Θρησκευτικές Σπουδές Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Religious studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 0% 1% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 93% 10% 10% £12750 94 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 91% 0% 5% £23100 155 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 3% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 81% 0% 8% £12750 101 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 1% 3% £70480 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 100% 0% 10% £19200 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 82% 0% 5% £14500 113 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 60% 5% 0% £13500 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 10% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 67% 5% 1% £70480 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 47% 10% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 0% 2% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 15% £79290 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 45% 0% 0% £19200 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 88% 5% 2% £23250 170 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 98% 0% 15% £12750 99 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 0% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 1% 3% £81600 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 64% 10% 0% £20000 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 72% 0% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 71% 5% 0% £79290 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 0% 0% £23100 167 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 0% £14700 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 5% 5% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 0% £20000 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 4% 3% £20000 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 1% £81600 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 75% 0% 5% £20000 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 96% 5% 0% £70480 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 67% 0% 20% £13500 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 10% 11% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 100% 0% 5% £20000 139 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 85% 0% 9% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 83% 5% 2% £23250 170 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 0% 10% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 2% £81600 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 100% 0% 5% £13145 109 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 49% 15% 0% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 10% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 100% 5% 0% £12250 111 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 84% 0% 20% £14700 111 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 10% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 90% 0% 9% £19300 144 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 6% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 0% 5% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 75% 0% 16% - 159 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 81% 0% 15% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 0% 5% - 108 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 91% 10% 4% - 123 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 0% 4% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 100% 10% 5% - 115 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 0% 30% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 0% 10% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 76% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 100% 10% 10% - 106 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 1% 0% - 155 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 89% 1% 0% - 123 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 0% 30% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 88% 5% 2% - 170 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 0% 10% £13500 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 88% 0% 0% - 162 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 83% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 0% 10% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 100% 10% 0% - 115 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 91% 0% 20% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 88% 0% 10% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 70% 0% 5% - 108 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 80% 0% 1% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 96% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 77% 5% 5% - 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 0% 5% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 90% 0% 15% - 111 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 10% 15% - 122 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 73% 5% 8% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 10% 5% - 97 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 97% 0% 15% - 123 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 67% 0% 1% - 193 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 91% 0% 5% - 155 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Stranmillis University College 50% 0% 5% - 139 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 10% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 67% 0% 1% - 193 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 0% 10% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 91% 0% 5% - 173 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 91% 0% 5% - 177 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 3% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 5% 10% - 144 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 81% 5% 4% - 163 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 3% 5% - 176 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 71% 0% 0% - 142 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 5% 0% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 79% 1% 20% - 134 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 85% 0% 2% - 176 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 87% 5% 5% - 173 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 88% 10% 0% - 179 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 0% - 177 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 3% 2% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 0% 5% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 71% 0% 15% - 132 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 2% 0% - 180 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 1% 0% - 180 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 194 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - 0% 0% £14500 194 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - 0% 0% £13810 194 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - 0% 0% £11400 194 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University - - - £12000 - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Online μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science - - - £23520 - London Oncampus μερική απασχόληση
York St John University - - - £12750 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £20100 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University - - - £14280 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University - - - £12595 - Durham Oncampus μερική απασχόληση
SOAS, University of London - - - £20930 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham - - - £12250 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester - - - £20500 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - - - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Online πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - - - - Winchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University - - - - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University - - - - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 92% 0% 5% - 164 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 92% 0% 5% - 164 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 92% 0% 5% - 164 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 92% 0% 5% - 164 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University - - - - - Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - - - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
11 Θρησκευτικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Why Study the differences between Theology and Religious Studies with Alison Milbank
  1/6
 • What Can You Do With a Major In - Religious Studies
  2/6
 • What do Religious Studies Majors Do After Graduation: Patrick Littlefield
  3/6
 • Why should you study with the Department of Religion Studies?
  4/6
 • Study Religious Studies at Victoria University of Wellington
  5/6
 • My experience as an undergraduate Theology and Religion student
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Θρησκευτικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23230 £21984 £24753
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18266 - £26023 £14721 - £27536 £16715 - £32346

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23220 £22996 £27769
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19661 - £26893 £18344 - £27808 £21760 - £35638

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Θρησκευτικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Θρησκευτικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Θρησκευτικές Σπουδές

 • Η Εκκλησία και άλλες θρησκευτικές οργανώσεις
 • Εθνική και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Δημόσια, εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Χρηματοοικονομικές και νομικές εταιρείες
 • Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας
 • Εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Εξειδικεύσεις εντός: Θρησκευτικές Σπουδές

 • Divinity
 • Θρησκευτική Εκπαίδευση
 • Αγία Θεολογία
 • Ταλμουδικό Δίκαιο
 • Θεολογία

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Θρησκευτικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Θρησκευτικές Σπουδές από Canterbury Christ Church University

15% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
15% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες πρόνοιας
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Θρησκευτικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Θρησκευτικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Θρησκευτικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Θρησκευτικές Σπουδές ήταν £23230 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21984 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £247535 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Θρησκευτικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MA (Res)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Theology - MTh
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Research - MRes

Το πρόγραμμα σπουδών: Κέλτικες & Αγγλοσαξονικές Σπουδές και Θεολογία & Θρησκεία - MA (Hons) στο University of Aberdeen έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.