Νομική Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Law)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο του Central Lancashire
(University of Central Lancashire)
73% - 6% - 115 Online μερική απασχόληση
Εγκληματολογία και Δίκαιο (Q92) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
85% 0% 0% - - Online μερική απασχόληση
Εγκληματολογία και Δίκαιο (W52) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
72% 0% 0% - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και γλώσσες (W87) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
72% 5% 0% - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο, ρύθμιση και συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών LLM - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
72% 5% 0% £1810 - Online μερική απασχόληση
Εργατικό Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο του Leicester
(University of Leicester)
72% 5% 0% £9500 - Online μερική απασχόληση
Ηθική και Δίκαιο της Υγείας PgCert - Online Πανεπιστήμιο του Manchester
(The University of Manchester)
72% 5% 0% £6334 - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και αστυνόμευση BA - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
72% 5% 0% £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και γλώσσες (R56) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
80% - 5% - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Εγκληματολογία BA - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
80% - 5% £13500 - Online πλήρους απασχόλησης
Διεθνές Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο PgDip - Online Πανεπιστήμιο Southampton Solent
(Southampton Solent University)
80% - 5% £7995 - Online μερική απασχόληση
Νομική (συμπληρωματική) (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLB (Hons) - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £790 - Online μερική απασχόληση
Ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωπιστικό δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - £9000 - Online πλήρους απασχόλησης
Ναυτικό Δίκαιο (εξ αποστάσεως) LLM - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £3975 - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - £9000 - Online μερική απασχόληση
Ναυτικό Δίκαιο (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) PgCert - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £2250 - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - £17682 - Online πλήρους απασχόλησης
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική (PGDL) PgDip - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - £10100 - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο των ΜΜΕ PgDip - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £9000 - Online πλήρους απασχόλησης
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική (MA Law SQE1) MA (PG) - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - £14000 - Online μερική απασχόληση
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική (MA Law Conversion) MA (PG) - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - £13850 - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και πρακτική της απασχόλησης ADV Dip - Online Πανεπιστήμιο London Metropolitan
(London Metropolitan University)
- - - £2490 - Online μερική απασχόληση
Ιατρικό Δίκαιο και Ηθική LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μάστερ Νομικής (Γενικά) LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μάστερ Νομικής (Διεθνές) LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Περιβαλλοντικό Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Συμμόρφωση και ρύθμιση LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Executive LLM LLM - Online Πανεπιστήμιο της Νομικής
(The University of Law)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Φυσικοί πόροι και περιβαλλοντικό δίκαιο και πολιτική LLM LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανάπτυξη (LLM) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - - - Online μερική απασχόληση
LLM Διεθνών Νομικών Σπουδών LLM - Online Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Πιστοποιητικό στην πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) Cert - Online Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές ενεργειακό δίκαιο και πολιτική LLM (εξ αποστάσεως) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διπλωματία και Διεθνές Δίκαιο (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) MA - Online Πανεπιστήμιο Lancaster
(Lancaster University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Νομική MPhil - Online Πανεπιστήμιο του Leicester
(University of Leicester)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (W94) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο προστασίας δεδομένων και διακυβέρνηση πληροφοριών PgCert - Online Πανεπιστήμιο Northumbria
(Northumbria University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νομική Πρακτική LLM - Online Πανεπιστήμιο Manchester Metropolitan
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Κανονικό Δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο του Cardiff
(Cardiff University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και πρακτική των δικαιωμάτων πληροφόρησης PgCert - Online Πανεπιστήμιο Northumbria
(Northumbria University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γαλλικά (W87-FR) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (T49) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (διαδικτυακή μάθηση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Νόμος PhD - Online Πανεπιστήμιο του Birmingham
(University of Birmingham)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και Γερμανικά (T46-GER) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές εμπόριο και εμπορικό δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο Nottingham Trent
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γαλλικά (T46-FR) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Ιατρικό Δίκαιο και Ηθική (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνείς νομικές σπουδές LLM - Online Πανεπιστήμιο Nottingham Trent
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων LLM - Online Πανεπιστήμιο του Central Lancashire
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Δίκαιο και Γερμανικά (R56-GER) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και γλώσσες (T46) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Ορυκτών Πρώτων Υλών LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γαλλικά (R56-FR) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και ισπανικά (R56-SPA) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Πτυχίο Νομικής (με άριστα) (μεταπτυχιακό) (R82) BA (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο (R81) LLB (Hons) - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο Τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών - εξ αποστάσεως εκπαίδευση PgCert - Online Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου
(Queen Mary University of London)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Ισπανικά (W87-SPA) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Επιστήμη, ηθική και δίκαιο της ευημερίας των ζώων MSc - Online Πανεπιστήμιο του Winchester
(The University of Winchester)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Πρακτική (Online Μάθηση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και Γερμανικά (W87-GER) DipHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο στην πράξη LLM - Online Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam
(Sheffield Hallam University)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
Διεθνής φορολογία πετρελαίου και χρηματοοικονομικά LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές ενεργειακό και περιβαλλοντικό δίκαιο LLM - Online Πανεπιστήμιο Nottingham Trent
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Φυσικών Πόρων LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου LLM (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικής (LLM) (F64) LLM - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Διεθνής ευημερία των ζώων, ηθική και δίκαιο (online μάθηση) PgDip - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο Πληροφορικής (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και νομική πρακτική: SQE 1 LLM - Online Πανεπιστήμιο Nottingham Trent
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Επαγγελματική πρακτική στο δίκαιο της ψυχικής υγείας PgCert - Online Πανεπιστήμιο Northumbria
(Northumbria University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Καινοτομία, Τεχνολογία και Δίκαιο (Διαδικτυακή Εκπαίδευση) LLM - Online Πανεπιστήμιο του Edinburgh
(The University of Edinburgh)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Δίκαιο και ισπανικά (T46-SPA) CertHE - Online Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(The Open University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Σχετικά θέματα - online προγράμματα σπουδών:
 • LAW VS MEDICINE | Why I chose medicine
  1/4
 • day in the life of a yale law student (1L)
  2/4
 • A DAY IN THE LIFE OF A CAMBRIDGE UNIVERSITY LAW STUDENT
  3/4
 • 6 AM NYC LAW STUDENT MORNING ROUTINE
  4/4

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Νομική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22120 £22711 £27834
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18996 - £28084 £17746 - £29609 £20717 - £38496

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22193 £23566 £30203
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19518 - £26090 £18584 - £29559 £23031 - £39128

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Νομική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Νομική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εξειδικεύσεις εντός: Νομική

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Δίκαιο περιουσίας
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Ισλαμικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δίκαιο ΗΠΑ

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςΝομική, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Νομική:
 • Master of Laws - LLM
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts - BA
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Advanced Diploma - ADV Dip
 • Certificate - Cert
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Jurisprudence - MJur
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Professional Development Diploma - PDD

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Εγκληματολογία και Δίκαιο (Q92) - BA (Hons) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών 2022 με βαθμολογία: 85 στα 100. Συμμετείχαν 1845 ερωτηθέντες.