Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (English as a second language)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Edge Hill University 91% 5% 5% £13500 176 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 5% 5% £25000 176 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 91% 5% 5% £14280 176 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 91% 5% 5% £19000 176 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 5% 5% £13500 176 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 91% 5% 5% £21250 176 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 91% 5% 5% £18800 176 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 91% 5% 5% £21000 176 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 91% 5% 5% £13750 176 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 91% 5% 5% £18700 176 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 5% 5% £8190 176 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 91% 5% 5% £16000 176 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 91% 5% 5% £13000 176 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 91% 5% 5% £16000 176 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 91% 5% 5% £14500 176 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 91% 5% 5% £19000 176 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 91% 5% 5% £16400 176 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 91% 5% 5% £8875 £9450 176 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Strathclyde 91% 5% 5% £16400 176 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 0% 1% £15000 145 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 57% 2% 5% £14000 119 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 3% £14300 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 3% £14300 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 3% £14300 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 3% £14300 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 91 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 72% 0% 10% £9250 91 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 72% 0% 10% £14060 91 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 64% 5% 10% £12750 104 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 85% 5% 0% £9150 80 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 85% 5% 0% £12200 80 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 55% 1% 10% £12750 94 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 5% £14300 115 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 5% £14300 115 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 0% 10% £21000 120 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 100% 0% 10% £25000 120 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 100% 0% 10% £21250 120 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 0% 1% £15000 145 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 86% 0% 1% £15000 145 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £5460 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of St Andrews - - - £6160 - St Andrews Oncampus μερική απασχόληση
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews - - - £20370 - St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 91% 5% 5% - 176 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 91% 5% 5% - 176 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 91% 5% 5% - 176 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 91% 5% 5% - 176 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 91% 5% 5% - 176 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 91% 5% 5% - 176 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 5% 5% - 176 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 91% 5% 5% - 176 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 91% 5% 5% - 176 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 91% 5% 5% - 176 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 91% 5% 5% - 176 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 91% 5% 5% - 176 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 91% 5% 5% - 176 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 91% 5% 5% - 176 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 91% 5% 5% - 176 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 91% 5% 5% - 176 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 91% 5% 5% - 176 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 91% 5% 5% - 176 Preston Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 91% 5% 5% - 176 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 91% 5% 5% - 176 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 5% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 6% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 2% 15% - 124 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 5% 10% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 5% 10% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 5% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 120 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 120 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 6% - 131 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 2% 15% - 124 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 10% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 5% 10% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 2% 15% - 124 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 5% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 57% 2% 5% - 119 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 57% 2% 5% - 119 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 0% 0% - 136 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 0% 9% - 131 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 0% 9% - 131 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 72% 0% 10% - 91 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 72% 0% 10% - 91 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 72% 0% 10% - 91 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 5% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 5% 5% - 117 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 15% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 10% - 120 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 10% - 120 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 90% 5% 5% - 115 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 5% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 100% 0% 10% - 120 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 100% 0% 10% - 120 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 10% - 120 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 100% 0% 10% - 120 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 100% 0% 10% - 120 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 100% 0% 10% - 120 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 100% 0% 10% - 120 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
York St John University 100% 0% 10% - 120 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 68% 5% 9% - 114 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 5% 5% - 116 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
3 Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • What is the difference between TESOL and TEFL?
  1/4
 • My TESOL Experience
  2/4
 • BEC TESOL Student Testimonial: Jason Yin
  3/4
 • MA TESOL - student experience
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
86 /100
Απάντησαν 5031 φοιτητές Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21000 £20900 £24919
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18000 - £24000 £15938 - £24988 £18929 - £30439

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19849 £20874 £25418
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18146 - £23212 £17236 - £24639 £19840 - £29860

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα

 • Βρετανικό Συμβούλιο
 • Εμπορικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών
 • Οργανισμοί εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Κυβερνητικά Τμήματα
 • Πολυεθνικές εταιρείες
 • Εθελοντικές οργανώσεις

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα από Sheffield Hallam University

25% Στοιχειώδη επαγγέλματα
20% Διδάσκοντες επαγγελματίες
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Επαγγέλματα πωλήσεων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα:
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Education - MEd
 • Master of Education (Postgraduate) - MEd (PG)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα ήταν £21000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20900 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £249195 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: MA TESOL με Κορεάτικα στο York St John University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 17 ερωτηθέντες.