Lancaster University
Γαλλικές σπουδές και φιλοσοφία BA (Hons)
Lancaster University - Πανεπιστήμιο Lancaster

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 20 αποφοίτους French Studies and Philosophy BA (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με Γαλλικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Lancaster για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με Γαλλικές Σπουδές.

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
69 /100
20 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων Γλώσσες και περιφερειακές σπουδές

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Γαλλικές Σπουδές στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £23000 £27000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £24500 £19000 - £26500 £22500 - £34000


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Γλώσσες και περιφερειακές σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25011 £23953 £29146
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21365 - £29471 £18706 - £31159 £21787 - £39168

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Το κοινό πτυχίο Γαλλικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Lancaster διδάσκεται από το Τμήμα Γλωσσών και Πολιτισμών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής, Φιλοσοφίας και Θρησκείας. Αυτό το πτυχίο περιλαμβάνει διεθνή πρακτική άσκηση στο έτος 3.

Το πρόγραμμα Γαλλικών Σπουδών σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε γλωσσικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου και παράλληλα να κατανοήσετε σε βάθος το ιστορικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο της χώρας σε παγκόσμιο πλαίσιο. Στη Φιλοσοφία, θα καλλιεργήσετε τη δική σας κριτική οπτική σε φιλοσοφικά προβλήματα και ερωτήματα και θα αναπτύξετε μια σειρά μεθόδων για την ανάλυση, την κριτική ενασχόληση και τη συζήτηση τέτοιων προβλημάτων.

Το πρώτο έτος περιλαμβάνει μια εξερεύνηση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτιστικού της πλαισίου, καθώς και μια εισαγωγή σε ορισμένα από τα κεντρικά προβλήματα της φιλοσοφίας και τις θεωρίες που δημιουργήθηκαν ως απάντηση σε αυτά. Παράλληλα, θα μελετήσετε ένα δευτερεύον θέμα της επιλογής σας.

Το μάθημα φιλοσοφίας του πρώτου έτους "Εισαγωγή στη φιλοσοφία" εισάγει τους φοιτητές σε βασικά θέματα της φιλοσοφικής μελέτης. Αντλώντας συνειδητά από ένα ευρύ φάσμα φιλοσοφικών παραδόσεων - ηπειρωτική, αναλυτική και μη δυτική - στοχεύει να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των διαφόρων θεωρητικών υπο-τομέων της φιλοσοφίας, αλλά και να εξοπλίσει τους φοιτητές με την ικανότητα να συλλογίζονται και να σκέφτονται με σαφήνεια για τα πιο θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το μάθημα, αν και έχει σχεδιαστεί ως εισαγωγή στη μελέτη της φιλοσοφίας σε προχωρημένο επίπεδο πτυχίου, θα λειτουργήσει επίσης ως αυτόνομη εισαγωγή στη φιλοσοφία, κατάλληλη για όσους επιδιώκουν να διευρύνουν την κατανόησή τους για τη φιλοσοφία, όπως αυτή έχει ασκηθεί σε διάφορες παραδόσεις".

Βασιζόμενοι στις γλωσσικές σας δεξιότητες στο έτος 2, θα σας δοθεί η ευκαιρία να μελετήσετε σε μεγαλύτερο βάθος τον πολιτισμό, την πολιτική και την ιστορία του γαλλόφωνου κόσμου, καθώς και να επιλέξετε θεματικές ενότητες που είναι διεθνείς και προωθούν τη συγκριτική κατανόηση της Ευρώπης και όχι μόνο. Θα τα συνδυάσετε με μαθήματα φιλοσοφίας, όπως "Επιστημολογία", "Ηθική": Μεταφυσική".

Το να περάσετε το τρίτο έτος σας στο εξωτερικό σε μια γαλλόφωνη χώρα σας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσετε σημαντικά τη γλωσσική σας επάρκεια, εμβαθύνοντας παράλληλα στη διαπολιτισμική σας ευαισθησία. Μπορείτε να σπουδάσετε σε ένα ίδρυμα εταίρο ή να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση.

Στο δεύτερο και το τελευταίο έτος θα μπορείτε να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων φιλοσοφίας, όπως για παράδειγμα: "Ηπειρωτική φιλοσοφία- Λογική και γλώσσα- Αισθητική- Ηθική φιλοσοφία". Για περισσότερες ενότητες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του τμήματος PPR. Στο τελευταίο έτος σπουδών σας, εδραιώνετε τις δεξιότητές σας στη γαλλική γλώσσα και μελετάτε εξειδικευμένες ενότητες πολιτισμού και συγκριτικής ανάλυσης, όπως "Imagining Modern Europe: αιώνα".

Γλώσσες για αρχάριους

Η μελέτη μιας γλώσσας από το επίπεδο των αρχαρίων είναι κάπως έντονη από τη φύση της, γι' αυτό επιτρέπουμε στους μαθητές να μελετήσουν μόνο μία γλώσσα από το επίπεδο των αρχαρίων. Λάβετε αυτό υπόψη σας όταν εξετάζετε τις επιλογές μαθημάτων του πρώτου έτους. Εάν υποβάλετε αίτηση για να σπουδάσετε ένα πτυχίο με μια γλώσσα από το επίπεδο αρχαρίων, οι προαιρετικές σας ενότητες θα περιλαμβάνουν μόνο γλώσσες υψηλότερου επιπέδου και ενότητες σε άλλα θεματικά πεδία.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους French Studies and Philosophy BA (Hons) από Πανεπιστήμιο Lancaster

20% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
15% Επαγγελματίες πληροφορικής
15% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Γαλλικές Σπουδές

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 7.0
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςFrench Studies and Philosophy, BA (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)
 • έτος 2

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Lancaster

Το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ ιδρύθηκε το 1964 και βρίσκεται στο αγροτικό περιβάλλον του Λάνκαστερ. Η πανεπιστημιούπολη παρέχει μια σειρά από ανέσεις για τους φοιτητές της, όπως τράπεζες και ταχυδρομείο. Από ακαδημαϊκής άποψης, όλα τα μαθήματα και τα προγράμματα αυτού του πανεπιστημίου είναι διαπιστευμένα και εγκεκριμένα από το MARP, διασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται εδώ είναι υψηλού επιπέδου. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε διάφορους χώρους μελέτης και αναψυχής που προορίζονται για τη βελτίωση της ευεξίας τους, όπως μαθήματα διαλογισμού και τάι τσι, καθώς και περιπάτους στο δάσος.

Λίστα με 452 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Lancaster - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο Lancaster

προπτυχιακοί φοιτητές:
12595
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
4065
:
16660
Αριθμός φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου "Γαλλικές Σπουδές": Ακαδημαϊκό έτος - Εγγραφές φοιτητών σε ισοδύναμο πλήρους φοίτησης που δημοσιεύθηκαν από την Higher Education Statistics Agency (HESA) στις Φεβρουαρίου 2022
 • Things to know before you come to Lancaster University
 • Why did you come to Lancaster to study a postgraduate degree?
 • Things I wish I knew before coming to Lancaster University
 • 40 Questions with Lancaster University student Erin
 • My Favourite Spots in Lancaster

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Γαλλικά και ισπανικά BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Cardiff
(Cardiff University)
79% 35% 0% £20450 £22700 146 Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά (4 έτη) BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
88% 5% 5% £26200 191 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και Αγγλικά BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
90% 5% 5% £26200 191 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και σουηδικά BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
79% 5% 5% £26200 177 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και Ψυχολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
86% 0% 5% £19600 199 Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και Γερμανικά BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
79% 5% 0% £26200 177 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και πολιτική BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Cardiff
(Cardiff University)
73% 3% 3% £20450 £22700 149 Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και Ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
81% 0% 5% £19600 198 Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και Οικονομικά BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
88% 0% 15% £19600 195 Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γαλλικά και Λατινικά BA (Hons) University College του Λονδίνου
(University College London)
88% 5% 5% £26200 188 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης