Οικονομική διαχείριση Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Financial management)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Middlesex University - - - £93 - London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - £15000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London - - - £23800 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
69 Οικονομική διαχείριση Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο:
 • Jessica's experience - International Master in Accounting & Financial Management class of 2017
  1/1

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Οικονομική διαχείριση

 • Ηγεσία
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Μαθηματικές ικανότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης σεναρίων ταμειακών ροών
 • Επίβλεψη συμβάσεων με προμηθευτές ή κυβερνητικά συμβόλαια
 • Ικανότητα να διασφαλίζει συστήματα οικονομικής διαχείρισης.
 • Εφαρμογή προηγμένων μαθηματικών
 • Ικανότητα πρόβλεψης μελλοντικών κερδών και δαπανών
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και ως μέλος μιας ομάδας.
 • Τεχνολογικές δεξιότητες