Πανεπιστήμια σε Λισαβόνα, Πορτογαλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Λισαβόνα
12 από 33
 • Πανεπιστήμια σε Λισαβόνα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
20
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Λισαβόνα
 • (15 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
15
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Λισαβόνα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Λισαβόνα, Πορτογαλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Λισαβόνα

Αρχιτεκτονική
#9 
University of Lisbon
---
#31 
University of Lisbon
---
#51 
University of Lisbon
---
#55 
University of Lisbon
Γεωργία
#69 
University of Lisbon
---
#71 
University of Lisbon
Στατιστική
#101 
University of Lisbon
---
#142 
University of Lisbon
---
#151 
University of Lisbon
---
#151 
University of Lisbon

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Λισαβόνα, Πορτογαλία2022

#1

University of Lisbon
Universidade de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (736 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #356 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #148 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

NOVA University Lisbon
Universidade NOVA de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #431 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #351 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Catholic University of Portugal
Universidade Catolica Portuguesa

Card image

 • #1 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University Institute of Lisbon
Instituto Universitário de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (564 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1792 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#5

Polytechnic Institute of Lisbon
Instituto Politécnico de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1781 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #504 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#6

ISPA University
Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2212 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #2589 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#7

Lusofona University of Humanities and Technologies
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

Card image

 • #17 
 • #528 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2020 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Autonomous University of Lisbon
Universidade Autónoma de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #3852 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #444 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #7480 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Lusophone University of Humanities and Technologies
Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias

Card image

 • #25 
 • #4243 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #608 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #11746 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Lusíada University of Lisbon
Universidade Lusíada

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #539 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #4589 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Higher School of Nursing, Lisboa
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

 • #46 
 • #8975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Higher School of Real Estate Activities
Escola Superior de Atividades Imobiliárias

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #10652 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Higher Institute of Banking Management
Instituto Superior de Gestão Bancária

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#14

Higher School of Education of João de Deus
Escola Superior de Educação de João de Deus

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)

#15

Higher Institute for Administration Sciences
Instituto Superior Ciências da Administração

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)

#16

The Lisbon MBA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (158 αξιολογήσεις)
Card image


#17

National Superior Orchestra Academy
Academia Nacional Superior de Orquestra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (211 αξιολογήσεις)

#18

Higher School of Health of the Portuguese Red Cross
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)

#19

Ribeiro Sanches Higher School of Health Sciences
Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)

#20

Higher Institute of the New Professions
Instituto Superior de Novas Profissões

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)

#21

Higher Institute of Business Communication
Instituto Superior de Comunicação Empresarial

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
Card image


#22

Higher Institute of Management
Instituto Superior de Gestào

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image


#23

São Francisco das Misericórdias Higher School of Nursing
Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
Card image


#24

Portuguese Institute of Marketing Management
Instituto Português de Administração de Marketing

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)

#25

Higher Institute of Education and Science
Instituto Superior de Educação e Ciências

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)

#26

Higher Institute of Advanced Technologies
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)

#27

Higher School of Technology and Arts of Lisbon
Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (135 αξιολογήσεις)

#28

Higher School of Decorative Arts
Escola Superior de Artes Decorativas


#29

AESE, AESE Escola de Direccao e Negocios


#30

Almeida Garrett Higher School of Education
Escola Superior de Educação Almeida Garrett


#31

Maria Ulrich Higher School of Childhood Educators
Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich


#32

Higher Institute of Police Sciences and Homeland Security
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna

Card imageΛισαβόναΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 518000

: Lisbon, Lisbon

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Λισαβόνα

google static map google map control google map control

University of Lisbon βρίσκεται στη θέση #1 σε Λισαβόνα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Λισαβόνα NOVA University Lisbon βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 24 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το NOVA University Lisbon έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το University of Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lisbon περιλαμβάνεται.

Το NOVA University Lisbon έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λισαβόνα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το NOVA University Lisbon περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής