Πανεπιστήμια σε Κοΐμπρα, Πορτογαλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Κοΐμπρα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
19
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Κοΐμπρα
 • (14 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Κοΐμπρα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Κοΐμπρα

Σκανδιναβικές Γλώσσες
#97 
University of Coimbra
---
#104 
University of Coimbra
---
#176 
University of Coimbra
---
#201 
University of Coimbra
---
#201 
University of Coimbra
---
#201 
University of Coimbra
---
#226 
University of Coimbra
---
#251 
University of Coimbra
Μαθηματικά
#301 
University of Coimbra
---
#301 
University of Coimbra

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Κοΐμπρα, Πορτογαλία2022

#1

University of Coimbra
Universidade de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1272 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #455 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Polytechnic Institute of Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #609 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #3830 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1 
 • #36 
THE Top Universities for a Digital Education
[Δημοσίευση 13 Απριλίου, 2021]

#3

Higher School of Nursing, Coimbra
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #4462 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

College of Education of Coimbra
Escola Superior de Educação de Coimbra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #9693 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Vasco da Gama University School
Escola Universitária Vasco da Gama

Card image

 • #50 
 • #11011 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Higher Institute Bissaya Barreto
Instituto Superior Bissaya Barreto


#7

University College of Arts of Coimbra
Escola Universitária das Artes de Coimbra


ΚοΐμπραΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 107000

: Coimbra, Coimbra

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Κοΐμπρα

google static map google map control google map control

University of Coimbra βρίσκεται στη θέση #1 σε Κοΐμπρα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Κοΐμπρα University of Coimbra βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Coimbra έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Μηχανική (Σκανδιναβικές Γλώσσες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Το University of Coimbra έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Κοΐμπρα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Coimbra περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής