Νομική Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Law)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Ηθική και δίκαιο της υγειονομικής περίθαλψης LLM - Online Πανεπιστήμιο του Manchester
(The University of Manchester)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και γλώσσες (R56) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £20772 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γαλλικά (W87-FR) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £13848 - Online μερική απασχόληση
Εγκληματολογία και Δίκαιο (Q92) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £20772 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (T49) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £6924 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γερμανικά (T46-GER) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £6924 - Online μερική απασχόληση
Εγκληματολογία και Δίκαιο (W52) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £13848 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γερμανικά (R56-GER) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £20772 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γαλλικά (R56-FR) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £20772 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και ισπανικά (R56-SPA) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £20772 - Online μερική απασχόληση
Πτυχίο Νομικής (με άριστα) (μεταπτυχιακό) (R82) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (R81) LLB (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £20772 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και γλώσσες (W87) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £13848 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γερμανικά (W87-GER) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £13848 - Online μερική απασχόληση
Μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικής (LLM) (F64) LLM - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και ισπανικά (T46-SPA) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - £6924 - Online μερική απασχόληση
Νόμος LLB (Hons) - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
79% 4% 6% £15900 126 Online πλήρους απασχόλησης
Διεθνές Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο PgDip - Online Πανεπιστήμιο Southampton Solent
(Southampton Solent University)
- - - £7995 - Online μερική απασχόληση
Ναυτικό Δίκαιο (εξ αποστάσεως) LLM - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (Senior Status) LLB (Hons) - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - £17550 - Online πλήρους απασχόλησης
Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - £15100 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο ψυχικής υγείας LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - £15100 - Online μερική απασχόληση
Μάστερ Νομικής (Γενικά) LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - £15100 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο, ρύθμιση και συμμόρφωση για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες LLM - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανάπτυξη LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - £19494 - Online πλήρους απασχόλησης
Ναυτικό Δίκαιο (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) PgCert - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £2250 - Online μερική απασχόληση
Ευημερία των ζώων, συμπεριφορά, ηθική και δίκαιο MSc - Online Πανεπιστήμιο του Winchester
(The University of Winchester)
- - - £10725 - Online μερική απασχόληση
Διεθνείς νομικές σπουδές LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - £15608 - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και πρακτική της απασχόλησης ADV Dip - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £920 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και νομική πρακτική DipHE - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και Εγκληματολογία BA - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και νομική πρακτική CertHE - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και νομική πρακτική LLB (Hons) - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £13500 - Online μερική απασχόληση
Φυσικοί πόροι και περιβαλλοντικό δίκαιο και πολιτική LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Ενέργειας LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο προστασίας δεδομένων και διακυβέρνηση πληροφοριών PgCert - Online Πανεπιστήμιο Northumbria
(Northumbria University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Top-up LLM στη νομική πρακτική LLM - Online Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διπλωματία και Διεθνές Δίκαιο (εξ αποστάσεως) LLM - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Διεθνείς νομικές σπουδές LLM - Online Πανεπιστήμιο Nottingham Trent
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Ορυκτών Πρώτων Υλών LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Νόμος LLM - Online Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνής φορολογία πετρελαίου και χρηματοοικονομικά LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Φυσικών Πόρων LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και νομική πρακτική: SQE 1 LLM - Online Πανεπιστήμιο Nottingham Trent
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ιατρικό Δίκαιο και Ηθική (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Πρακτική (Online Μάθηση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (διαδικτυακή μάθηση) PgCert - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνής ευημερία των ζώων, ηθική και δίκαιο (online μάθηση) PgCert - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο Πληροφορικής (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Καινοτομία, Τεχνολογία και Δίκαιο (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διπλωματία και Διεθνές Δίκαιο (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) MA - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Νόμος LLM - Online Πανεπιστήμιο του Central Lancashire
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Νόμος MJur - Online Πανεπιστήμιο του Birmingham
(University of Birmingham)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Κανονισμός και Δίκαιο της Διεθνούς Αεροπορίας MSc - Online Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο του Central Lancashire
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Το διεθνές αθλητικό δίκαιο στην πράξη LLM - Online Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam
(Sheffield Hallam University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Πιστοποιητικό στην πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) Cert - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Κανονικό Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο του Cardiff
(Cardiff University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο Τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών - εξ αποστάσεως εκπαίδευση LLM - Online Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Online μερική απασχόληση
 • 10 ALTERNATIVE CAREERS TO LAW - FOR LAW GRADUATES AND CAREER CHANGERS | THE LAW PROCESS
  1/4
 • THINGS YOU SHOULD KNOW BEFORE CHOOSING LAW
  2/4
 • 5 TIPS FOR COLLEGE STUDENTS PLANNING FOR LAW SCHOOL
  3/4
 • day in the life of a yale law student (1L)
  4/4

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Νομική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23767 £22711 £27834
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20344 - £28558 £17746 - £29609 £20717 - £38496

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23681 £23557 £30168
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20644 - £27928 £18554 - £29540 £23008 - £39113

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Νομική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Νομική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εξειδικεύσεις εντός: Νομική

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δίκαιο περιουσίας
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ισλαμικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δίκαιο ΗΠΑ

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΝομική, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Νομική:
 • Master of Laws - LLM
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Advanced Diploma - ADV Dip
 • Bachelor of Arts - BA
 • Professional Development Diploma - PDD
 • Master of Jurisprudence - MJur
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Certificate - Cert
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.