Πανεπιστήμια σε Ανζέ, Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 7
 • Πανεπιστήμια σε Ανζέ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
8
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ανζέ
 • (6 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ανζέ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ανζέ

---
#301 
University of Angers
---
#301 
University of Angers
---
#401 
University of Angers
---
#940 
University of Angers

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ανζέ, Γαλλία2022

#1

University of Angers
Université d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #833 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #37 
 • #1073 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#2

Catholic University of the West
Université Catholique de l'Ouest

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #234 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #169 
 • #8182 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Angers Graduate School of Business
École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (574 αξιολογήσεις)
Card image

 • #149 
 • #6054 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Graduate School of Electronics of the West
École Supérieure d'Electronique de l'Ouest

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #165 
 • #7480 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Graduate School of Agricultural Studies of Angers
École Supérieure d'Agriculture d'Angers

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #181 
 • #10396 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Graduate School of Information Technology of Angers
École Supérieure Angevine d'Informatique et de Productique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card imageΑνζέΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 169000

: Pays de la Loire, Département de Maine-et-Loire

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ανζέ

google static map google map control google map control

University of Angers βρίσκεται στη θέση #1 σε Ανζέ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ανζέ University of Angers βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 10 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Angers έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Το University of Angers έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ανζέ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Angers περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής