Αγγλική γλώσσα Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Portuguese language)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 4% £24700 160 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 0% 2% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 3% 3% £20100 163 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 4% £24700 156 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 5% 2% £79290 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 4% £20100 161 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 5% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 4% 1% £20100 162 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 4% £24700 164 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 4% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 3% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 4% £20100 157 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 1% 4% £20100 151 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 0% 5% £8190 153 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 79% 0% 2% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 204 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 84% 0% 5% £8190 204 London Oncampus μερική απασχόληση
University College London 71% 0% 5% £23300 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 5% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 5% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 5% 5% £19450 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 5% 2% £79290 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 0% £23100 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £19300 151 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 5% 5% £23300 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 90% 0% 0% £17400 137 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 5% 9% £16850 95 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 5% 9% £16850 95 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 0% 0% £19450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £79290 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 5% 2% £79290 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 4% £20100 160 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 5% £79290 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 0% 0% £19450 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 93% 3% 5% £19500 139 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 5% £79290 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 5% 2% £79290 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 10% 0% £20000 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £21260 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 5% £23300 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 76% 5% 10% £21260 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 74% 5% 5% £23300 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 0% 0% £19450 139 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 5% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% 5% 10% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% 5% 10% - 147 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 86% 4% 2% - 197 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 5% 2% - 190 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 5% 2% - 190 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 10% 7% - 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 10% 7% - 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 3% 3% - 163 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 3% 4% - 155 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 5% 10% - 167 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 92% 5% 2% - 179 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 4% 1% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 4% 1% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 4% 1% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 81% 1% 4% - 164 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 84% 0% 5% - 204 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 5% 2% - 196 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 0% - 161 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 80% 5% 2% - 197 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 80% 0% 0% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 5% - 105 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 68% 0% 0% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 5% 5% - 155 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 84% 5% 10% - 138 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 5% 10% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 5% 2% - 190 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 5% 10% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 5% 10% - 156 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 0% 15% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 76% 5% 10% - 171 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 89% 5% 2% - 188 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 93% 3% 5% - 139 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 93% 3% 5% - 139 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 79% 5% 5% - 182 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 5% 4% - 155 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 15% - 151 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 5% 5% - 174 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 5% 5% - 174 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 5% 5% - 174 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 5% 4% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 5% 4% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 0% 0% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 5% 4% - 156 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
19 Αγγλική γλώσσα Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Temple University Spanish & Portuguese Graduate Program
  1/2
 • Spanish & Portuguese
  2/2

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
90 /100
Απάντησαν 18628 φοιτητές Αγγλική γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αγγλική γλώσσα (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23836 £24448 £27795
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20256 - £27416 £18041 - £31424 £20219 - £36975

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23342 £26856 £31410
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20106 - £26830 £21657 - £33896 £25064 - £44008

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αγγλική γλώσσα

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλική γλώσσα που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αγγλική γλώσσα

 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Τομέας ΜΜΕ
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης
 • Διδακτικά Ιδρύματα
 • Τομέας Τουρισμού
 • Τομέας Μεταφορών και Εφοδιασμού

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλική γλώσσα που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αγγλική γλώσσα (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αγγλική γλώσσα από Queen's University of Belfast

25% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Νομικοί επαγγελματίες
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Επαγγελματίες πληροφορικής

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αγγλική γλώσσα

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αγγλική γλώσσα.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αγγλική γλώσσα:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Research - MRes
 • Master of Arts - MA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Letters - MLitt

Το πρόγραμμα σπουδών: Γαλλικά και Πορτογαλικά στο University of Southampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 16 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αγγλική γλώσσα ήταν £23836 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24448 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £277955 χρόνια μετά την αποφοίτηση.