Πανεπιστήμια σε Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Γαλλία
194 από 271
 • Πανεπιστήμια σε Γαλλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
30
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γαλλία
 • (24 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
30
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γαλλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γαλλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γαλλία

---
#1 
Paris-Saclay University
Μαθηματικά
#1 
Paris-Saclay University
Πολιτική
#2 
Paris Institute of Political Studies
---
#4 
AgroParisTech
---
#9 
University of Paris
---
#11 
Paris-Saclay University
---
#17 
Paris-Saclay University
---
#18 
Paris-Sorbonne University
---
#19 
PSL Research University Paris
---
#48 
Pantheon-Sorbonne University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γαλλία2022

#1

Paris-Sorbonne University
Université Paris-Sorbonne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #88 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #72 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #23 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Paris-Saclay University
Université Paris-Saclay

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (206 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #117 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #86 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #85 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

PSL Research University Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (262 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #40 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #44 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #100 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Polytechnic School
École Polytechnique Institut polytechnique de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #95 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #49 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #375 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Montpellier
Université de Montpellier

Card image

 • #10 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Grenoble Alpes University
Université Grenoble Alpes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (321 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #314 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #119 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Paris
Université de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #155 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #261 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #67 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#8

University of Aix-Marseilles
Aix-Marseille Université

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #121 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

École normale supérieure de Lyon
École Normale Supérieure de Lyon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #130 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

National School of Bridges and Roads
École des Ponts ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #245 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #76 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Strasbourg
Université de Strasbourg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (394 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #421 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #195 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Bordeaux
Université de Bordeaux

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #236 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Claude Bernard University Lyon 1
Université Claude Bernard Lyon 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (275 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #165 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

University of Lorraine
Université de Lorraine

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #321 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Paris Institute of Political Studies
Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sciences Po

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (240 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #261 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #105 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

University of Lille
Université de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #313 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Pantheon-Sorbonne University
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (863 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #115 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

National Institute for Applied Sciences, Lyon
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (421 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

University of Nantes
Université de Nantes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #314 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Rennes 1
Université de Rennes 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #241 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

IMT Atlantique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #840 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#22

CY Cergy Paris University
CY Cergy Paris Université

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #81 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of Burgundy
Université de Bourgogne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #403 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #855 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#24

Clermont Auvergne University
Université Clermont Auvergne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (219 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #369 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #477 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#25

Central School of Nantes
École Centrale de Nantes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #93 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #75 
 • #2083 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#26

National Graduate School of Engineering, St-Etienne
École Nationale Supérieure des Mines de St-Etienne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #80 
 • #502 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #112 
 • #2841 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#27

University of Caen Normandy
Université de Caen Normandie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

Paul Sabatier University
Université Toulouse III Paul Sabatier

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (194 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #298 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #14 
 • #301 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#29

Central School of Lyon
École Centrale de Lyon

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #73 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #72 
 • #2014 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#30

Arts et Métiers ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #154 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Νοεμβρίου, 2021]


#31

Paris Nanterre University
Université Paris Nanterre

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (561 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #118 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #132 
THE Young University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 23 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#33

University of Technology of Compiègne
Université de Technologie de Compiègne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (151 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #79 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #73 
 • #2024 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#34

University of Technology of Troyes
Université de Technologie de Troyes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (234 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #106 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #81 
 • #2278 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#35

École Normale Supérieure

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (164 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #331 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #263 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #10 
 • #448 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#36

Lumière University Lyon 2
Université Lumiere Lyon 2

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (212 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #120 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#37

Jean Moulin University Lyon 3
Université Jean Moulin Lyon 3

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #110 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#38

Paul Valéry University, Montpellier 3
Université Paul-Valéry Montpellier 3

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #71 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #847 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#39

Polytechnic University of Hauts-de-France
Université Polytechnique des Hauts-de-France

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #84 
 • #509 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #1622 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#40

Paris-Est Créteil University
Université Paris-Est Créteil

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (286 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #424 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #631 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #28 
 • #928 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#41

University of Poitiers
Université de Poitiers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (192 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #70 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #1057 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#42

University of Pau and Pays de l'Adour
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #96 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1160 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#43

Gustave Eiffel University
Université Gustave Eiffel

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (468 αξιολογήσεις)
 • #64 
 • #476 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #925 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #32 
 • #963 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#44

Grenoble Institute of Technology
Institut Polytechnique de Grenoble

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #324 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #441 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #19 
 • #685 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#45

Toulouse 1 University Capitole
Université Toulouse 1 Capitole

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (154 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #82 
 • #503 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #1213 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#46

University of Angers
Université d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #833 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #37 
 • #1073 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#47

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #763 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#48

Montpellier SupAgro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #667 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #52 
 • #1358 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#49

College of France
College de France

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #412 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #15 
 • #584 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#50

University of Orléans
Université d'Orléans

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (155 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #447 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #970 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #31 
 • #961 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#51

School of Industrial Physics and Chemistry, Paris
ESPCI ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #484 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #16 
 • #596 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#52

AgroParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #320 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #559 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #23 
 • #889 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#53

National Polytechnic Institute of Toulouse
Institut National Polytechnique de Toulouse

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #404 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #851 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #24 
 • #984 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#54

Practical School of Higher Studies (EPHE)
Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #809 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #30 
 • #960 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#55

University of Tours
Université de Tours

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #411 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #1117 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#56

Le Mans University
Le Mans Université

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #94 
 • #535 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #424 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 19 Αυγούστου, 2019]
 • #33 
 • #964 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#57

Business Programs, INSEAD

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (966 αξιολογήσεις)
Card image

 • #109 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #799 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #6 
 • #119 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#58

CentraleSupélec

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #1562 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #22 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Νοεμβρίου, 2021]


#59

University of Toulouse Jean Jaurès
Université Toulouse Jean Jaurès

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (303 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #68 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #1358 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#60

Pantheon-Assas Paris II University
Université Paris II Panthéon-Assas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #207 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #133 
 • #4428 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

University of Toulouse
Universite de Toulouse

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #335 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #255 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #301 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#62

University of Savoy Mont Blanc
Université Savoie Mont Blanc

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #409 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #798 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#63

MINES ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (221 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #954 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #5 
 • #40 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Νοεμβρίου, 2021]


#64

University Côte d'Azur
Université Côte d'Azur

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #305 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #401 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]
 • #22 
 • #922 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#65

University of Rouen
Université de Rouen

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #968 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #933 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#66

University Sorbonne Paris Nord
Université Sorbonne Paris Nord

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (592 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #443 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #1211 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #1069 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#67

National Graduate School of Chemistry, Montpellier
École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

Card image

 • #14 
 • #311 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #899 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #1038 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#68

HEC School of Management
École des Hautes Etudes Commerciales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (658 αξιολογήσεις)
 • #103 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #79 
 • #2271 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #25 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Νοεμβρίου, 2021]


#69

University of Western Brittany
Université de Bretagne Occidentale

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #1146 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #1065 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#70

Central School of Lille
École Centrale de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #1377 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #767 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

ΓαλλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +33

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  58%
 • Ισλάμ  6%
 • Προτεσταντισμός  3%
 • Ιουδαϊσμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  30%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Μάρτυρες του Ιεχωβά  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Γαλλία:
 • 1. Παρίσι: 2,200,000
 • 2. Μασσαλία: 795,000
 • 3. Λυών: 475,000
 • 4. Τουλούζη: 435,000
 • 5. Νίκαια: 340,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Γαλλία:

Paris Charles de Gaulle Airport (CDG): 69.471.442 επιβάτες / έτος; 3 τερματικοί σταθμοί (terminals); 23χλμ. από Παρίσι κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γαλλία

google static map google map control google map control

Paris-Sorbonne University βρίσκεται στη θέση #1 σε Γαλλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γαλλία Paris-Sorbonne University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Paris-Sorbonne University έχει περαστεί σε λίστα

Το Paris-Saclay University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Saclay University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Saclay University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Saclay University περιλαμβάνεται.

Το Paris Institute of Political Studies έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris Institute of Political Studies περιλαμβάνεται.

Το AgroParisTech έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το AgroParisTech περιλαμβάνεται.

Το University of Paris έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Paris περιλαμβάνεται.

Το Paris-Saclay University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Saclay University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Saclay University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Saclay University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το PSL Research University Paris έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το PSL Research University Paris περιλαμβάνεται.

Το Pantheon-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pantheon-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το New Sorbonne University - Paris III έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το New Sorbonne University - Paris III περιλαμβάνεται.

Το University of Montpellier έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γαλλία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Montpellier περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής