Πανεπιστήμια σε Παρίσι, Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Παρίσι
30 από 40
 • Πανεπιστήμια σε Παρίσι
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Παρίσι
 • (17 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Παρίσι
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Παρίσι, Γαλλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Παρίσι

Πολιτική
#2 
Paris Institute of Political Studies
---
#4 
Paris-Sorbonne University
---
#4 
AgroParisTech
Στατιστική
#37 
Paris-Sorbonne University
Επιστήμη Περιβάλλοντος
#38 
Paris-Sorbonne University
---
#44 
Paris-Sorbonne University
---
#81 
Paris-Sorbonne University
---
#151 
New Sorbonne University - Paris III

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Παρίσι, Γαλλία2021

#1

Paris-Sorbonne University
Université Paris-Sorbonne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (309 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #87 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #83 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #23 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

PSL Research University Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (253 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #46 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #52 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #100 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Paris Institute of Political Studies
Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sciences Po

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (231 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #242 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #106 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Pantheon-Sorbonne University
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (861 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #287 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #116 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

TELECOM Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #404 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

École Normale Supérieure

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #331 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #252 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #9 
 • #437 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#7

College of France
College de France

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #402 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #16 
 • #606 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#8

School of Industrial Physics and Chemistry, Paris
ESPCI ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (146 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #354 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #499 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #15 
 • #601 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#9

Practical School of Higher Studies (EPHE)
Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #801 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #24 
 • #889 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#10

AgroParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #320 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #553 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #26 
 • #898 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#11

Pantheon-Assas Paris II University
Université Paris II Panthéon-Assas

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #2 
L'Etudiant Palmarès de l'insertion en master - Gestion
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2018]
 • #9 
 • #97 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#12

School for Advanced Studies in the Social Sciences
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #112 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #1209 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #65 
 • #1986 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#13

Université Paris-Dauphine
Université Paris Dauphine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (515 αξιολογήσεις)
Card image

 • #102 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #1484 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #142 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου, 2020]

#14

MINES ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #456 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #941 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #36 
 • #1190 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#15

Chimie ParisTech
Chimie ParisTech PSL, École Nationale Supérieure de Chimie de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #427 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #1209 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #32 
 • #1022 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#16

Arts et Métiers ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #68 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #1195 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #11 
 • #150 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου, 2020]

#17

New Sorbonne University - Paris III
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (190 αξιολογήσεις)
 • #126 
 • #656 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #86 
 • #3507 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #30 
 • #735 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#18

National Graduate School for Advanced Technologies
ENSTA ParisTech

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #1309 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #103 
 • #2380 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #86 
 • #2356 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

ESCP Europe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #115 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου, 2020]
 • #59 
 • #1502 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #21 
 • #194 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#20

Paris Diderot University
Université Paris Diderot

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (317 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #168 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #2 
 • #583 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #18 
L'Etudiant Palmarès de l'insertion en master - Gestion
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2018]


#21

Paris Descartes University
Université Paris Descartes

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #66 
Reuters Most Innovative Universities
[Δημοσίευση 23 Οκτωβρίου, 2019]
 • #25 
 • #33 
L'Etudiant Palmarès de l'insertion en master - Gestion
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2018]
 • #38 
 • #362 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#22

Pierre and Marie Curie University
Université Pierre et Marie Curie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (402 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #7 
L'Etudiant Palmarès de l'insertion en master - Gestion
[Δημοσίευση 15 Μαΐου, 2018]

#23

The American University of Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (704 αξιολογήσεις)
Card image

 • #121 
 • #4097 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Graduate School of Engineers in Paris
Institut Supérieur d'Électronique de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (91 αξιολογήσεις)
Card image

 • #129 
 • #5069 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

ECE Paris Graduate School of Engineering
ECE Paris École d'Ingénieurs

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (234 αξιολογήσεις)
 • #131 
 • #5464 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Catholic University of Paris
Institut Catholique de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
Card image

 • #146 
 • #6836 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Ecole Superieure de Commerce Exterieur, Pole Universitaire de Leonard de Vinci

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
 • #147 
 • #7051 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Graduate School of Information Technology, Electronics, Automation
École Supérieure d'Informatique, Electronique, Automatique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (181 αξιολογήσεις)
 • #156 
 • #8626 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Special School for Public Works, Building and Industry
École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #164 
 • #10308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Institut Superieur du Commerce

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #172 
 • #10899 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Graduate School of Engineers Leonardo da Vinci
École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
Card image


#32

Paris School of Engineering
École des Ingénieurs de la Ville de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)

#33

Institut International du Commerce et du Developpement, Groupe IGS

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)

#34

Institut Francais de Gestion

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)

#35

School of the Chamber of Culture Paris
École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (120 αξιολογήσεις)
Card image


#36

IFM Paris (Institut Francais de la Mode)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)

#37

Institut de Gestion Sociale, Groupe IGS

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)

#38

University of Paris
Université de Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)

#39

Conservatoire national des arts et métiers

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)

#40

American Graduate School in Paris

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)

ΠαρίσιΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 2139000

: Île-de-France, Paris

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Παρίσι

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Paris-Sorbonne University βρίσκεται στη θέση #1 σε Παρίσι στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Παρίσι Paris-Sorbonne University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Paris-Sorbonne University έχει περαστεί σε λίστα

Το Paris Institute of Political Studies έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris Institute of Political Studies περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το AgroParisTech έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το AgroParisTech περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Μηχανική (Επιστήμη Περιβάλλοντος). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το Paris-Sorbonne University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paris-Sorbonne University περιλαμβάνεται.

Το New Sorbonne University - Paris III έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Παρίσι για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το New Sorbonne University - Paris III περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

L'Etudiant

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής