Πανεπιστήμια σε Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Γαλλία
194 από 269
 • Πανεπιστήμια σε Γαλλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
29
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γαλλία
 • (21 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γαλλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γαλλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γαλλία

---
#1 
Paris Nanterre University
---
#4 
AgroParisTech
---
#4 
Paris-Sorbonne University
---
#19 
Paris-Saclay University
---
#24 
Paris-Saclay University
Στατιστική
#32 
Paris-Saclay University
---
#81 
Paris-Sorbonne University
---
#151 
New Sorbonne University - Paris III

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γαλλία2021

#1

Paris-Sorbonne University
Université Paris-Sorbonne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #87 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #83 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #23 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Polytechnic School
École Polytechnique Institut polytechnique de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (282 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #87 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #61 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #375 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

PSL Research University Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (253 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #46 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #52 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #100 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Paris-Saclay University
Université Paris-Saclay

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #178 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #305 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #85 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

École normale supérieure de Lyon
École Normale Supérieure de Lyon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #161 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #38 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Montpellier
Université de Montpellier

Card image

 • #8 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Grenoble Alpes University
Université Grenoble Alpes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (304 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #342 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #119 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

University of Aix-Marseilles
Aix-Marseille Université

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #121 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

National School of Bridges and Roads
École des Ponts ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #242 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #77 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Bordeaux
Université de Bordeaux

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #425 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #236 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Strasbourg
Université de Strasbourg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (381 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #398 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #195 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

CentraleSupélec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #138 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Paris Institute of Political Studies
Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sciences Po

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #242 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #106 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Claude Bernard University Lyon 1
Université Claude Bernard Lyon 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (275 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #165 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Pantheon-Sorbonne University
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (861 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #287 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #116 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

University of Lorraine
Université de Lorraine

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #321 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of Rennes 1
Université de Rennes 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #241 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

National Institute for Applied Sciences, Lyon
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (413 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Nantes
Université de Nantes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #314 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

TELECOM Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #404 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Clermont Auvergne University
Université Clermont Auvergne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #369 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #432 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#23

University of Lille
Université de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (265 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #313 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Central School of Nantes
École Centrale de Nantes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #94 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #84 
 • #3401 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#25

University of Technology of Compiègne
Université de Technologie de Compiègne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (151 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #80 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#26

TELECOM SudParis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #70 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #155 
 • #8617 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Central School of Lyon
École Centrale de Lyon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #74 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #1226 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#28

ENS Paris-Saclay
École normale supérieure Paris-Saclay

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (130 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #291 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #63 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #1217 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#29

Lumière University Lyon 2
Université Lumiere Lyon 2

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #121 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

University of Technology of Troyes
Université de Technologie de Troyes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #107 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #1962 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#31

CY Cergy Paris University
CY Cergy Paris Université

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #82 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #1372 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#32

Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #151 
THE World Reputation Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 26 Οκτωβρίου, 2020]
 • #14 
 • #101 
Young University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#33

Paul Valéry University, Montpellier 3
Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #72 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #831 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#34

Grenoble Institute of Technology
Institut Polytechnique de Grenoble

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #324 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #349 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#35

University of Burgundy
Université de Bourgogne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (178 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #403 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #27 
 • #956 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#36

École Normale Supérieure

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #331 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #252 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #9 
 • #437 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#37

University of Poitiers
Université de Poitiers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #71 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1003 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#38

HEC School of Management
École des Hautes Etudes Commerciales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #105 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #72 
 • #2452 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#39

INSEAD

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (962 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #110 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #756 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#40

University of Angers
Université d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #856 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #31 
 • #1007 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#41

Paris-Est Créteil University
Université Paris-Est Créteil

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (286 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #424 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #697 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #30 
 • #1000 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#42

Toulouse 1 University Capitole
Université Toulouse 1 Capitole

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #83 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #1142 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#43

College of France
College de France

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #402 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #16 
 • #606 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#44

University of Upper Alsace
Université de Haute-Alsace

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.4 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
 • #48 
 • #445 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #35 
 • #1187 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#45

School of Industrial Physics and Chemistry, Paris
ESPCI ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #499 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #15 
 • #601 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#46

Le Mans University
Le Mans Université

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #95 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1116 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #1 
 • #206 
US News Best Colleges
[Δημοσίευση 13 Σεπτεμβρίου, 2020]


#47

University of Franche-Comté
Université de Franche-Comté

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #62 
 • #471 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #999 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #51 
 • #1461 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#48

ESSEC Business School
École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (979 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #123 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #81 
 • #3143 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#49

Practical School of Higher Studies (EPHE)
Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #801 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #24 
 • #889 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#50

AgroParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #320 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #553 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #26 
 • #898 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#51

University Côte d'Azur
Université Côte d'Azur

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #305 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #550 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #13 
 • #301 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#52

National Graduate School of Chemistry, Montpellier
École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

Card image

 • #14 
 • #311 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1074 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #22 
 • #884 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#53

University of Évry-Val d'Essonne
Université d'Évry-Val d'Essonne

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (166 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1110 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #36 
 • #1188 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#54

University of Caen Normandy
Université de Caen Normandie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (180 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #61 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #982 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#55

National Polytechnic Institute of Toulouse
Institut National Polytechnique de Toulouse

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #404 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #741 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #25 
 • #592 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#56

University of Savoy Mont Blanc
Université Savoie Mont Blanc

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #409 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #890 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #23 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#57

University of Orléans
Université d'Orléans

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #447 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #919 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #23 
 • #888 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#58

University of Toulouse
Universite de Toulouse

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #335 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #259 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #14 
 • #301 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]

#59

Montpellier SupAgro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #703 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #42 
 • #1307 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#60

University of Limoges
Université de Limoges

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #76 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #1122 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #62 
 • #1896 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#61

University of Western Brittany
Université de Bretagne Occidentale

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #933 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #37 
 • #1189 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#62

University of Pau and Pays de l'Adour
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #97 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #1271 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #39 
 • #1260 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#63

University of Perpignan Via Domitia
Université de Perpignan Via Domitia

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #1195 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #54 
 • #1728 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#64

Central School of Lille
École Centrale de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #64 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #1187 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #41 
 • #1274 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#65

Pantheon-Assas Paris II University
Université Paris II Panthéon-Assas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #2 
L'Etudiant Palmarès de l'insertion en master - Gestion
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2018]
 • #9 
 • #97 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#66

University of Rheims Champagne-Ardenne
Université de Reims Champagne-Ardenne

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #1387 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #44 
 • #1325 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#67

School for Advanced Studies in the Social Sciences
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #112 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #1209 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #65 
 • #1986 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#68

University of La Rochelle
Université de la Rochelle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (164 αξιολογήσεις)
 • #100 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #1367 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #47 
 • #1415 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#69

Université Paris-Dauphine
Université Paris Dauphine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
Card image

 • #102 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #1484 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #142 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου, 2020]

#70

University of Rouen
Université de Rouen

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #1202 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #32 
 • #1038 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

ΓαλλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +33

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  58%
 • Ισλάμ  6%
 • Προτεσταντισμός  3%
 • Ιουδαϊσμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  30%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Μάρτυρες του Ιεχωβά  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Γαλλία:
 • 1. Παρίσι: 2,200,000
 • 2. Μασσαλία: 795,000
 • 3. Λυών: 475,000
 • 4. Τουλούζη: 435,000
 • 5. Νίκαια: 340,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Γαλλία:

Paris Charles de Gaulle Airport (CDG): 69.471.442 επιβάτες / έτος; 3 τερματικοί σταθμοί (terminals); 23χλμ. από Παρίσι κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γαλλία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Paris-Sorbonne University βρίσκεται στη θέση #1 σε Γαλλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γαλλία Paris-Sorbonne University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Paris-Sorbonne University έχει περαστεί σε λίστα

Το Paris Nanterre University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris Nanterre University περιλαμβάνεται.

Το AgroParisTech έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το AgroParisTech περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Saclay University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Saclay University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Saclay University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Saclay University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Saclay University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Saclay University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το New Sorbonne University - Paris III έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το New Sorbonne University - Paris III περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

L'Etudiant

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Washington Monthly

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -National Universities:
Κοινωνική Κινητικότητα 33.33%
Έρευνα 33.33%
Κοινωνία και Στρατιωτική Θητεία 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής