Πανεπιστήμια σε Ζάρκα, Ιορδανία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Ζάρκα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ζάρκα
 • (20 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ζάρκα
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ζάρκα

--- THE World University Rankings by Subject
#301 
The Hashemite University
--- THE World University Rankings by Subject
#801 
The Hashemite University
--- THE World University Rankings by Subject
#1001 
The Hashemite University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ζάρκα, Ιορδανία2023

#1
Jordan

The Hashemite University
الجامعة الهاشمية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#2
Jordan

Zarqa University
جامعة الزرقاء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #131 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #15 
 • #141 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#3
Jordan

Zarqa Private University
جامعة الزرقاء الأهلية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

ΖάρκαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 793000

: Zarqa,

 • Τύπος Μπρίζας B
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας D
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας G
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας J
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ζάρκα

google static map google map control google map control

The Hashemite University βρίσκεται στη θέση #1 σε Ζάρκα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ζάρκα The Hashemite University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 18 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το The Hashemite University έχει περαστεί σε λίστα

Το The Hashemite University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ζάρκα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The Hashemite University περιλαμβάνεται.

Το The Hashemite University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ζάρκα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The Hashemite University περιλαμβάνεται.

Το The Hashemite University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ζάρκα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The Hashemite University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής