Πανεπιστήμια σε Αμμάν, Ιορδανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αμμάν
8 από 14
 • Πανεπιστήμια σε Αμμάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
18
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αμμάν
 • (14 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αμμάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αμμάν

---
#101 
University of Jordan
---
#169 
University of Jordan
---
#251 
University of Jordan
Μαθηματικά
#351 
University of Jordan
---
#351 
University of Jordan
---
#351 
University of Jordan
---
#401 
University of Jordan
---
#401 
University of Jordan
Κοινωνικές επιστήμες
#601 
University of Jordan

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αμμάν, Ιορδανία2022

#1

University of Jordan
الجامعة الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1934 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

German Jordanian University
الجامعة الألمانية الأردنية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (223 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #50 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#3

Al-Zaytoonah Private University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (384 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #579 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#4

University of Petra
جامعة البتراء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (653 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #111 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #1 
 • #728 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #817 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#5

Al-Zaytoonah University of Jordan
جامعة الزيتونة الأردنية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (479 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #101 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #7 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]
 • #10 
 • #126 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#6

Middle East University
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (243 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #111 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #5 
 • #98 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #11 
 • #3665 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Amman Arab University for Graduate Studies
جامعة عمان العربية للدراسات العليا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (156 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #18 
 • #5598 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #4 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#8

Isra University
جامعة الإسراء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #16 
 • #4527 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Jordan Applied University College of Hospitality and Tourism Education
كلية الاردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#10

The World Islamic Sciences and Education University
جامعة العلوم الإسلامية العالمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (536 αξιολογήσεις)

#11

Applied Science University
جامعة العلوم التطبيقية الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (618 αξιολογήσεις)

#12

Amman Private University
جامعة عمان الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (740 αξιολογήσεις)
Card image


#13

Arab Academy for Banking and Financial Sciences
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)

#14

Philadelphia University
جامعة فيلادلفيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


ΑμμάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1276000

: Amman,

 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας D
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας J
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αμμάν

google static map google map control google map control

University of Jordan βρίσκεται στη θέση #1 σε Αμμάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αμμάν University of Jordan βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 19 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Jordan έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Το University of Jordan έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αμμάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Jordan περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής