Πανεπιστήμια σε Φουντσάλ, Πορτογαλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

1 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Φουντσάλ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Φουντσάλ
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Φουντσάλ
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Φουντσάλ, Πορτογαλία2021

#1

Madeira University
Universidade da Madeira

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2021 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #15 
 • #1894 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#2

Higher Institute of Administration and Languages
Instituto Superior de Administração e Línguas


#3

Higher School of Nursing of São José de Cluny
Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny


ΦουντσάλΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 101000

: Madeira, Funchal

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Φουντσάλ

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Madeira University βρίσκεται στη θέση #1 σε Φουντσάλ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Φουντσάλ Madeira University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 4 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Madeira University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής