Κινεζικές Σπουδές Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Chinese studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Sheffield 72% 4% 4% £21450 £22520 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% 0% 0% £13500 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 77% 2% 2% £22430 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 2% 0% £23100 170 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 79% 0% 40% £13500 105 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 73% 0% 5% £16000 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 73% 0% 5% £16000 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 73% 0% 5% £16000 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 73% 0% 5% £16000 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 73% 0% 5% £16000 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 73% 0% 5% £16000 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 5% 0% £20000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 10% 0% £20000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 10% 6% £19050 £20000 154 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 0% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 10% 0% £20000 144 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 5% £20000 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 10% 10% £20000 141 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 72% 10% 6% £19050 £20000 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 10% 6% £14800 156 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 82% 10% 10% £22900 174 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 0% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 80% 0% 0% £14800 90 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 72% 10% 6% £19050 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 72% 10% 6% £19050 £20000 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 3% 10% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 66% 5% 9% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 7% - 149 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 7% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 79% 0% 11% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 0% 11% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 10% 7% - 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 10% 7% - 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 85% 10% 7% - 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 5% 7% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 3% 4% - 154 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 0% 11% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 0% 3% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 5% 7% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 5% 7% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% - 20% £13500 111 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% - 20% - 111 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 60% 0% 5% - 150 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 91% 0% 25% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 3% 6% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 64% 3% 6% - 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 57% 6% 11% - 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 100% 0% 5% - 154 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 66% 5% 0% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 0% 5% - 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 73% 0% 5% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 15% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 66% 5% 9% - 111 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 10% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 5% 7% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 5% 7% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 5% 7% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 68% 5% 0% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 78% 0% 11% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 5% 7% - 157 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 80% 10% 7% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 0% - 90 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 10% 0% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 78% 5% 5% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 68% 5% 7% - 157 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 60% 0% 15% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 60% 0% 15% - 165 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 93% 3% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 63% 0% 10% - 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 63% 0% 10% - 157 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 63% 0% 10% - 157 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 63% 0% 10% - 157 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 63% 0% 10% - 157 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 63% 0% 10% - 157 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 82% 10% 5% - 187 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% - 0% £13500 111 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% - 0% £13500 111 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 0% 15% - 155 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 3% 6% - 135 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 10% 6% - 156 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 10% 6% - 156 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 81% 0% 15% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
6 Κινεζικές Σπουδές Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • CHINESE VS JAPANESE STUDIES AT OXFORD UNIVERSITY! Ft. MissHanake
  1/4
 • 1st YR CHINESE STUDIES AT OXFORD UNIVERSITY | HONEST REVIEW
  2/4
 • Chinese Studies with Prof Hans van de Ven
  3/4
 • Day in my life: Oxford Chinese Studies Finalist
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
80 /100
Απάντησαν 7523 φοιτητές Κινεζικές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κινεζικές Σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £23078 £27437
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18500 - £27500 £16156 - £31797 £19813 - £37187

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £23500 £28000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £25000 £19000 - £29500 £22000 - £33000

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κινεζικές Σπουδές

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κινεζικές Σπουδές που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Κινεζικές Σπουδές

 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Τομέας ΜΜΕ
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης
 • Διδακτικά Ιδρύματα
 • Τομέας Τουρισμού
 • Τομέας Μεταφορών και Εφοδιασμού

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κινεζικές Σπουδές που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κινεζικές Σπουδές (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κινεζικές Σπουδές από University of Central Lancashire

20% Επαγγέλματα πωλήσεων
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κινεζικές Σπουδές

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κινεζικές Σπουδές.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κινεζικές Σπουδές:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science - MSc
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κινεζικές Σπουδές ήταν £23000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23078 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £274375 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Θέατρο και κινεζικές σπουδές στο Lancaster University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.