Πανεπιστήμια σε Μοντερρέι, Μεξικό
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Μοντερρέι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μοντερρέι
 • (14 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
5
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μοντερρέι
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μοντερρέι

Πολιτική
#101 
Monterrey Institute of Technology
---
#151 
Monterrey Institute of Technology
---
#351 
Monterrey Institute of Technology
---
#501 
Monterrey Institute of Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μοντερρέι, Μεξικό2021

#1

Monterrey Institute of Technology
Tecnológico de Monterrey

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (349 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #155 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

TecMilenio University
Universidad TecMilenio

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #19 
 • #96 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #94 
 • #11513 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Monterrey Metropolitan University
Universidad Metropolitana de Monterrey

Card image

 • #58 
 • #224 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#4

Regiomontana University
Universidad Regiomontana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#5

Centre of University Studies of Monterrey
Centro de Estudios Universitarios

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (241 αξιολογήσεις)
Card image

 • #100 
 • #381 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#6

Northern University
Universidad del Norte A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)

#7

University for Advanced Communication
Universidad de Comunicación Avanzada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image


#8

Inter-American University of the North and Sierra Madre Tech
Universidad Interamericana del Norte y Tecnológico Sierra Madre

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (62 αξιολογήσεις)

#9

Monterrey Center for Higher Learning of Design
Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey S.C.#11

Ateneo de Monterrey University
Universidad Ateneo de Monterrey

Card image


ΜοντερρέιΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1123000

: Nuevo León, Monterrey

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μοντερρέι

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Monterrey Institute of Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Μοντερρέι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μοντερρέι Monterrey Institute of Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Monterrey Institute of Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το Monterrey Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντερρέι για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Monterrey Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Monterrey Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντερρέι για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Monterrey Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Monterrey Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντερρέι για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Monterrey Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Monterrey Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μοντερρέι για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Monterrey Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής