Πανεπιστήμια σε Ρεν, Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ρεν
7 από 8
 • Πανεπιστήμια σε Ρεν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
14
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ρεν
 • (9 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ρεν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ρεν

Μαθηματικά
#76 
University of Rennes 1
---
#101 
Agrocampus Ouest
---
#201 
University of Rennes 1
---
#301 
University of Rennes 1
---
#301 
University of Rennes 1
---
#301 
University of Rennes 1
---
#351 
University of Rennes 1
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
University of Rennes 1

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ρεν, Γαλλία2022

#1

University of Rennes 1
Université de Rennes 1

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #241 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

National Graduate School of Chemistry, Rennes
École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #890 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #136 
 • #4540 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

EHESP School of Public Health
École des Hautes Etudes en Santé Publique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #76 
 • #2095 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #88 
 • #2107 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

University of Rennes 2
Université Rennes 2

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #107 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #96 
 • #3641 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #521 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#5

National Institute for Applied Sciences, Rennes
Institut National des Sciences Appliquées de Rennes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #408 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #77 
 • #1837 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Agrocampus Ouest

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #81 
 • #1935 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Rennes School of Business, ESC Groupe Rennes

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
 • #124 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #125 
 • #3570 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

ESC Rennes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (275 αξιολογήσεις)
Card image


ΡενΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 210000

: Brittany, Département d'Ille-et-Vilaine

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ρεν

google static map google map control google map control

University of Rennes 1 βρίσκεται στη θέση #1 σε Ρεν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ρεν University of Rennes 1 βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 19 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Rennes 1 έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Rennes 1 έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rennes 1 περιλαμβάνεται.

Το Agrocampus Ouest έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Agrocampus Ouest περιλαμβάνεται.

Το University of Rennes 1 έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rennes 1 περιλαμβάνεται.

Το University of Rennes 1 έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rennes 1 περιλαμβάνεται.

Το University of Rennes 1 έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rennes 1 περιλαμβάνεται.

Το University of Rennes 1 έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rennes 1 περιλαμβάνεται.

Το University of Rennes 1 έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rennes 1 περιλαμβάνεται.

Το University of Rennes 1 έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρεν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Rennes 1 περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής