Ανθρώπινη Βιολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Human biology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Keele 73% 1% 6% £17000 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 50% 0% 7% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 82% 0% 10% £16000 113 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% £11400 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 88 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 5% 15% £11400 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 5% 16% £14045 104 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 5% 0% £19080 90 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 70% 5% 10% £14415 117 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 94% 3% 0% £84080 £95800 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 87% 0% 5% £20100 147 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 69% 4% 7% £17000 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 5% 16% £14045 104 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 69% 4% 7% £14000 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 7% £17000 122 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 60% 5% 25% £14500 65 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 77% 4% 3% £16300 115 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 0% 19% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 5% 0% £19080 90 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £16000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £17000 110 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 91% 3% 0% £84080 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 77% 4% 3% £16300 115 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 5% 0% £19080 90 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 70% 5% 10% £14415 117 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 0% 19% £13000 104 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 93% 0% 6% £25700 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 15% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 60% 5% 25% £14500 65 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 15% £11400 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 3% 9% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 0% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 74% 0% 0% £1805 113 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 91% 0% 15% £3894 98 London Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University 83% 0% 0% £13000 130 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 75% 1% 5% £12250 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 76% 20% 20% £14400 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 2% 5% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 83% 0% 9% £15360 123 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 91% 0% 15% £3894 98 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 76% 20% 20% £14400 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 70% 2% 5% £14500 114 London Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 75% 1% 6% £14415 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull York Medical School 75% 1% 6% £22250 142 Heslington Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 0% 0% £25000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 96% 3% 0% £28500 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 0% 0% £25000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 0% 0% £25000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 73% 0% 10% - 119 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 50% 0% 7% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 59% 5% 5% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% - 123 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 3% 0% - 161 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 96% 0% 10% - 93 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 93% 0% 6% - 147 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 0% 15% - 165 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% - - £20750 156 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 91% 0% 0% - 154 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 82% 5% 8% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 6% 5% - 112 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 5% 0% - 90 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 90% 5% 10% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 78% 0% 15% - 92 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 82% 5% 8% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 70% 6% 5% - 112 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 78% 0% 20% - 86 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 3% 0% - 161 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 15% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 5% 15% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 74% 0% 0% - 113 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 74% 0% 0% - 113 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 0% - 113 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 74% 0% 0% - 113 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 74% 0% 0% - 113 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 60% 0% 5% - 110 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 68% 5% 5% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 73% 5% 15% - 92 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 0% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 68% 5% 5% - 106 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 70% 0% 0% - 94 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 0% 0% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 75% 1% 6% - 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 71% 3% 0% - 161 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 71% 3% 0% - 161 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 71% 0% 15% - 165 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 100% - 5% - 183 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
8 Ανθρώπινη Βιολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • MSU Human Biology Major, Courses, & Career Paths | Day 12/90
  1/5
 • BS Human Biology as a Pre-Med, the fast-track to becoming a doctor | Road to MD Philippines
  2/5
 • Human Biology, B.S. at Biola University
  3/5
 • A student's view of BSc (Hons) Human Biology at Sheffield Hallam University
  4/5
 • Human Biology at Loughborough
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 359 φοιτητές Ανθρώπινη Βιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ανθρώπινη Βιολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22174 £21310 £24464
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18103 - £25534 £15875 - £27300 £18467 - £31789

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21845 £20839 £25647
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19200 - £25464 £15705 - £28051 £18667 - £32186

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ανθρώπινη Βιολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ανθρώπινη Βιολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ανθρώπινη Βιολογία

 • Υγειονομική περίθαλψη
 • Ομοσπονδιακές, Επαρχιακές και Δημοτικές Κυβερνήσεις
 • Εκπαιδευτικοί τομείς
 • Φαρμακεία
 • Ερευνητικοί τομείς
 • Πανεπιστήμια
 • Τομέας Βιοτεχνολογίας
 • Τομέας Ελέγχου Ποιότητας
 • Τομέας Βιοασφάλειας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ανθρώπινη Βιολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ανθρώπινη Βιολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ανθρώπινη Βιολογία από Bournemouth University

15% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγελματίες διαχείρισης επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών έργων
5% Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγοι Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ανθρώπινη Βιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ανθρώπινη Βιολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ανθρώπινη Βιολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ανθρώπινη Βιολογία:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Nutrition - MNutr
 • Master of Research - MRes

Το πρόγραμμα σπουδών: Ανθρωπιστικές επιστήμες στο University of Oxford έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ανθρώπινη Βιολογία ήταν £22174 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21310 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £244645 χρόνια μετά την αποφοίτηση.