Ρωσικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Russian studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 1% £79290 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 5% 0% £24700 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 0% 0% £23100 183 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 3% 3% £20100 165 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 66% 0% 10% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £79290 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 5% 0% £20100 163 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £79290 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 4% 1% £20100 164 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £102000 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 2% 5% £79290 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £102000 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 5% 0% £20100 161 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 5% 0% £20100 153 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 53% 2% 10% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 5% £23300 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 2% 10% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 0% 5% £79290 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £79290 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 60% 4% 10% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £79290 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 73% 1% 10% £20000 138 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 5% 0% £20100 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 0% £23300 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 2% 5% £79290 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 10% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 53% 2% 10% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 2% 5% £102000 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 62% 2% 10% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 79% 2% 10% £20000 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 10% 10% £20000 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 5% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 3% 4% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 1% 10% - 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 0% 5% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 0% 5% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 89% 2% 15% - 101 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 2% 5% - 118 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 3% 6% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 2% 5% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 79% 10% 5% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 159 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 3% 5% - 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 5% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 10% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 4% 10% - 162 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 0% 15% - 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 5% 4% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 5% 4% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 15% - 153 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 5% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 68% 5% 5% - 116 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 5% - 116 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 62% 2% 10% - 182 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 62% 2% 10% - 182 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 62% 2% 10% - 182 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 0% 25% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 1% 25% - 151 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 0% 25% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 0% 25% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 0% 25% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 0% 10% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 1% 25% - 151 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 0% 10% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 1% 10% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
25 Ρωσικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Master's Programme in Russian Studies | University of Helsinki
  1/3
 • Russian Studies at the University of Manchester
  2/3
 • Russian Made All The Difference 5. The Study of Russian in College
  3/3

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
62 /100
Απάντησαν 10912 φοιτητές Ρωσικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ρωσικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24000 £24586 £28103
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £28500 £19069 - £33034 £21456 - £40000

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ρωσικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ρωσικές Σπουδές

 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Τομέας ΜΜΕ
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης
 • Διδακτικά Ιδρύματα
 • Τομέας Τουρισμού
 • Τομέας Μεταφορών και Εφοδιασμού

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ρωσικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ρωσικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ρωσικές Σπουδές από University College London

15% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Νομικοί επαγγελματίες

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ρωσικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ρωσικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ρωσικές Σπουδές:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Research - MA (Res)

Το πρόγραμμα σπουδών: Φιλοσοφία/Ρωσικά στο University of Glasgow έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 92 στα 100. Συμμετείχαν 51 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ρωσικές Σπουδές ήταν £24000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24586 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £281035 χρόνια μετά την αποφοίτηση.