidade da Madeira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1978 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #1934 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

ISPA University
Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2212 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #2589 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#18

Polytechnic Institute of Bragança
Instituto Politécnico de Bragança

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #422 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #3283 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #1986 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#19

Cooperation of Ensino Superior, Polytechnic University
Cooperativa de Ensino Superior, Politecnico e Universitario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #365 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #3548 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#20

Polytechnic Institute of Leiria
Instituto Politécnico de Leiria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3489 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #92 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#21

Polytechnic Institute of Cávado and Ave
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #3418 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #3429 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Polytechnic Institute of Viseu
Instituto Politécnico de Viseu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #4079 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #2958 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Fernando Pessoa University
Universidade Fernando Pessoa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #3424 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Lusofona University of Humanities and Technologies
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Card image

 • #17 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2020 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Polytechnic Institute of Viana do Castelo
Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #2837 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Polytechnic Institute of Castelo Branco
Instituto Politécnico de Castelo Branco

Card image

 • #24 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #2759 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Infante D. Henrique Portucalense University
Universidade Portucalense Infante D. Henrique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #250 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #4318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Nova School of Business and Economics, Universidade NOVA de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#29

Polytechnic Institute of Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #3830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1 
 • #36 
THE Top Universities for a Digital Education
[Δημοσίευση 13 Απριλίου, 2021]

#30

Polytechnic Institute of Setúbal
Instituto Politécnico de Setúbal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #2998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #10 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#31

Egas Moniz Higher Institute of Health Sciences
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #3424 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #5552 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Autonomous University of Lisbon
Universidade Autónoma de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #3852 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #444 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #7480 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Lusophone University of Humanities and Technologies
Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias

Card image

 • #25 
 • #4243 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #608 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #11746 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Lusíada University of Lisbon
Universidade Lusíada

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #539 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #4589 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

University Institute of Health Sciences
Instituto Universitário de Ciências da Saúde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #3280 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Polytechnic Institute of Guarda
Instituto Politécnico da Guarda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #3795 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Polytechnic Institute of Santarém
Instituto Politécnico de Santarém

Card image

 • #30 
 • #4115 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Polytechnic Institute of Tomar
Instituto Politécnico de Tomar

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #4279 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Polytechnic Institute of Beja
Instituto Politécnico de Beja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #4326 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Higher School of Nursing, Coimbra
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #4462 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Superior Institute of Maia
Instituto Universitário da Maia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #4487 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Higher Institute of Administration and Languages
Instituto Superior de Administração e Línguas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #4599 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Polytechnic Institute of Portalegre
Instituto Politécnico de Portalegre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #4658 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Atlântica University
Universidade Atlântica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #5396 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Nursing School of Porto
Escola Superior de Enfermagem do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #5725 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Piaget Institute
Instituto Piaget

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #5749 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

College of Arts and Design
Escola Superior de Artes e Design

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #7875 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Higher School of Tourism and Hospitality Studies of Estoril
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #8867 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Higher School of Nursing, Lisboa
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

 • #46 
 • #8975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

College of Education of Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #9693 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Higher School of Real Estate Activities
Escola Superior de Atividades Imobiliárias

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #10652 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Paula Frassinetti Higher School of Education
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #11002 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Vasco da Gama University School
Escola Universitária Vasco da Gama

Card image

 • #50 
 • #11011 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Higher Institute of Banking Management
Instituto Superior de Gestão Bancária

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#55

Higher School of Education of João de Deus
Escola Superior de Educação de João de Deus

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#56

Higher School of Health of Alcoitão
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#57

Higher Institute of Educational Sciences of the Douro
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#58

College of Education of Torres Novas
Escola Superior de Educação de Torres Novas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#59

Higher School of Nursing of Santa Maria
Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)

#60

Higher Institute of Management and Administration
Instituto Superior de Administração e Gestão

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image


#61

Higher Institute of Social Services of Porto
Instituto Superior de Serviço Social do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image


#62

Higher School of Nursing of São José de Cluny
Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)

#63

Higher Institute for Administration Sciences
Instituto Superior Ciências da Administração

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)

#64

Higher Institute of Information Sciences and Administration
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)

#65

D. Henrique Nautical Higher School Infante
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image


#66

Higher Institute of Business and Tourism
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#67

Higher School of Art of Guimarães
Escola Superior Artística de Guimarães

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)

#68

Dr. José Timóteo Montalvão Machado Higher School of Nursing
Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)

#69

Health Institute of Alto Ave
Instituto Superior de Saúde do Alto Ave

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)

#70

Institute of Higher Studies of Fafe
Instituto de Estudos Superiores de Fafe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)

ΠορτογαλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +351

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  81%
 • Προτεσταντισμός  3%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  15%
 • Άλλες θρησκείες: Ισλάμ, Ιουδαϊσμός  1%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Πορτογαλία:
 • 1. Λισαβόνα: 520,000
 • 2. Πόρτο: 250,000
 • 3. Amadora: 180,000
 • 4. Μπράγκα: 120,000
 • 5. Σετούμπαλ: 115,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Πορτογαλία:

Lisboa / Portela (LIS): 22.449.289 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 7χλμ. από Λισαβόνα κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πορτογαλία

google static map google map control google map control

University of Porto βρίσκεται στη θέση #1 σε Πορτογαλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πορτογαλία NOVA University Lisbon βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 24 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το NOVA University Lisbon έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Minho έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Minho περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Aveiro έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Aveiro περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής