Liverpool Hope University
Ανθρώπινη βιολογία και κοινωνιολογία BA (Hons)
Liverpool Hope University - Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 120 αποφοίτους Human Biology and Sociology BA (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο Liverpool Hope για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με Κοινωνιολογία.

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
84 /100
120 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων Κοινωνιολογία

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20500 £18500 £21500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19000 - £25000 £14500 - £22000 £16500 - £26500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κοινωνιολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23039 £20985 £24539
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20014 - £26182 £15881 - £25847 £18834 - £30835

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Σημειώστε ότι τα πτυχία Combined Honours στο Liverpool Hope University μοιράζονται 50/50. Αυτό σημαίνει ότι και τα δύο θέματα θα μελετηθούν εξίσου.

Ανθρώπινη Βιολογία

Η ανθρώπινη βιολογία είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος της επιστήμης που περιλαμβάνει τη μελέτη του ανθρώπινου σώματος, τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά την ασθένεια και την αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του. Έχοντας αυτό κατά νου, το πρόγραμμα σπουδών Ανθρώπινης Βιολογίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα σύγχρονο και δυναμικό πρόγραμμα που θα προκαλεί τους φοιτητές σε μια ευρεία βάση, αλλά με βάθος σε τομείς εξειδίκευσης του προσωπικού.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τους βασικούς κλάδους της ανατομίας, της κυτταρικής βιολογίας, της μοριακής βιολογίας, της φυσιολογίας και του μεταβολισμού. Αυτά θα παραδίδονται στο πλαίσιο των σύγχρονων θεμάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων της γήρανσης, της παχυσαρκίας, του καρκίνου, των μολυσματικών και μη-επικοινωνιακών χρόνιων ασθενειών. Οι σπουδαστές θα επωφεληθούν από τη συμβολή ερευνητών από όλο το φάσμα των κλάδων της Σχολής Επιστημών Υγείας. Αυτό θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, καινοτόμου και εφαρμοσμένου προγράμματος σπουδών που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας. Οι απόφοιτοι θα αποφοιτήσουν από το πρόγραμμα με ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων και με εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα τυποποιημένων και εξειδικευμένων εργαστηριακών τεχνικών. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν εμπειρία, ικανότητα και αυτοπεποίθηση μέσω της μάθησης σε μικρές ομάδες, δίνοντας εξειδικευμένες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν σε μια ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά εργασίας.

Κοινωνιολογία

Η σύγχρονη κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη και η ανάγκη κατανόησης του τρόπου λειτουργίας της γίνεται όλο και πιο σημαντική. Η κοινωνιολογία είναι η μελέτη του τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας, του τρόπου με τον οποίο αυτό επηρεάζει τις στάσεις και τη συμπεριφορά των ατόμων και του αντίκτυπου που αυτό έχει στις κοινωνικές σχέσεις, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κοινωνιών. Κατά συνέπεια, η κοινωνιολογία θεωρείται πλέον κοινώς ως βασικός κλάδος για την κατανόηση της ανάπτυξης όλων των σύγχρονων κοινωνιών. Το πτυχίο Κοινωνιολογίας στο Liverpool Hope θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε κριτικά και εποικοδομητικά για τα βασικά ερωτήματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Το πτυχίο κοινωνιολογίας βασίζεται σε έναν πυρήνα που παρέχει στοιχεία από την κοινωνική θεωρία και τη σύγκριση των διαφόρων μορφών κοινωνίας. Το πτυχίο θα σας βοηθήσει να εξετάσετε τις υποθέσεις της "κοινής λογικής" για τον κόσμο, διερευνώντας τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και μελετώντας τις θεωρίες και τις μεθόδους που βοηθούν στην εξήγηση και την κατανόηση αυτών των ζητημάτων. Επίσης, εξετάζει και αξιολογεί τις μεθόδους έρευνας που καθιστούν δυνατή τη μελέτη της κοινωνίας. Το πτυχίο σας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσετε μια σειρά πρόσθετων θεμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της κοινωνιολογικής έρευνας.

Το προσωπικό είναι ενθουσιώδες και αφοσιωμένο και θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το πτυχίο σας. Σύμφωνα με τη δέσμευση του Liverpool Hope για κοινωνική δικαιοσύνη, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η Κοινωνιολογία προσπαθεί να κατανοήσει τα κοινωνικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος και, με τον τρόπο αυτό, αμφισβητεί την παραδεδομένη σοφία.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Human Biology and Sociology BA (Hons) από Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
15% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διδασκαλία και την παιδική φροντίδα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Κοινωνιολογία

Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Βαθμός Πρόσθετα Στοιχεία
IELTS (Academic) 6

Για τους αλλοδαπούς φοιτητές, απαιτείται συνολική βαθμολογία 6,0, με 6,0 τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή και κανένα επιμέρους στοιχείο κάτω από 5,5.

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςHuman Biology and Sociology, BA (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Ανθρώπινη βιολογία και κοινωνιολογία BA (Hons)

EU £9250 έτος 1
Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Διεθνή £12500 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

  • Foundation
  • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 8 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

Το Liverpool Hope University, γνωστό και ως Hope, ιδρύθηκε το 1844 στο προαστιακό περιβάλλον της πόλης του Λίβερπουλ. Το Hope ανήκει επίσημα στη χριστιανική-οικουμενική θρησκεία και παρέχει χώρους για την άσκηση της πίστης σας, όπως το κτίριο EDEN και το Hope Chapel. Οι υποψήφιοι μπορούν να περιμένουν να βρουν εδώ 12 ερευνητικά κέντρα, 2 σύγχρονες βιβλιοθήκες με καταρτισμένο προσωπικό βιβλιοθηκονόμων και όλες τις ανέσεις που θα περιμένατε ως φοιτητής. Όποτε χρειάζεστε λίγο χρόνο μακριά από την πανεπιστημιούπολη στον ελεύθερο χρόνο σας, το ζωντανό κέντρο του Λίβερπουλ απέχει μόλις 40 λεπτά με το λεωφορείο.

Λίστα με 1258 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

προπτυχιακοί φοιτητές:
4160
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
875
:
5035
Αριθμός φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου "Βιολογία του Ανθρώπου": Ακαδημαϊκό έτος - Εγγραφές φοιτητών σε ισοδύναμο πλήρους φοίτησης που δημοσιεύθηκαν από την Higher Education Statistics Agency (HESA) στις Φεβρουαρίου 2022
  • Student Life at Liverpool Hope
  • 1. Why study Education at Liverpool Hope University?
  • Liverpool: a students' view
  • History and Politics at Liverpool Hope University
  • Teacher Training at Liverpool Hope University
  • Law at Liverpool Hope University

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ανθρώπινη βιολογία και δίκαιο (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 10% 6% £12500 105 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ανθρώπινη Βιολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Derby
(University of Derby)
90% 5% 15% £14900 129 Ντέρμπι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ανθρώπινη βιολογία και τουρισμός BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 5% 5% £12500 131 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ανθρώπινη βιολογία (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Essex
(University of Essex)
- - - £22100 - Κόλτσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χορός και ανθρώπινη βιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 131 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εγκληματολογία και ανθρώπινη βιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ανθρώπινη διατροφή BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Bath Spa
(Bath Spa University)
- - - £16905 - Μπαθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ανθρώπινη βιολογία και κοινωνιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δημιουργική γραφή και ανθρώπινη βιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 5% £12500 105 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εγκληματολογία και ανθρώπινη βιολογία (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
84% 0% 7% £12500 113 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης