Οικονομική Διαχείριση Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Financial management)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Χρηματοοικονομική Διοίκηση MSc Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
- - - £93 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Οικονομική διαχείριση και κίνδυνοι MSc Πανεπιστήμιο του Greenwich
(University of Greenwich)
- - - £15000 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Οικονομική Διαχείριση MSc SOAS, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(SOAS, University of London)
- - - £23800 - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση MA Πανεπιστήμιο του West London
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Οικονομική Διαχείριση MSc Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
69 Οικονομική Διαχείριση Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Jessica's experience - International Master in Accounting & Financial Management class of 2017
  1/1

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Οικονομική Διαχείριση

 • Ηγεσία
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Μαθηματικές ικανότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα κατανόησης και αξιολόγησης σεναρίων ταμειακών ροών
 • Επίβλεψη συμβάσεων με προμηθευτές ή κυβερνητικά συμβόλαια
 • Ικανότητα να διασφαλίζει συστήματα οικονομικής διαχείρισης.
 • Εφαρμογή προηγμένων μαθηματικών
 • Ικανότητα πρόβλεψης μελλοντικών κερδών και δαπανών
 • Ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα και ως μέλος μιας ομάδας.
 • Τεχνολογικές δεξιότητες

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.