Πανεπιστήμια σε Λιλ, Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Λιλ
8 από 9
 • Πανεπιστήμια σε Λιλ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Λιλ
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
5
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Λιλ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Λιλ

Μαθηματικά
#101 
University of Lille
---
#101 
University of Lille
---
#151 
University of Lille
---
#170 
University of Lille
---
#185 
University of Lille
---
#251 
University of Lille
---
#301 
University of Lille
---
#301 
University of Lille
---
#401 
University of Lille
---
#401 
University of Lille

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Λιλ, Γαλλία2022

#1

University of Lille
Université de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #313 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Central School of Lille
École Centrale de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #63 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #1377 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #767 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#3

Lille Catholic University
Université Catholique de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (145 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #2046 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #380 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #122 
 • #3357 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#4

Higher Institute of Electronics and Digital Studies
Institut Supérieur d'Électronique et du Numérique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #83 
 • #2346 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #132 
 • #4159 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

ISA Group
Groupe ISA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #2977 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#6

School of Advanced Engineering Studies
Hautes Études d'Ingénieur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #100 
 • #3772 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#7

SKEMA Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (212 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #240 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Νοεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #8 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #109 
 • #2690 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#8

ICAM Catholic Institute of Engineering
ICAM - Institut Catholiques d'Arts et Métiers

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
 • #177 
 • #9926 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Lille 2 University of Health and Law
Université Lille 2 Droit et Santé

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
Card image


ΛιλΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 229000

: Nord-Pas-de-Calais, Département du Nord

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Λιλ

google static map google map control google map control

University of Lille βρίσκεται στη θέση #1 σε Λιλ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Λιλ University of Lille βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 19 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Lille έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής