Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

22 από 28
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
18
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • (13 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιορδανία

---
#101 
University of Jordan
---
#401 
Jordan University of Science and Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιορδανία2021

#1

Jordan University of Science and Technology
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (319 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Jordan
الجامعة الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (642 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Al-Balqa Applied University
جامعة البلقاء التطبيقية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (156 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #3732 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#4

Yarmouk University
جامعة اليرموك

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (367 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#5

The Hashemite University
الجامعة الهاشمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

German Jordanian University
الجامعة الألمانية الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #3376 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#7

Princess Sumaya University for Technology
جامعة الاميرة سمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (859 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #38 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]

#8

Al-Zaytoonah Private University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#9

Mutah university
جامعة مؤتة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #91 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #7 
 • #109 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#10

Al-Hussein Bin Talal University
جامعة الحسين بن طلال

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #111 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #13 
 • #3863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Zarqa University
جامعة الزرقاء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #8 
 • #112 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#12

Al al-Bayt University
جامعة آل البيت

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #121 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #11 
 • #131 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]


#13

Tafila Technical University
جامعة الطفيلة التقنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (202 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #651 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #15 
 • #4508 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

University of Petra
جامعة البتراء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (275 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #802 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #111 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #9 
 • #117 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#15

Middle East University
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #98 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #11 
 • #3665 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Al-Zaytoonah University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (100 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #101 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #10 
 • #126 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #6 
 • #2526 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Isra University
جامعة الإسراء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #16 
 • #4527 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Jadara University
جامعة جدارا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #5036 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Amman Arab University for Graduate Studies
جامعة عمان العربية للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #5598 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Jerash Private University
جامعة جرش

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]
 • #19 
 • #6498 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Irbid National University
جامعة إربد الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #7125 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

The World Islamic Sciences and Education University
جامعة العلوم الإسلامية العالمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (221 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #131 
QS Arab Region University Rankings 2021
[Δημοσίευση 28 Οκτωβρίου, 2020]

#23

Applied Science University
جامعة العلوم التطبيقية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)

#24

Amman Private University
جامعة عمان الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (213 αξιολογήσεις)
Card image


#25

Zarqa Private University
جامعة الزرقاء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Philadelphia University
جامعة فيلادلفيا

Card image


#27

Arab Academy for Banking and Financial Sciences
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية


#28

Jordan Applied University College of Hospitality and Tourism Education
كلية الاردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي


ΙορδανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +962

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιορδανία:
 • 1. Αμμάν: 1,300,000
 • 2. Zarga: 800,000
 • 3. Ίρμπιντ: 310,000
 • 4. Russeifa: 270,000
 • 5. Wadi Al Seer: 180,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιορδανία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Jordan University of Science and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιορδανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιορδανία Jordan University of Science and Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Jordan University of Science and Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το Jordan University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jordan University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Arab Region University Rankings 2021:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής