Πανεπιστήμια σε Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
- Κατάταξη & Κριτικές -

Πόλη του Μεξικού
19 από 39
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Μεξικού
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Μεξικού
 • (23 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
20
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη του Μεξικού
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πόλη του Μεξικού

---
#15 
National Autonomous University of Mexico
Αρχαιολογία
#16 
National Autonomous University of Mexico
---
#30 
National Autonomous University of Mexico
---
#48 
National Autonomous University of Mexico
---
#50 
National Autonomous University of Mexico
---
#51 
National Autonomous University of Mexico
---
#51 
National Autonomous University of Mexico
---
#94 
National Autonomous University of Mexico
---
#101 
National Autonomous University of Mexico
Μαθηματικά
#112 
National Autonomous University of Mexico

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη του Μεξικού, Μεξικό2022

#1

National Autonomous University of Mexico
Universidad Nacional Autónoma de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #105 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #144 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Metropolitan Autonomous University
Universidad Autónoma Metropolitana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

National Polytechnic Institute
Instituto Politécnico Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (10185 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Autonomus Institute of Technology of Mexico
Instituto Tecnológico Autonómo de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (665 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #46 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]


#5

Ibero-American University
Universidad Iberoamericana A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (490 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #3508 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#6

Panamerican University
Universidad Panamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (311 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #84 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #10 
 • #92 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]

#7

Center of Research and Advanced Studies of IPN
Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (3658 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #454 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #652 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #687 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

School of National Anthropology and History
Escuela Nacional de Antropologia e Historia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #650 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2314 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #3573 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Colegio de Mexico
El Colegio de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (317 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #82 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #1 
 • #1 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#10

Autonomous University of Mexico City
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #69 
 • #228 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #3891 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Valle de México University
Universidad del Valle de México A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #118 
 • #446 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #52 
 • #4790 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

Universidad ICEL

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (272 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #8 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#13

National Pedagogical University
Universidad Pedagógica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (702 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #260 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #6189 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Southern Anáhuac University
Universidad Anáhuac México Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (722 αξιολογήσεις)
 • #95 
 • #336 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#15

Latinoamericana University
Universidad Latinoamericana S.C.

 • #99 
 • #359 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#16

School of Banking and Commerce
Escuela Bancaria y Comercial

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (156 αξιολογήσεις)
 • #110 
 • #413 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#17

Center for Research and Teaching in Economics
Centro de Investigación y Docencia Económicas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #168 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #55 
 • #5004 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Simón Bolívar University
Universidad Simón Bolivar

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #140 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]

#19

Claustro de Sor Juana University
Universidad del Claustro de Sor Juana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (349 αξιολογήσεις)
 • #87 
 • #10378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Graduate Center of San Ángel S.C.
Centro de Estudios Superiores de San Ángel S.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)

#21

Institute of Specialization for Executives
Instituto de Especialización para Ejecutivos S.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)

#22

Pontifical University of Mexico
Universidad Pontificia de Mexico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image


#23

Tláhuac Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Tláhuac

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (137 αξιολογήσεις)

#24

Del Pedregal University
Universidad del Pedregal

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)

#25

Institute of Technology of Tláhuac II
Instituto Tecnológico de Tláhuac II

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image


#26

University of the Americas
Universidad de las Américas A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)
Card image


#27

YMCA University
Universidad YMCA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)

#28

Álvaro Obregón Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image


#29

Chapultepec University
Universidad Chapultepéc A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)

#30

Institute of Technology of Tláhuac III
Instituto Tecnológico de Tláhuac III

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
Card image


#31

Intercontinental University
Universidad Intercontinental

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (359 αξιολογήσεις)
Card image


#32

ISEC University
Universidad de Negocios ISEC

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)

#33

Institute of Technology of Iztapalapa II
Instituto Tecnológico de Iztapalapa II

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image


#34

University of Tepeyac
Universidad del Tepeyac

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image


#35

Westhill University
Universidad Westhill

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)

#36

Latin University
Universidad Latina S.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (368 αξιολογήσεις)

#37

University of Business and Pedagogical Development
Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (415 αξιολογήσεις)
Card image


#38

Motolinia University of the Pedegral
Universidad Motolinia del Pedregal A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)


Πόλη του ΜεξικούΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 12295000

: Mexico City,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη του Μεξικού

google static map google map control google map control

National Autonomous University of Mexico βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη του Μεξικού στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη του Μεξικού National Autonomous University of Mexico βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National Autonomous University of Mexico έχει περαστεί σε λίστα

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Το National Autonomous University of Mexico έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πόλη του Μεξικού για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Autonomous University of Mexico περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU North America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής