Πανεπιστήμια σε Πουέμπλα, Μεξικό
- Κατάταξη & Κριτικές -

8 από 18
 • Πανεπιστήμια σε Πουέμπλα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
13
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πουέμπλα
 • (9 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πουέμπλα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Πουέμπλα

---
#251 
Autonomous University of Puebla
---
#301 
Autonomous University of Puebla
---
#956 
Autonomous University of Puebla
---
#1001 
Autonomous University of Puebla

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πουέμπλα, Μεξικό2022

#1

Autonomous University of Puebla
Benemerita Universidad Autonoma de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (349 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

UPAEP University
Universidad Popular Autonóma del Estado de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (2462 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #22 
 • #151 
THE Latin America Rankings
[Δημοσίευση 06 Ιουλίου, 2021]
 • #81 
 • #265 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#3

Institute of University Studies
Instituto de Estudios Universitarios A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #78 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#4

Universidad Politécnica de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #143 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#5

University of the East
Universidad de Oriente

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (489 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #176 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#6

Cuauhtémoc University
Universidad Cuauhtémoc

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #73 
 • #238 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#7

Puebla Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (377 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #304 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#8

Technological University of Puebla
Universidad Tecnológica de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (456 αξιολογήσεις)
Card image

 • #91 
 • #10971 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Sierra University
Universidad de la Sierra A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#10

La Salle Benavente University
Universidad La Salle Benavente A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#11

Meso-American University of Puebla
Universidad Mesoamericana Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

#12

Mexican Hispanic Polytechnic University
Universidad Politecnica Hispano Mexicana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (120 αξιολογήσεις)

#13

Metropolitan Polytechnic University of Puebla
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
Card image


#14

Interamerican University
Universidad Interamericana A.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image


#15

Valle de Puebla University
Universidad del Valle de Puebla S.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (948 αξιολογήσεις)

#16

University of Communication Sciences of Puebla
Universidad de las Ciencias de la Comunicación de Puebla S.C.

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image


#17

Realistic Universe of México
Universidad Realística de México

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)

#18

Madero University
Universidad Madero


ΠουέμπλαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1591000

: Puebla,

 • Τύπος Μπρίζας A
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 127 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πουέμπλα

google static map google map control google map control

Autonomous University of Puebla βρίσκεται στη θέση #1 σε Πουέμπλα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πουέμπλα Autonomous University of Puebla βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 16 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Autonomous University of Puebla έχει περαστεί σε λίστα

Το Autonomous University of Puebla έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πουέμπλα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Puebla περιλαμβάνεται.

Το Autonomous University of Puebla έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πουέμπλα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Puebla περιλαμβάνεται.

Το Autonomous University of Puebla έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πουέμπλα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Puebla περιλαμβάνεται.

Το Autonomous University of Puebla έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Πουέμπλα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Autonomous University of Puebla περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής