Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

22 από 28
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
37
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • (32 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
12
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιορδανία

--- QS World University Rankings By Subject
#101 
University of Jordan
--- NTU by Subject
#169 
University of Jordan
--- QS World University Rankings By Subject
#201 
Jordan University of Science and Technology
--- THE World University Rankings by Subject
#201 
University of Jordan
--- QS World University Rankings By Subject
#251 
University of Jordan
--- THE World University Rankings by Subject
#301 
Al-Balqa Applied University
Μαθηματικά QS World University Rankings By Subject
#351 
University of Jordan
Κοινωνικές επιστήμες THE World University Rankings by Subject
#601 
University of Jordan
--- THE World University Rankings by Subject
#601 
University of Jordan

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιορδανία2023

#1
Jordan

University of Jordan
الجامعة الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1934 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #866 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Jordan

Jordan University of Science and Technology
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1188 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #544 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Jordan

German Jordanian University
الجامعة الألمانية الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #6 
 • #2373 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#4
Jordan

Princess Sumaya University for Technology
جامعة الاميرة سمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (859 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #4 
 • #45 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]


#5
Jordan

Mutah university
جامعة مؤتة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #7 
 • #2793 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#6
Jordan

Al-Balqa Applied University
جامعة البلقاء التطبيقية

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (714 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#7
Jordan

Yarmouk University
جامعة اليرموك

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1562 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#8
Jordan

The Hashemite University
الجامعة الهاشمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#9
Jordan

Al-Zaytoonah University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (479 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #9 
 • #101 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #7 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

#10
Jordan

University of Petra
جامعة البتراء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #2 
 • #989 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #11 
 • #111 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#11
Jordan

Al-Hussein Bin Talal University
جامعة الحسين بن طلال

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #12 
 • #121 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #16 
 • #166 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#12
Jordan

Zarqa University
جامعة الزرقاء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #15 
 • #141 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#13
Jordan

Al al-Bayt University
جامعة آل البيت

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (475 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #14 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #7 
 • #65 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]


#14
Jordan

Tafila Technical University
جامعة الطفيلة التقنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (468 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #17 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #18 
 • #4154 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#15
Jordan

Amman Private University
جامعة عمان الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (740 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #1 
 • #910 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #8 
 • #66 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#16
Jordan

Middle East University
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #111 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #11 
 • #98 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]
 • #6 
 • #2019 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#17
Jordan

Amman Arab University for Graduate Studies
جامعة عمان العربية للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (156 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #14 
 • #140 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]
 • #13 
 • #3232 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18
Jordan

Isra University
جامعة الإسراء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #16 
 • #4034 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19
Jordan

Jadara University
جامعة جدارا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #4849 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #4 
 • #301 
THE University Impact Rankings - Clean Water and Sanitation (SDG6)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#20
Jordan

Jerash Private University
جامعة جرش

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #5427 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#21
Jordan

Irbid National University
جامعة إربد الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #5560 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#22
Jordan

The World Islamic Sciences and Education University
جامعة العلوم الإسلامية العالمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (536 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #4 
 • #801 
THE University Impact Rankings - Gender Equality (SDG5)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#23
Jordan

Jordan Applied University College of Hospitality and Tourism Education
كلية الاردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#24
Jordan

Al-Zaytoonah Private University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (384 αξιολογήσεις)
Card image


#25
Jordan

Zarqa Private University
جامعة الزرقاء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#26
Jordan

Applied Science University
جامعة العلوم التطبيقية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (618 αξιολογήσεις)

#27
Jordan

Arab Academy for Banking and Financial Sciences
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)

#28
Jordan

Philadelphia University
جامعة فيلادلفيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


ΙορδανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +962

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιορδανία:
 • 1. Αμμάν: 1,300,000
 • 2. Zarga: 800,000
 • 3. Ίρμπιντ: 310,000
 • 4. Russeifa: 270,000
 • 5. Wadi Al Seer: 180,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιορδανία

google static map google map control google map control

University of Jordan βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιορδανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιορδανία University of Jordan βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 28 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Jordan έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το Jordan University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jordan University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το Al-Balqa Applied University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Al-Balqa Applied University περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής