Πανεπιστήμια σε Ανζέ, Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Ανζέ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ανζέ
 • (6 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ανζέ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ανζέ

--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#301 
University of Angers
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#301 
University of Angers
--- ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#401 
University of Angers
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#940 
University of Angers

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ανζέ, Γαλλία2023

#1
France

University of Angers
Université d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #866 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #61 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #29 
 • #1213 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#2
France

Catholic University of the West
Université Catholique de l'Ouest

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #234 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #153 
 • #8982 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#3
France

Angers Graduate School of Business
École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (574 αξιολογήσεις)
 • #139 
 • #6314 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#4
France

Graduate School of Agricultural Studies of Angers
École Supérieure d'Agriculture d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #167 
 • #10642 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#5
France

Graduate School of Electronics of the West
École Supérieure d'Electronique de l'Ouest

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image


#6
France

Graduate School of Information Technology of Angers
École Supérieure Angevine d'Informatique et de Productique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card imageΑνζέΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 169000

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ανζέ

google static map google map control google map control

University of Angers βρίσκεται στη θέση #1 σε Ανζέ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ανζέ University of Angers βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 10 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Angers έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής