Πανεπιστήμια σε Λιλ, Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Λιλ
7 από 9
 • Πανεπιστήμια σε Λιλ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
13
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Λιλ
 • (7 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Λιλ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Λιλ

Σκανδιναβικές Γλώσσες
#135 
University of Lille
---
#198 
University of Lille
---
#245 
University of Lille
---
#301 
University of Lille
---
#352 
University of Lille

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Λιλ, Γαλλία2021

#1

University of Lille
Université de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (265 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #455 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #313 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Central School of Lille
École Centrale de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #64 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #1187 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #41 
 • #1274 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#3

Higher Institute of Electronics and Digital Studies
Institut Supérieur d'Électronique et du Numérique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (53 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #1797 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #123 
 • #4159 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Lille Catholic University
Université Catholique de Lille

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (129 αξιολογήσεις)
Card image

 • #107 
 • #2560 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #4 
 • #54 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #113 
 • #3357 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#5

Lille 2 University of Health and Law
Université Lille 2 Droit et Santé

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (95 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #16 
L'Etudiant Palmarès de l'insertion en master - Gestion
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2018]
 • #26 
 • #238 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#6

SKEMA Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (212 αξιολογήσεις)
 • #100 
 • #2690 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#7

ICAM Catholic Institute of Engineering
ICAM - Institut Catholiques d'Arts et Métiers

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
 • #162 
 • #9926 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

School of Advanced Engineering Studies
Hautes Études d'Ingénieur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)

#9

ISA Group
Groupe ISA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image


ΛιλΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 229000

: Nord-Pas-de-Calais, Département du Nord

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Λιλ

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Lille βρίσκεται στη θέση #1 σε Λιλ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Λιλ University of Lille βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 14 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Lille έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Μηχανική (Σκανδιναβικές Γλώσσες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Το University of Lille έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Λιλ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lille περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

L'Etudiant

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής