Δεοντολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Ethics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 0% 10% £19500 123 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 82% 0% 15% £8850 101 Luton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 82% 0% 15% £6334 101 Manchester Online μερική απασχόληση
The University of Manchester 82% 0% 15% £19000 101 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London 82% 0% 15% £22000 101 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 7% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £12445 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £12200 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 73% 0% 10% £9150 105 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 78% 3% 5% £9150 118 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 82% 5% 5% £12250 102 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 10% £12750 97 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 10% £12750 97 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 93% 0% 25% £14500 92 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 75% 5% 20% £14500 105 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 67% 0% 10% £13842 104 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 5% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 77% 0% 0% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 77% 0% 0% £14500 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 10% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 85% 5% 10% £14500 109 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% £11400 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 78% 0% 5% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 10% £12445 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 30% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 73% 0% 10% £12000 107 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 30% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 5% 25% £12750 91 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 0% 10% £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 55% 5% 10% £14500 101 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 70% 5% 5% £14500 103 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 5% £20000 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 53% 0% 10% £12200 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 15% £11400 108 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 0% 50% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 91% 0% 10% £20000 146 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 2% 11% £14500 97 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% £11400 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 0% 15% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% £11400 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 53% 0% 10% £9150 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% £11400 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% £11400 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 81% 0% 10% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 81% 0% 10% £13145 103 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 0% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 90% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 69% 0% 10% £9150 100 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 100% 0% 10% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 79% 0% 4% £19300 134 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 55% 5% 10% £14500 106 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 76% 1% 4% £20000 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 5% 5% £12250 99 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 79% 0% 0% £12250 97 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Veterinary College University of London 52% 0% 15% £20090 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brighton and Sussex Medical School 52% 0% 15% £12336 117 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 52% 0% 15% £16850 117 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £6400 - London Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 82% 0% 15% - 101 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 82% 0% 15% - 101 Bath Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 82% 0% 15% - 101 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 82% 0% 15% - 101 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 82% 0% 15% - 101 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 7% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 5% - 111 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 0% - 97 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 0% 5% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 103 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 77% 0% 0% - 107 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 77% 0% 0% - 107 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 14% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 63% 0% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 63% 0% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 85% 5% 10% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 72% 4% 14% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 0% - 151 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 0% 11% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 79% 0% 5% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 89% 0% 15% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 15% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 5% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 0% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 82% 0% 5% - 109 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 77% 10% 10% - 145 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 76% 0% 5% - 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 65% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 87% 0% 10% - 101 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 9% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 86% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 0% 11% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 6% 5% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 73% 0% 10% - 102 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 6% 5% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 93% 0% 5% - 112 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 0% 0% - 118 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 15% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 105 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 78% 0% 5% - 112 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 79% 0% 4% - 134 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 79% 0% 4% - 134 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% 0% 0% - 110 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 89% 0% 10% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 81% 0% 25% - 103 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% 0% 0% - 109 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 52% 0% 15% - 117 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 15% - 117 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 52% 0% 15% - 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 52% 0% 15% - 117 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 52% 0% 15% - 117 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 52% 0% 15% - 117 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 52% 0% 15% - 117 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
16 Online Δεοντολογία Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
11 Δεοντολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Fordham University Careers in Ethics in Business
  1/2
 • JA Excellence through Ethics Student
  2/2

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
80 /100
Απάντησαν 21176 φοιτητές Δεοντολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Δεοντολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23098 £22548 £27393
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19020 - £28224 £16905 - £29333 £19832 - £36592

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23294 £24601 £30241
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19336 - £27433 £18958 - £30580 £22797 - £40629

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Δεοντολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Δεοντολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Δεοντολογία

 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Δεοντολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Δεοντολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Δεοντολογία από University of Brighton

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Δεοντολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Δεοντολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Δεοντολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δεοντολογία:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Master of Laws - LLM
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Masters in Research - MRes
 • Master of Theology - MTh
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Studies - MSt
 • Master of Research - MRes

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Δεοντολογία ήταν £23098 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22548 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £273935 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πολιτική, φιλοσοφία και ηθική στο York St John University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.