Πανεπιστήμια σε Πόρτο, Πορτογαλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πόρτο
6 από 10
 • Πανεπιστήμια σε Πόρτο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόρτο
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
8
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόρτο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πόρτο

---
#36 
University of Porto
---
#41 
University of Porto
---
#49 
University of Porto
---
#51 
University of Porto
---
#51 
University of Porto
---
#101 
University of Porto
---
#151 
University of Porto
---
#192 
University of Porto
---
#201 
University of Porto
---
#225 
University of Porto

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόρτο, Πορτογαλία2022

#1

University of Porto
Universidade do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (292 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #295 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #176 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Polytechnic Institute of Oporto
Instituto Politécnico do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3376 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

Fernando Pessoa University
Universidade Fernando Pessoa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #3424 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Infante D. Henrique Portucalense University
Universidade Portucalense Infante D. Henrique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #250 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #4318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Nursing School of Porto
Escola Superior de Enfermagem do Porto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #5725 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Paula Frassinetti Higher School of Education
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #11002 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Higher School of Nursing of Santa Maria
Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)

#8

Higher Institute of Management and Administration
Instituto Superior de Administração e Gestão

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image


#9

Higher Institute of Business and Tourism
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image


#10

Católica Porto Business School, Universidade Católica Portuguesa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)

ΠόρτοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 250000

: Porto, Porto

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόρτο

google static map google map control google map control

University of Porto βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόρτο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόρτο University of Porto βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Porto έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Το University of Porto έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόρτο για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Porto περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής