Θρησκευτικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Religious studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 11% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £81600 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 82% 5% 5% £12250 102 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 63% 0% 5% £20930 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 92 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 63% 0% 5% £14500 159 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 10% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 30% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 73% 0% 10% £12000 107 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 30% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 25% £12750 91 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 5% 0% £19200 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 0% 10% £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 5% £20000 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 0% 10% £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 2% 11% £14500 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 81% 0% 10% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 81% 0% 10% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 0% £23100 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 14% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 4% £23100 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £81600 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 5% 10% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 86% 0% 5% £23520 154 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 0% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £81600 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 0% £20100 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 74% 0% 0% £15000 162 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Bishop Grosseteste University 74% 0% 0% £14280 162 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 0% £12595 162 Durham Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 74% 0% 0% £13810 162 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 25% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 15% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 18% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 5% 10% £19200 118 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 55% 5% 10% £14500 106 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 0% 5% £13500 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 15% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 4% £23250 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 15% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 82% 10% 25% £13500 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 15% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 67% 0% 5% £20000 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 4% £20000 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 79% 0% 40% £13500 105 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 0% 5% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 91% 5% 3% £23250 162 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 0% 0% £12250 97 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 11% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Stranmillis University College 70% 0% 0% - 127 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 88% 1% 5% - 116 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 3% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 3% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 5% 25% - 115 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 0% 10% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 2% 0% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 4% 0% - 130 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 4% 0% - 130 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 0% 6% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 0% - 110 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 63% 0% 5% - 159 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 63% 0% 5% - 159 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 159 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 159 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 0% 11% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 79% 0% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 15% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 5% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 10% 10% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 0% 5% - 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 199 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 0% 11% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 6% 5% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 73% 0% 10% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 6% 5% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 3% 3% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% - 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 15% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 5% 5% - 112 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 5% 0% - 127 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 6% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 0% 9% - 182 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 10% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 72% 0% 8% - 171 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 80% 0% 4% - 169 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 82% 15% 5% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 82% 15% 5% - 101 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 82% 0% 5% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 82% 0% 5% - 117 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 0% 5% - 117 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 82% 0% 5% - 117 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 86% 0% 5% - 154 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 0% 5% - 154 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 86% 0% 5% - 154 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 86% 0% 5% - 154 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 90% 0% 0% - 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 90% 0% 0% - 189 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 90% 0% 0% - 189 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 74% 0% 0% - 162 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 74% 0% 0% - 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 6% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 0% 0% - 162 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 0% 0% - 162 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 74% 0% 0% - 162 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 74% 0% 0% - 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 162 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 0% 0% - 162 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 74% 0% 0% - 162 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 74% 0% 0% - 162 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 74% 0% 0% - 162 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 0% 0% - 162 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 0% - 162 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 59% 0% 15% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 95% - 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 2% 5% - 121 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 91% 0% 9% - 97 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 2% 5% - 192 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 84% 5% 4% - 166 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 4% - 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% 0% 0% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 10% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 105 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% 0% 0% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 95% 5% 15% - 183 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 5% 0% - 109 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 20% - 132 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
11 Θρησκευτικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • WHAT TO DO WITH A RELIGION MAJOR?
  1/6
 • A Religious Studies Major Can Do What?
  2/6
 • Why Study the differences between Theology and Religious Studies with Alison Milbank
  3/6
 • My experience as an undergraduate Theology and Religion student
  4/6
 • Why Study Religion?
  5/6
 • Theology and Religious Studies: meet the students
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 4127 φοιτητές Θρησκευτικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Θρησκευτικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23137 £21004 £23741
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18011 - £25811 £13483 - £26151 £15643 - £31426

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21646 £20880 £25894
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17858 - £24203 £15716 - £26167 £19476 - £34293

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Θρησκευτικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Θρησκευτικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Θρησκευτικές Σπουδές

 • Η Εκκλησία και άλλες θρησκευτικές οργανώσεις
 • Εθνική και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Δημόσια, εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Χρηματοοικονομικές και νομικές εταιρείες
 • Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας
 • Εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Εξειδικεύσεις εντός: Θρησκευτικές Σπουδές

 • Divinity
 • Θρησκευτική Εκπαίδευση
 • Αγία Θεολογία
 • Ταλμουδικό Δίκαιο
 • Θεολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Θρησκευτικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Θρησκευτικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Θρησκευτικές Σπουδές από Canterbury Christ Church University

20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες πρόνοιας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Θρησκευτικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Θρησκευτικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Θρησκευτικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Θρησκευτικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Theology - MTh
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Research - MRes
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Θρησκευτικές Σπουδές ήταν £23137 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21004 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £237415 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Θρησκεία, φιλοσοφία και ηθική στο York St John University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.