Liverpool Hope University
Υγεία, ευεξία και πολιτική (με έτος ίδρυσης) BA (Hons)
Liverpool Hope University - Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 30 αποφοίτους Health & Wellbeing and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Liverpool Hope για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις.

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
30 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £21500 £29000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £29000 £16000 - £27500 £24500 - £33000


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25189 £22928 £27331
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21331 - £29642 £17356 - £29169 £20372 - £36465

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Πρόκειται για ένα τετραετές πτυχίο που διδάσκεται στην πανεπιστημιούπολη Hope Park. Το Θεμελιώδες Έτος στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας, ώστε μετά από ένα έτος να είστε εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για τις σπουδές στο πλήρες πρόγραμμα σπουδών BA Hons.

Υγεία και ευεξία

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί ευρέως η ανάγκη να προχωρήσουμε πέρα από την ιατρική με μεγαλύτερη έμφαση στην προαγωγή της υγείας και της ευημερίας. Νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και πολιτικές δίνουν σε αυτό το θέμα μεγαλύτερη προτεραιότητα από ποτέ. Το Health and Wellbeing είναι ένα ζωντανό, διεπιστημονικό πτυχίο στο οποίο θα εξερευνήσετε μια σειρά θεμάτων και συζητήσεων σχετικών με την υγεία και την ευημερία στη σύγχρονη κοινωνία.

Το πτυχίο βασίζεται σε μια σειρά επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής και της ψυχολογίας, για να κατανοήσει τις βασικές προκλήσεις για την υγεία και την ευημερία στον 21ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα εξετάζετε βασικά ερωτήματα όπως ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία; Πώς οι κοινωνικές εμπειρίες επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία; Γιατί διαφορετικές κοινωνικές ομάδες βιώνουν διαφορετικά την υγεία και την ευημερία; Παράλληλα, αναπτύσσετε τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία στον τομέα, μέσω της εργασίας σε μελέτες περιπτώσεων και ευκαιριών για εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα στην τοπική κοινότητα.

Το πτυχίο σάς παρέχει την ευκαιρία να αναπτύξετε πρακτικές δεξιότητες, γνώσεις και γνώσεις σχετικά με μια σειρά θεμάτων που αφορούν την υγεία και την ευημερία στη σύγχρονη κοινωνία. Με μεγάλη έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόνοια, θα σας δοθεί η δυνατότητα να εξελιχθείτε σε κριτικούς κοινωνικούς επιστήμονες που, ως απόφοιτοι, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας προς όφελος της τοπικής σας κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Πολιτική

Η πολιτική μας επηρεάζει όλους. Είναι κεντρικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπινων υποθέσεων. Είναι θεμελιώδης για το πώς οργανωνόμαστε και κυβερνούμαστε και για το πώς επιλύουμε τις συγκρούσεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε ως πολιτικές κοινότητες, ποιος τις λαμβάνει και πώς, έχουν συνέπειες για τον τρόπο ζωής μας, από ζητήματα πολέμου και ειρήνης, την κατανομή του πλούτου, τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις ευθύνες μας, την πρόσβασή μας στην εκπαίδευση, τις μεταφορές και την υγειονομική περίθαλψη.

Σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, προκύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις - από την κλιματική αλλαγή έως τις νέες τεχνολογίες, από τις πολιτικές ταυτότητας έως το Brexit και την πανδημία Covid-19 - και η μελέτη της πολιτικής πρέπει να ανταποκριθεί. Στο Liverpool Hope, λοιπόν, επιδιώκουμε να ασχοληθούμε με την πολιτική και τα πολιτικά ζητήματα στον πραγματικό κόσμο, όπως αυτά εξελίσσονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό, ενθαρρύνουμε ενεργά τη συζήτηση και τον διάλογο μεταξύ των φοιτητών μας, ενθαρρύνοντας μια ισχυρότερη συνειδητοποίηση και εκτίμηση των διαφορετικών απόψεων.

Σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών, θα εξερευνήσετε βασικές ιδέες, θεσμούς και πολιτικές σε διεθνές, εθνικό και τοπικό πλαίσιο. Θα διδάσκεστε από προσωπικό που είναι ειδικοί στον τομέα τους, οι οποίοι θα σας διδάξουν να ασχολείστε με την πολιτική έρευνα και να αναπτύξετε την ικανότητα να γίνετε ανεξάρτητοι, κριτικά σκεπτόμενοι μελετητές. Το μάθημα έχει επίσης ως στόχο να σας εφοδιάσει με μεταβιβάσιμες δεξιότητες που μπορείτε να μεταφέρετε στον κόσμο της εργασίας.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Health & Wellbeing and Politics (with Foundation Year) BA (Hons) από Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

25% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Πολιτική & Διεθνείς Σχέσεις

Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Βαθμός Πρόσθετα Στοιχεία
IELTS (Academic) 6

Για τους αλλοδαπούς φοιτητές, απαιτείται συνολική βαθμολογία 6,0, με 6,0 τόσο στην ανάγνωση όσο και στη γραφή και κανένα επιμέρους στοιχείο κάτω από 5,5.

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςHealth & Wellbeing and Politics (with Foundation Year), BA (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Υγεία, ευεξία και πολιτική (με έτος ίδρυσης) BA (Hons)

EU £9250 έτος 1
Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Διεθνή £12500 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

  • Foundation
  • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 8 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

Το Liverpool Hope University, γνωστό και ως Hope, ιδρύθηκε το 1844 στο προαστιακό περιβάλλον της πόλης του Λίβερπουλ. Το Hope ανήκει επίσημα στη χριστιανική-οικουμενική θρησκεία και παρέχει χώρους για την άσκηση της πίστης σας, όπως το κτίριο EDEN και το Hope Chapel. Οι υποψήφιοι μπορούν να περιμένουν να βρουν εδώ 12 ερευνητικά κέντρα, 2 σύγχρονες βιβλιοθήκες με καταρτισμένο προσωπικό βιβλιοθηκονόμων και όλες τις ανέσεις που θα περιμένατε ως φοιτητής. Όποτε χρειάζεστε λίγο χρόνο μακριά από την πανεπιστημιούπολη στον ελεύθερο χρόνο σας, το ζωντανό κέντρο του Λίβερπουλ απέχει μόλις 40 λεπτά με το λεωφορείο.

Λίστα με 1258 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο Liverpool Hope

προπτυχιακοί φοιτητές:
4160
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
875
:
5035
Αριθμός φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου "Πολιτική": Ακαδημαϊκό έτος - Εγγραφές φοιτητών σε ισοδύναμο πλήρους φοίτησης που δημοσιεύθηκαν από την Higher Education Statistics Agency (HESA) στις Φεβρουαρίου 2022
  • Student Life at Liverpool Hope
  • 1. Why study Education at Liverpool Hope University?
  • Liverpool: a students' view
  • History and Politics at Liverpool Hope University
  • Teacher Training at Liverpool Hope University
  • Law at Liverpool Hope University

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Πολιτική και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 0% 7% £12500 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιστήμη των υπολογιστών και πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
80% 15% 9% £12500 115 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιστορία και πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο East Anglia
(University of East Anglia)
74% 6% 10% £20600 137 Νόργουιτς Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο East Anglia
(University of East Anglia)
76% 5% 10% £20600 123 Νόργουιτς Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτική και Κοινωνιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
73% 0% 7% £12500 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και πολιτική (ολοκληρωμένο) LLB (Hons) Πανεπιστήμιο του Cardiff
(Cardiff University)
73% 0% 0% £20450 £22700 171 Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικονομικά και πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο Durham
(Durham University)
77% 0% 5% £23500 182 Ντάραμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αγγλικά/Πολιτική (Equal) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του York
(The University of York)
75% 25% 0% £23700 166 Γιορκ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Πολιτική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Brunel
(Brunel University)
- - - £17665 £19430 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φιλοσοφία/Πολιτική (Equal) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του York
(The University of York)
73% 0% 0% £23700 137 Γιορκ Oncampus πλήρους απασχόλησης