Πανεπιστήμια σε Μπρεστ, Γαλλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μπρεστ
4 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Μπρεστ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπρεστ
 • (21 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
8
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπρεστ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπρεστ

---
#31 
University of Western Brittany
---
#140 
IMT Atlantique
---
#151 
IMT Atlantique
Γεωργία
#453 
University of Western Brittany

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπρεστ, Γαλλία2022

#1

IMT Atlantique

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #54 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #30 
 • #840 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

University of Western Brittany
Université de Bretagne Occidentale

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #425 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #39 
 • #1001 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #42 
 • #1146 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

National Institute of Advanced Technology
École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #104 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #90 
 • #2964 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #158 
 • #6822 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#4

Brest State Technical University
Брестский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (360 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #5180 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#5

France Business School

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)

ΜπρεστΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 145000

: Brittany, Département du Finistère

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας E
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπρεστ

google static map google map control google map control

IMT Atlantique βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπρεστ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπρεστ IMT Atlantique βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το IMT Atlantique έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Western Brittany έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρεστ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Western Brittany περιλαμβάνεται.

Το IMT Atlantique έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρεστ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το IMT Atlantique περιλαμβάνεται.

Το IMT Atlantique έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρεστ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το IMT Atlantique περιλαμβάνεται.

Το University of Western Brittany έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπρεστ για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Western Brittany περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής