Πανεπιστήμια σε Ίρμπιντ, Ιορδανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Ίρμπιντ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ίρμπιντ
 • (12 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ίρμπιντ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ίρμπιντ

---
#151 
Jordan University of Science and Technology
---
#201 
Jordan University of Science and Technology
---
#301 
Jordan University of Science and Technology
---
#501 
Jordan University of Science and Technology
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
Yarmouk University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ίρμπιντ, Ιορδανία2022

#1

Jordan University of Science and Technology
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1188 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Yarmouk University
جامعة اليرموك

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1562 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Jadara University
جامعة جدارا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #5036 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Irbid National University
جامعة إربد الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #7125 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΊρμπιντΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 308000

: Irbid,

 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας D
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας J
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ίρμπιντ

google static map google map control google map control

Jordan University of Science and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Ίρμπιντ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ίρμπιντ Jordan University of Science and Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 21 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Jordan University of Science and Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το Jordan University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ίρμπιντ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jordan University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Jordan University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ίρμπιντ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jordan University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Jordan University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ίρμπιντ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jordan University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Jordan University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ίρμπιντ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Jordan University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Yarmouk University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ίρμπιντ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Yarmouk University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής