Πανεπιστήμια σε Μεξικό
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μεξικό
158 από 516
 • Πανεπιστήμια σε Μεξικό
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
27
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μεξικό
 • (21 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
18
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μεξικό
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μεξικό

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μεξικό

Αρχαιολογία
#16 
National Autonomous University of Mexico
---
#48 
National Autonomous University of Mexico
---
#50 
National Autonomous University of Mexico
---
#76 
University of León
---
#84 
National Autonomous University of Mexico
---
#193 
National Polytechnic Institute
---
#251 
Autonomous University of Puebla

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μεξικό2021

#1

National Autonomous University of Mexico
Universidad Nacional Autónoma de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #100 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #144 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Monterrey Institute of Technology
Tecnológico de Monterrey

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (349 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #155 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Metropolitan Autonomous University
Universidad Autónoma Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Polytechnic Institute
Instituto Politécnico Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (9557 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Autonomous University of Puebla
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (236 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Guadalajara
Universidad de Guadalajara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (3012 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Autonomous University of San Luis Potosí
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Autonomous University of the State of Mexico
Universidad Autónoma del Estado de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Guanajuato
Universidad de Guanajuato

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (637 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Autonomous University of Nuevo León
Universidad Autónoma de Nuevo León

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (584 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Autonomous University of Querétaro
Universidad Autónoma de Querétaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#12

Autonomous University of Yucatan
Universidad Autónoma de Yucatán

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Autonomous University of Baja California
Universidad Autónoma de Baja California

Card image

 • #8 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Michoacan University of Saint Nicholas of Hidalgo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1238 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#15

University of Sonora
Universidad de Sonora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Anahuac University of North Mexico
Universidad Anáhuac México Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #38 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]

#17

Autonomous University of the State of Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #3196 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#18

Universidad de las Americas
Universidad de las Américas Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]

#19

Autonomus Institute of Technology of Mexico
Instituto Tecnológico Autonómo de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (665 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #42 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #2950 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#20

Chapingo Autonomous University
Universidad Autónoma de Chapingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #31 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #3299 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#21

Ibero-American University
Universidad Iberoamericana A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (490 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #32 
 • #3403 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#22

Autonomous University of the State of Morelos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (699 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1519 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#23

Panamerican University
Universidad Panamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #83 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #16 
 • #101 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]

#24

University of Monterrey
Universidad de Monterrey

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #37 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #94 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#25

Autonomous University of Zacatecas
Universidad Autónoma de Zacatecas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (431 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1565 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #24 
 • #2719 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#26

University of Veracruz
Universidad Veracruzana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2415 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #14 
 • #1977 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#27

Center of Research and Advanced Studies of IPN
Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (3658 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #454 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #744 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #2 
 • #687 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Autonomous University of Sinaloa
Universidad Autónoma de Sinaloa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #2347 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #13 
 • #1854 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#29

University of Colima
Universidad de Colima

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #2626 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #2565 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#30

Autonomous University of Coahuila
Universidad Autónoma de Coahuila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #2225 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #2574 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#31

Autonomous University of Chiapas
Universidad Autónoma de Chiapas

 • #34 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2446 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #31 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#32

Autonomous University of Chihuahua
Universidad Autónoma de Chihuahua

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2448 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #37 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#33

Juárez Autónoma de Tabasco University
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2978 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #2924 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #25 
 • #2753 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#34

Autonomous University of Aguascalientes
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1592 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #3680 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #30 
 • #2987 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#35

Autonomous University of Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #2614 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #32 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#36

Colegio de Mexico
El Colegio de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (317 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #82 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #43 
 • #4411 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#37

Sonora Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Sonora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #172 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#38

Juárez University of the State of Durango
Universidad Juárez del Estado de Durango

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #2902 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #39 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#39

Autonomous University of Tamaulipas
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #2974 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#40

Autonomous University of Guerrero
Universidad Autónoma de Guerrero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #105 
 • #406 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#41

Antonio Narro Agrarian Autonomous University
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #4 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #3946 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Autonomous University of Nayarit
Universidad Autónoma de Nayarit

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #91 
 • #352 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#43

Autonomous University of Mexico City
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #153 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #34 
 • #3891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Technological Institute of Celaya
Instituto Tecnológico de Celaya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (523 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #111 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #5634 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Tijuana Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Tijuana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #192 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#46

Metropolitan Technological University
Universidad Tecnológica Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #120 
 • #509 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #33 
 • #3835 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

School of National Anthropology and History
Escuela Nacional de Antropologia e Historia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #650 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #3573 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

University of León
Universidad de León

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1356 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #1 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 14 Ιουλίου, 2020]
 • #7 
 • #1227 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#49

Autonomous University of Tlaxcala
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #2075 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #126 
 • #548 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #40 
 • #4190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

University of Arts and Science of Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #2968 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #43 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #190 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#51

Western Institute of Technology and Higher Education
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (2938 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #2993 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #12 
 • #66 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#52

La Salle University of Bajío
Universidad de la Salle Bajío A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #3052 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #28 
 • #124 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #79 
 • #8420 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Polytechnic University of Pachuca
Universidad Politécnica de Pachuca

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.7 / 5.0 (634 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #3337 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #86 
 • #330 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #58 
 • #5349 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

UPAEP University
Universidad Popular Autonóma del Estado de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (2435 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #101 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 29 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #29 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#55

University of Quintana Roo
Universidad de Quintana Roo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (162 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #92 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #4945 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Valle de México University
Universidad del Valle de México A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #113 
 • #444 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #4790 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Universidad Autonoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Guadalajara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #107 
 • #411 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #5525 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

Cristóbal Colón University
Universidad Cristóbal Colón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (527 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #46 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#59

TecMilenio University
Universidad TecMilenio

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #96 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #94 
 • #11513 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Polytechnic University of Querétaro
Universidad Politécnica de Querétaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #3 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#61

National Pedagogical University
Universidad Pedagógica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (337 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #26 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #67 
 • #6189 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Zacatepec Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Zacatepec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #38 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#63

Technological Institute of Morelia
Instituto Tecnológico de Morelia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #50 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #68 
 • #6318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

University of Cuautitlán Izcalli
Universidad de Cuautitlán Izcalli

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #50 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#65

Pachuca Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Pachuca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #79 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #92 
 • #11466 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Aguascalientes Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #84 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#67

Polytechnic University of Guanajuato
Universidad Politécnica de Guanajuato

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #92 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#68

Technological University of León
Universidad Tecnológica de León

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (408 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #96 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#69

Technological University of Tecámac
Universidad Tecnológica de Tecámac

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (245 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #108 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#70

University of Tlaxcala
Universidad Politécnica de Tlaxcala

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #114 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

ΜεξικόΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +52

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  83%
 • Προτεσταντισμός  10%
 • Άλλες θρησκείες: Μάρτυρες του Ιεχωβά, Αντβεντιστές Έβδομης Ημέρας  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Μεξικό:
 • 1. Πόλη του Μεξικού: 12,300,000
 • 2. Ιθταπαλάπα (Iztapalapa): 1,800,000
 • 3. Ecatepec de Morelos: 1,800,000
 • 4. Γκουανταλαχάρα: 1,600,000
 • 5. Πουέμπλα: 1,600,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Μεξικό:

Benito Juárez International Airport (MEX): 41.710.254 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 6χλμ. από Πόλη του Μεξικού κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μεξικό

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

National Autonomous University of Mexico βρίσκεται στη θέση #1 σε Μεξικό στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μεξικό National Autonomous University of Mexico βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Autonomous University of Mexico έχει περαστεί σε λίστα

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το University of León έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of León περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Polytechnic Institute έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Polytechnic Institute περιλαμβάνεται.

Το Autonomous University of Puebla έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Puebla περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

U-Ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -U-Ranking of Spanish Universities:
Διδασκαλία
Έρευνα
Καινοτομία & Τεχνολογική Ανάπτυξη

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής