Θεολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Theology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool Hope University 82% 5% 11% £11400 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £81600 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £12445 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% £11400 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £12200 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £9150 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £9150 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 82% 5% 5% £12250 102 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 2% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £23100 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 10% £12445 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 10% £20000 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 15% £20000 167 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 53% 0% 10% £12200 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 0% £20100 155 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 15% £20000 167 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 53% 0% 10% £9150 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 64% 0% 0% £23250 186 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 10% £9150 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 92% 0% 10% £12360 146 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 10% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 6% £20100 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £81600 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 88% 0% 15% £12360 129 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 25% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 70% 5% 5% £14500 108 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 89% 5% 15% £20370 113 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 89% 5% 15% £20370 113 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 94% 5% 0% £20370 165 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 0% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £81600 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 0% £20100 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 0% £22900 162 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 74% 0% 0% £9000 162 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 0% £22900 162 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 74% 0% 0% £14280 162 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 0% £12595 162 Durham Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 25% £12750 98 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 73% 5% 10% £19200 118 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 4% £23250 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 67% 0% 5% £20000 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 55% 5% 20% £14500 111 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 5% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 0% 5% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 0% 19% £12360 141 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% £11400 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 0% 0% £20000 139 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% £11400 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 0% 0% £12250 97 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 11% - 104 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 3% 25% - 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 15% 5% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 63% 0% 5% - 159 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 159 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 63% 0% 5% - 159 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University 82% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 92% 0% 10% - 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 92% 0% 10% - 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 199 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 0% - 186 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 3% 3% - 148 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 6% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 5% 10% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 9% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 5% 25% - 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 5% 15% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 89% 5% 15% - 113 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 94% 5% 0% - 165 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Nazarene Theological College 94% 5% 0% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity College Bristol 94% 5% 0% - 165 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 94% 5% 0% - 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 94% 5% 0% - 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 0% - 162 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 86% 0% 5% - 154 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 86% 0% 5% - 154 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 86% 0% 5% - 154 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% - 0% - 195 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 95% - 0% - 195 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 95% - 0% - 195 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 74% 0% 0% - 162 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 86% 0% 5% - 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 5% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 6% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 5% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 0% 0% - 162 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 74% 0% 0% - 162 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 74% 0% 0% - 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trinity College Bristol 74% 0% 0% - 162 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester 74% 0% 0% - 162 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
University of Roehampton 90% 15% 5% £13145 - Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 90% 15% 5% - - Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 90% 15% 5% £13810 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 90% 15% 5% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 90% 15% 5% - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Spurgeon's College - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College - - - £7165 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College - - - £7165 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cliff College - - - £7300 - Hope Valley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 1% 4% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 100% 2% 15% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 95% - 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 10% 25% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 8% - 120 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 103 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 96% 0% 4% - 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nazarene Theological College 100% 0% 0% £7165 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 10% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 105 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 5% 25% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 20% - 132 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
7 Online Θεολογία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
6 Θεολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • WHY PHILOSOPHY IS DIFFERENT THAN THEOLOGY
  1/6
 • What on earth is Theology, Religion and Philosophy of Religion?
  2/6
 • Why study Theology?
  3/6
 • What is the Theology Major?
  4/6
 • Why am I studying Theology at University? || Chatty Video (AD)
  5/6
 • Life as a Theology Student
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
84 /100
Απάντησαν 4127 φοιτητές Θεολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Θεολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23137 £21004 £23741
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18011 - £25811 £13483 - £26151 £15643 - £31426

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21646 £20880 £25894
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17858 - £24203 £15716 - £26167 £19476 - £34293

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Θεολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Θεολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Θεολογία

 • Η Εκκλησία και άλλες θρησκευτικές οργανώσεις
 • Εθνική και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • Δημόσια, εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Χρηματοοικονομικές και νομικές εταιρείες
 • Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας
 • Εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Εξειδικεύσεις εντός: Θεολογία

 • Βιβλική
 • Ιστορική
 • Συστηματική
 • πρακτική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Θεολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Θεολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Θεολογία από Canterbury Christ Church University

20% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες πρόνοιας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Θεολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Θεολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Θεολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Θεολογία:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Divinity (Honours) - BD (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Theology - MTheol
 • Master of Theology - MTh
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Studies - MSt
 • Bachelor of Theology (Honours) - BTh (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Doctor of Professional Studies - DProf
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Θεολογία ήταν £23137 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21004 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £237415 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Θρησκεία και Θεολογία στο York St John University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.