Πανεπιστήμια σε Μεξικό
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μεξικό
160 από 519
 • Πανεπιστήμια σε Μεξικό
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
29
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μεξικό
 • (24 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
20
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μεξικό
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μεξικό

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μεξικό

---
#15 
National Autonomous University of Mexico
Αρχαιολογία
#16 
National Autonomous University of Mexico
---
#30 
National Autonomous University of Mexico
---
#48 
National Autonomous University of Mexico
---
#50 
National Autonomous University of Mexico
---
#51 
National Autonomous University of Mexico
---
#51 
National Autonomous University of Mexico
---
#94 
National Autonomous University of Mexico
---
#101 
National Autonomous University of Mexico
Μαθηματικά
#112 
National Autonomous University of Mexico

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μεξικό2022

#1

National Autonomous University of Mexico
Universidad Nacional Autónoma de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #105 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #144 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Monterrey Institute of Technology
Tecnológico de Monterrey

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (593 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #161 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Metropolitan Autonomous University
Universidad Autónoma Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Polytechnic Institute
Instituto Politécnico Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (10185 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Autonomous University of Puebla
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (349 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Guadalajara
Universidad de Guadalajara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (3104 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Autonomous University of the State of Mexico
Universidad Autónoma del Estado de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (390 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Autonomous University of Nuevo León
Universidad Autónoma de Nuevo León

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (584 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Autonomous University of the State of Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Anahuac University of North Mexico
Universidad Anáhuac México Norte

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (433 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #618 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#11

University of Guanajuato
Universidad de Guanajuato

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (661 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Universidad de las Americas
Universidad de las Américas Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]

#13

Autonomous University of Querétaro
Universidad Autónoma de Querétaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (2387 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Autonomous University of the State of Morelos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1113 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Autonomous University of Yucatan
Universidad Autónoma de Yucatán

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Autonomous University of Baja California
Universidad Autónoma de Baja California

Card image

 • #15 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Michoacan University of Saint Nicholas of Hidalgo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (180 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #1288 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#18

University of Sonora
Universidad de Sonora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (574 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Autonomous University of Sinaloa
Universidad Autónoma de Sinaloa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #2104 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#20

Autonomus Institute of Technology of Mexico
Instituto Tecnológico Autonómo de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (665 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #46 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]


#21

Ibero-American University
Universidad Iberoamericana A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (490 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #3508 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#22

Chapingo Autonomous University
Universidad Autónoma de Chapingo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (819 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #595 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#23

Panamerican University
Universidad Panamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (311 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #84 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #10 
 • #92 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#24

University of Monterrey
Universidad de Monterrey

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (261 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #103 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#25

Autonomous University of San Luis Potosí
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2101 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#26

Autonomous University of Zacatecas
Universidad Autónoma de Zacatecas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (431 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1298 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#27

Center of Research and Advanced Studies of IPN
Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (3658 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #454 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #652 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #687 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

University of Veracruz
Universidad Veracruzana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #2188 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #1972 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#29

University of Colima
Universidad de Colima

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #2472 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#30

Autonomous University of Chiapas
Universidad Autónoma de Chiapas

 • #34 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #2432 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#31

Autonomous University of Coahuila
Universidad Autónoma de Coahuila

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #620 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2357 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#32

Autonomous University of Chihuahua
Universidad Autónoma de Chihuahua

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #2439 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#33

Juárez Autónoma de Tabasco University
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (3369 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #2895 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #52 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#34

Autonomous University of Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #3200 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#35

School of National Anthropology and History
Escuela Nacional de Antropologia e Historia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #650 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2314 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #3573 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Autonomous University of Aguascalientes
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1592 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #3646 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#37

Colegio de Mexico
El Colegio de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (317 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #82 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #1 
 • #1 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#38

Sonora Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Sonora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #631 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #18 
 • #48 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#39

Juárez University of the State of Durango
Universidad Juárez del Estado de Durango

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #106 
 • #395 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#40

Antonio Narro Agrarian Autonomous University
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #4008 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #59 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#41

Autonomous University of Tamaulipas
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #70 
 • #229 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#42

Autonomous University of Nayarit
Universidad Autónoma de Nayarit

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #108 
 • #406 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#43

Autonomous University of Guerrero
Universidad Autónoma de Guerrero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #130 
 • #495 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#44

Technological Institute of Celaya
Instituto Tecnológico de Celaya

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (842 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #58 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #64 
 • #5634 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Autonomous University of Mexico City
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #69 
 • #228 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #3891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Tijuana Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Tijuana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (205 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #113 
 • #428 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#47

Metropolitan Technological University
Universidad Tecnológica Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #3835 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

University of León
Universidad de León

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #6 
U-Ranking of Spanish Universities
[Δημοσίευση 18 Ιουνίου, 2021]
 • #119 
 • #448 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #76 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]


#49

Western Institute of Technology and Higher Education
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (3351 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #161 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #4 
 • #7 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#50

Autonomous University of Tlaxcala
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #2097 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #127 
 • #482 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #4190 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

University of Arts and Science of Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #2940 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #44 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #63 
 • #209 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#52

Polytechnic University of Pachuca
Universidad Politécnica de Pachuca

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.1 / 5.0 (713 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #3248 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #66 
 • #212 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #60 
 • #5349 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Benito Juárez Autonomous University of Oaxaca
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (367 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #3547 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #57 
 • #5104 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Valle de Atemajac University
Universidad del Valle de Atemajac A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (916 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #22 
 • #62 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #77 
 • #7935 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

UPAEP University
Universidad Popular Autonóma del Estado de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (2462 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #22 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]
 • #81 
 • #265 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#56

University of Quintana Roo
Universidad de Quintana Roo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (241 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #85 
 • #289 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #54 
 • #4945 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Valle de México University
Universidad del Valle de México A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #118 
 • #446 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #52 
 • #4790 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

CETYS University
CETYS Universidad

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #39 
 • #117 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #59 
 • #5194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Universidad Autonoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Guadalajara

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (452 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #103 
 • #378 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #5525 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

Technological University of Mexico
Universidad Tecnológica de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (1255 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #116 
 • #442 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #66 
 • #6035 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

Autonomous University of Campeche
Universidad Autónoma de Campeche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #117 
 • #444 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #50 
 • #4701 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

TecMilenio University
Universidad TecMilenio

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #37 
 • #113 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #96 
 • #11513 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Cristóbal Colón University
Universidad Cristóbal Colón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (608 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #50 
 • #161 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#64

Modelo University
Universidad Modelo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #3 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#65

Centre of University Studies of Monterrey
Centro de Estudios Universitarios

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (274 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #4 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#66

Universidad ICEL

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #8 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#67

Polytechnic University of Querétaro
Universidad Politécnica de Querétaro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #16 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#68

Acapulco Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Acapulco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #18 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#69

Zacatepec Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Zacatepec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (521 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #21 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#70

Anáhuac University of Cancún
Universidad Anáhuac Cancún

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #24 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

ΜεξικόΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +52

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  83%
 • Προτεσταντισμός  10%
 • Άλλες θρησκείες: Μάρτυρες του Ιεχωβά, Αντβεντιστές Έβδομης Ημέρας  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Μεξικό:
 • 1. Πόλη του Μεξικού: 12,300,000
 • 2. Ιθταπαλάπα (Iztapalapa): 1,800,000
 • 3. Ecatepec de Morelos: 1,800,000
 • 4. Γκουανταλαχάρα: 1,600,000
 • 5. Πουέμπλα: 1,600,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Μεξικό:

Benito Juárez International Airport (MEX): 41.710.254 επιβάτες / έτος; 2 τερματικοί σταθμοί (terminals); 6χλμ. από Πόλη του Μεξικού κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μεξικό

google static map google map control google map control

National Autonomous University of Mexico βρίσκεται στη θέση #1 σε Μεξικό στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μεξικό National Autonomous University of Mexico βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Autonomous University of Mexico έχει περαστεί σε λίστα

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το Monterrey Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Monterrey Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μεξικό για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

U-Ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -U-Ranking of Spanish Universities:
Διδασκαλία
Έρευνα
Καινοτομία & Τεχνολογική Ανάπτυξη

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής