Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Health and safety management)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Διαχείριση της ασφάλειας των αερομεταφορών MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £21420 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Διαχείριση υγείας MSc Πανεπιστήμιο City London
(City University London)
- - - £8000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Διαχείριση ασφάλειας και υγείας στην εργασία (Top Up) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £14000 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
  • MSc Health, Safety and Environmental Management
    1/1

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.