Ιταλικές σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Italian studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £79290 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 2% £23300 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 4% 1% £19700 152 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 86% 0% 0% £19450 159 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 0% 3% £23100 182 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 3% £19450 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 0% 5% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 10% £23300 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 5% 0% £19450 147 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 166 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 72% 2% 4% £23100 178 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 2% 2% £19450 154 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 5% 0% £19200 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £79290 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 5% £79290 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 2% £23100 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 9% £19600 141 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 5% 9% £15150 109 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 5% 5% £19450 153 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 5% £14300 125 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 5% £15150 125 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 5% £15150 125 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 5% £15150 125 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 5% £15150 125 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 5% 5% £23100 180 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 0% 0% £19450 137 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 0% 10% £19600 142 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 94% 5% 10% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 2% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 10% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £79290 216 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 5% £79290 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 4% 5% £23100 176 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 71% 5% 5% £20100 165 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 79% 3% 3% £15150 132 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 79% 3% 3% £15150 132 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 79% 3% 3% £15150 132 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 79% 3% 3% £15150 132 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 1% 0% £19450 148 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 5% 0% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 10% £19500 110 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 171 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 77% 5% 10% £15150 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 77% 5% 10% £15150 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 77% 5% 10% £15150 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 77% 5% 10% £15150 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 77% 5% 10% £15150 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 77% 5% 10% £15150 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 64% 2% 5% £79290 224 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 89% 0% 5% £6920 201 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University College London 77% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 10% £21260 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 10% £23300 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 10% £23300 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 1% 0% £19450 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 79% 1% 0% £19450 164 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 5% 10% £23300 163 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 4% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 10% £23300 166 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 10% £23300 162 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 0% 2% - 175 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 4% 1% - 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 2% 3% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 5% 5% - 157 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 74% 2% 3% - 125 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 2% 2% - 154 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 71% 0% 11% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 3% - 133 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 3% - 133 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 0% 5% - 141 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 97% 0% 5% - 141 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 5% 5% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 90% 5% 5% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 5% - 180 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 10% - 162 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 0% 5% - 162 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 3% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 4% 10% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 2% 5% - 156 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 3% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 97% 5% 5% - 153 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 5% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 5% 10% - 171 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 2% 5% - 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 61% 2% 5% - 179 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 89% 0% 5% - 201 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 89% 0% 5% - 201 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 89% 0% 5% - 201 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 89% 0% 5% - 201 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 65% 1% 10% - 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 73% 5% 9% - 95 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 10% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 5% 10% - 163 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 5% 10% - 162 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 0% 10% - 166 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 3% - 133 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 0% 15% - 147 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 0% 15% - 147 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
18 Ιταλικές σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • I'm Getting Back To My Italian Studies!
  1/4
 • Cory from Italian Studies
  2/4
 • Choose Italian
  3/4
 • Italian Studies
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 2940 φοιτητές Ιταλικές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ιταλικές σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £24440 £26548
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £26000 £17388 - £32866 £18322 - £37582

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ιταλικές σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ιταλικές σπουδές

 • Μεταφραστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διδασκαλία
 • Τουρισμός
 • Μεταφορές και εφοδιαστική

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ιταλικές σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ιταλικές σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ιταλικές σπουδές:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Research - MA (Res)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ιταλικές σπουδές ήταν £23000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £24440 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £265485 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ιταλικά με Γερμανικά στο University of Liverpool έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.