Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πορτογαλία
52 από 101
 • Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
19
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
 • (13 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
15
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πορτογαλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Πορτογαλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πορτογαλία

Επιστήμη Περιβάλλοντος
#34 
University of Lisbon
---
#47 
University of Lisbon
---
#49 
University of Porto
---
#50 
University of Porto
---
#51 
University of Porto
---
#71 
University of Lisbon
---
#151 
University of Aveiro

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πορτογαλία2021

#1

University of Porto
Universidade do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #357 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #176 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

NOVA University Lisbon
Universidade NOVA de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #428 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #351 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Lisbon
Universidade de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #357 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #148 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Coimbra
Universidade de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (335 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #431 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Aveiro
Universidade de Aveiro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #362 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Minho
Universidade do Minho

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Catholic University of Portugal
Universidade Catolica Portuguesa

Card image

 • #1 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Beira Interior
Universidade da Beira Interior

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1134 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#9

University Institute of Lisbon
Instituto Universitário de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (395 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1158 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#10

University of the Algarve
Universidade do Algarve

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1054 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#11

Polytechnic Institute of Oporto
Instituto Politécnico do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #1012 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#12

University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #1182 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#13

University of Évora
Universidade de Évora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #1254 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #9 
 • #1955 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#14

Polytechnic Institute of Lisbon
Instituto Politécnico de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1917 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #17 
 • #2013 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#15

Madeira University
Universidade da Madeira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2021 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #1894 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#16

University of the Azores
Universidade dos Açores

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #2280 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #14 
 • #1969 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#17

ISPA University
Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2038 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #20 
 • #2589 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#18

Polytechnic Institute of Bragança
Instituto Politécnico de Bragança

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #422 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #3316 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #1996 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#19

Polytechnic Institute of Leiria
Instituto Politécnico de Leiria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #3198 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #1975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Cooperation of Ensino Superior, Polytechnic University
Cooperativa de Ensino Superior, Politecnico e Universitario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #365 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3567 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#21

Polytechnic Institute of Cávado and Ave
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

Card image

 • #26 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #3447 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #3429 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Fernando Pessoa University
Universidade Fernando Pessoa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2934 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #3424 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Polytechnic Institute of Viseu
Instituto Politécnico de Viseu

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #4082 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #23 
 • #2958 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Lusofona University of Humanities and Technologies
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Card image

 • #17 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2020 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Polytechnic Institute of Viana do Castelo
Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #2837 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Polytechnic Institute of Castelo Branco
Instituto Politécnico de Castelo Branco

Card image

 • #24 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #2759 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Polytechnic Institute of Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2994 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #28 
 • #3830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Polytechnic Institute of Setúbal
Instituto Politécnico de Setúbal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #2998 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Infante D. Henrique Portucalense University
Universidade Portucalense Infante D. Henrique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #4318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Nova School of Business and Economics

 • #25 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #105 
 • #550 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 09 Ιουλίου, 2020]

#31

Egas Moniz Higher Institute of Health Sciences
Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz

Card image

 • #19 
 • #3451 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #18 
 • #2017 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #38 
 • #5552 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Vasco da Gama University School
Escola Universitária Vasco da Gama

Card image

 • #22 
 • #3918 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #49 
 • #11011 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Lusophone University of Humanities and Technologies
Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias

Card image

 • #24 
 • #4301 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #455 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #11746 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Lusíada University of Lisbon
Universidade Lusíada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #360 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #4589 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Autonomous University of Lisbon
Universidade Autónoma de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #438 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #7480 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

University Institute of Health Sciences
Instituto Universitário de Ciências da Saúde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #3280 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Polytechnic Institute of Santarém
Instituto Politécnico de Santarém

Card image

 • #29 
 • #4115 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Polytechnic Institute of Tomar
Instituto Politécnico de Tomar

Card image

 • #30 
 • #4279 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Polytechnic Institute of Beja
Instituto Politécnico de Beja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #4326 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Higher School of Nursing, Coimbra
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #4462 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Superior Institute of Maia
Instituto Universitário da Maia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #4487 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Polytechnic Institute of Portalegre
Instituto Politécnico de Portalegre

Card image

 • #36 
 • #4658 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Atlântica University
Universidade Atlântica

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #5396 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Nursing School of Porto
Escola Superior de Enfermagem do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #5725 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Piaget Institute
Instituto Piaget

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #5749 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

D. Henrique Nautical Higher School Infante
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #6238 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

College of Arts and Design
Escola Superior de Artes e Design

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (155 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #7875 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Higher School of Tourism and Hospitality Studies of Estoril
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril

 • #44 
 • #8867 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Higher School of Nursing, Lisboa
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

 • #45 
 • #8975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

College of Education of Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #9693 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Higher School of Real Estate Activities
Escola Superior de Atividades Imobiliárias

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #10652 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Paula Frassinetti Higher School of Education
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #11002 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Polytechnic Institute of Maia
Instituto Politécnico da Maia

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image


#54

Higher Institute of Information Sciences and Administration
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)

#55

Higher School of Health of Alcoitão
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#56

Polytechnic Institute of Guarda
Instituto Politécnico da Guarda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#57

Higher School of Education of João de Deus
Escola Superior de Educação de João de Deus

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#58

Higher School of Nursing of Santa Maria
Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)

#59

Higher Institute for Administration Sciences
Instituto Superior Ciências da Administração

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)

#60

Health Institute of Alto Ave
Instituto Superior de Saúde do Alto Ave

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)

#61

National Superior Orchestra Academy
Academia Nacional Superior de Orquestra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)

#62

Higher School of Art of Guimarães
Escola Superior Artística de Guimarães

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)

#63

Dr. José Timóteo Montalvão Machado Higher School of Nursing
Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)

#64

Higher Institute of Administration and Languages, Leiria
Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#65

Higher Institute of Business and Tourism
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image


#66

Higher Institute of Management
Instituto Superior de Gestào

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image


#67

The Lisbon MBA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image


#68

Portuguese Institute of Marketing Management
Instituto Português de Administração de Marketing

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#69

Higher Institute of Advanced Technologies
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#70

Higher Institute of Education and Science
Instituto Superior de Educação e Ciências

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

ΠορτογαλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +351

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  81%
 • Προτεσταντισμός  3%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  15%
 • Άλλες θρησκείες: Ισλάμ, Ιουδαϊσμός  1%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Πορτογαλία:
 • 1. Λισαβόνα: 520,000
 • 2. Πόρτο: 250,000
 • 3. Amadora: 180,000
 • 4. Μπράγκα: 120,000
 • 5. Σετούμπαλ: 115,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Πορτογαλία:

Lisboa / Portela (LIS): 22.449.289 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 7χλμ. από Λισαβόνα κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πορτογαλία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Porto βρίσκεται στη θέση #1 σε Πορτογαλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πορτογαλία University of Porto βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Porto έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Aveiro έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πορτογαλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Aveiro περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής