Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

21 από 28
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • (16 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
6
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ιορδανία
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ιορδανία

---
#101 
University of Jordan
---
#169 
University of Jordan
---
#251 
University of Jordan
---
#301 
Jordan University of Science and Technology
---
#301 
Al-Balqa Applied University
Μαθηματικά
#351 
University of Jordan
---
#351 
University of Jordan
---
#401 
University of Jordan
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
University of Jordan

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ιορδανία2022

#1

Jordan University of Science and Technology
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1188 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Jordan
الجامعة الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1934 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Al-Balqa Applied University
جامعة البلقاء التطبيقية

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (714 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #604 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Yarmouk University
جامعة اليرموك

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1562 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

The Hashemite University
الجامعة الهاشمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #607 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

German Jordanian University
الجامعة الألمانية الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #50 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#7

Princess Sumaya University for Technology
جامعة الاميرة سمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (859 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #45 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Mutah university
جامعة مؤتة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #616 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #71 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#9

Al-Hussein Bin Talal University
جامعة الحسين بن طلال

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (248 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #121 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #13 
 • #3863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Zarqa University
جامعة الزرقاء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #8 
 • #112 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#11

Al al-Bayt University
جامعة آل البيت

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (475 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #11 
 • #131 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]


#12

Al-Zaytoonah Private University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (384 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#13

Tafila Technical University
جامعة الطفيلة التقنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (468 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #651 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #15 
 • #4508 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

University of Petra
جامعة البتراء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #111 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #1 
 • #728 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #817 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#15

Al-Zaytoonah University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (479 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #101 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #7 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]
 • #10 
 • #126 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#16

Middle East University
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #111 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #5 
 • #98 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #11 
 • #3665 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Amman Arab University for Graduate Studies
جامعة عمان العربية للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (156 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #18 
 • #5598 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #4 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#18

Isra University
جامعة الإسراء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #16 
 • #4527 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Jadara University
جامعة جدارا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #5036 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Jerash Private University
جامعة جرش

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #6498 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Irbid National University
جامعة إربد الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #7125 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Jordan Applied University College of Hospitality and Tourism Education
كلية الاردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#23

Zarqa Private University
جامعة الزرقاء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#24

The World Islamic Sciences and Education University
جامعة العلوم الإسلامية العالمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (536 αξιολογήσεις)

#25

Applied Science University
جامعة العلوم التطبيقية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (618 αξιολογήσεις)

#26

Amman Private University
جامعة عمان الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (740 αξιολογήσεις)
Card image


#27

Arab Academy for Banking and Financial Sciences
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)

#28

Philadelphia University
جامعة فيلادلفيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


ΙορδανίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +962

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ιορδανία:
 • 1. Αμμάν: 1,300,000
 • 2. Zarga: 800,000
 • 3. Ίρμπιντ: 310,000
 • 4. Russeifa: 270,000
 • 5. Wadi Al Seer: 180,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ιορδανία

google static map google map control google map control

Jordan University of Science and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Ιορδανία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ιορδανία Jordan University of Science and Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Jordan University of Science and Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το Jordan University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jordan University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Al-Balqa Applied University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Al-Balqa Applied University περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ιορδανία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής