University of Derby
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα BSc (Hons)
University of Derby - Πανεπιστήμιο του Derby

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 25 αποφοίτους Environmental Sustainability BSc (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με γεωγραφία, γεωδαισία και περιβαλλοντικές σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Derby για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με γεωγραφία, γεωδαισία και περιβαλλοντικές σπουδές.

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
89 /100
25 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων γεωγραφία, γεωδαισία και περιβαλλοντικές σπουδές

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : γεωγραφία, γεωδαισία και περιβαλλοντικές σπουδές στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24500 £22000 £26000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22500 - £25000 £18500 - £25000 £21000 - £29500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε γεωγραφία, γεωδαισία και περιβαλλοντικές σπουδές (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £24189 £22414 £26298
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21037 - £27771 £16897 - £27576 £20317 - £33339

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Οι απειλές για το περιβάλλον, το θεμέλιο για όλη τη ζωή στη γη, είναι σήμερα μεγαλύτερες από κάθε άλλη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το μάθημα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για πτυχιούχους με δεξιότητες στη διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα ζητήματα αειφορίας του σήμερα, αλλά και σε αυτά που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

 • ΒΑΣΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ:
 • Θα διερευνήσετε τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η βιώσιμη διαβίωση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, καθώς και η αποδυνάμωση των ανθρώπων και της φύσης.
 • Αναμειγνύουμε τη θεωρία με άφθονη πρακτική εμπειρία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την ενότητα "Περιβαλλοντική και ηθική νομοθεσία" στο δεύτερο έτος σας, η οποία περιλαμβάνει πρακτική άσκηση τουλάχιστον 30 ωρών. Στο τελευταίο έτος σπουδών σας, η ενότητα "Επιχειρήσεις και αειφορία" περιλαμβάνει μια εκπαιδευτική εκδρομή όπου μπορείτε να βιώσετε ζωντανές πρωτοβουλίες αειφορίας σε επιχειρήσεις.
 • Το περιεχόμενο των μαθημάτων μας έχει αντιστοιχιστεί με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες που περιγράφονται σε βασικές πρωτοβουλίες όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, καθώς και εθνικές ατζέντες όπως η βιομηχανική στρατηγική, η στρατηγική για τη βιοενέργεια και το 25ετές σχέδιο για το περιβάλλον.
 • Πρόκειται για ένα πτυχίο που βασίζεται στην έρευνα, πράγμα που σημαίνει ότι θα διδάσκεστε από εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο διεξάγει σημαντικές μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων - παραδείγματα των εξειδικευμένων ερευνητικών τομέων τους περιλαμβάνουν τις βιώσιμες πόλεις, την ανάλυση πολιτικής, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τους αστικούς χώρους πρασίνου, τις επιπτώσεις της χρήσης γης στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και την παράκτια αλλαγή στη Γκάνα. Θα επωφεληθείτε επίσης από προσκεκλημένες διαλέξεις από ερευνητές παγκόσμιας κλάσης.
 • Το πρόγραμμα εργασίας πεδίου περιλαμβάνει τοπικές και οικιστικές εκδρομές, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλόντων, φυσικών συστημάτων και να παρακολουθήσετε την αειφορία στην πράξη.
 • Θα έχετε πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό βιομηχανικών προδιαγραφών, όπως τεχνολογία drone, φασματόμετρα πεδίου, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος (GPR). Θα εργαστείτε σε σύγχρονα εργαστήρια και θα έχετε επίσης πρόσβαση στο Cuckoos Tor, μια τοποθεσία στην άκρη του Εθνικού Πάρκου Peak District, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Derby και είναι αφιερωμένη σε μακροχρόνια έρευνα και οικολογικά πειράματα.
 • Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σημερινός κόσμος είναι πολύπλοκες και δεν θα επιλυθούν με τις προσπάθειες ενός και μόνο θέματος, γι' αυτό το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος είναι διεπιστημονικό, συνδέοντάς σας με εμπειρογνωμοσύνη από μια σειρά θεμάτων, ώστε να έχετε μια ισορροπημένη κατανόηση των παραγόντων που εμπλέκονται.
 • ΤΙ ΘΑ ΚΑΛΎΨΕΤΕ:
 • Το πρώτο έτος θα σας εισαγάγει σε θέματα όπως τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, η βιοποικιλότητα, η οικολογία και τα υλικά της γης. Στο δεύτερο έτος, οι ενότητες περιλαμβάνουν περιβαλλοντική νομοθεσία και ηθική, βιώσιμες πόλεις, βιώσιμες πηγές ενέργειας και τηλεπισκόπηση και GIS. Στο τελευταίο έτος, θα μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε μια ανεξάρτητη μελέτη (διπλωματική εργασία) ή ένα βιομηχανικό έργο, όπου μπορείτε να εργαστείτε στη βιομηχανία πάνω σε μια ζωντανή εντολή για να βοηθήσετε στην επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος.

Τα μαθήματα του τελευταίου έτους περιλαμβάνουν επιχειρήσεις και βιωσιμότητα, παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και μέλλον των τροφίμων, οικολογική συμβουλευτική και κλιματική αλλαγή: προοπτικές προσαρμογής και μετριασμού.

 • Η ΚΑΡΙΈΡΑ ΣΑΣ:
 • Θα αναπτύξετε δεξιότητες ερευνητικής και καινοτόμου σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και εστίασης σε λύσεις, εμπορικής συνείδησης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, κριτικής σκέψης και διαχείρισης έργων, για να αναφέρουμε μόνο μερικά από αυτά. Όλες αυτές οι δεξιότητες έχουν μεγάλη ζήτηση στον πράσινο τομέα της οικονομίας και εκτιμώνται από οργανισμούς σε όλο τον κόσμο όπου η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη βοήθειά τους για την επίτευξη στόχων όπως η μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αύξηση της παραγωγής ενέργειας ή η βελτίωση των στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων, για παράδειγμα.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Environmental Sustainability BSc (Hons) από Πανεπιστήμιο του Derby

20% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
15% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για αυτό το μάθημα

Απαιτήσεις προσόντων

Πρέπει να περιλαμβάνει: Α στα Μαθηματικά Α στη Φυσική Οι γενικές σπουδές και η κριτική σκέψη δεν γίνονται δεκτές. Εάν σας γίνει προσφορά, θα πρέπει να επιτύχετε επιτυχία στην πρακτική εξέταση σε όλα τα επιστημονικά μαθήματα που αποτελούν μέρος της προσφοράς.

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 6.5
  • All Degrees
Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςEnvironmental Sustainability, BSc (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Περιβαλλοντική βιωσιμότητα BSc (Hons)

EU £14900 έτος 1
Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Διεθνή £14900 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο του Derby στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Κατατάξεις του πανεπιστημίου Πανεπιστήμιο του Derby σε σχετικές θεματικές κατατάξεις.

Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές

  • #59 
  • #501 
  Κοινωνικές επιστήμες

  [Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2023]

Προβολή του συνόλου των 20 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο του Derby

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Derby

Το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην πόλη Ντέρμπι της Αγγλίας. Η κύρια πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου βρίσκεται στο Allestree, μια προαστιακή ζώνη του ίδιου του Ντέρμπι, και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το δημοφιλές πάρκο Markeaton, όπου πολλοί φοιτητές απολαμβάνουν να πηγαίνουν για βόλτα στον ελεύθερο χρόνο τους.

Λίστα με 218 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο του Derby - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο του Derby

προπτυχιακοί φοιτητές:
13155
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
2515
:
15670
Αριθμός φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου "Περιβαλλοντικές Επιστήμες": Ακαδημαϊκό έτος - Εγγραφές φοιτητών σε ισοδύναμο πλήρους φοίτησης που δημοσιεύθηκαν από την Higher Education Statistics Agency (HESA) στις Φεβρουαρίου 2022
 • A place called home: Living with the University of Derby
 • Derby Uni Vlogger - Tamzin Lena- 10 reasons feedback is important
 • Tamzin's favourite places to visit in Derby city
 • What inspired me to study Zoology/Biology
 • University of Derby - You all make a difference
 • Tyra Tucker - International Relations and Diplomacy Student

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Θαλάσσια Περιβαλλοντική Επιστήμη BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
73% 10% 10% £20200 111 Πόρτσμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντικές επιστήμες BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
85% 10% 5% £29700 157 Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος BDes (Hons) Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
- - - £20900 - Νταντί Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντικές επιστήμες (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
94% 15% 5% £12500 106 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μοριακή βιολογία και περιβαλλοντική αλλαγή με ένα έτος στη βιομηχανία BSc (Hons) Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Royal Holloway, University of London)
- - - £26500 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Οικολογία και Περιβαλλοντική Επιστήμη (με πρακτική άσκηση) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Gloucestershire
(University of Gloucestershire)
- - - £15000 £15450 - Τσέλτενχαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γεωγραφία και περιβαλλοντικές επιστήμες BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Dundee
(University of Dundee)
87% 5% 0% £20900 194 Νταντί Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντικές επιστήμες με Διεθνές Θεμελιώδες Έτος (είσοδος Σεπτέμβριος) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Reading
(University of Reading)
79% 10% 5% £27650 121 Ρέντινγκ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντικές επιστήμες BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Liverpool Hope
(Liverpool Hope University)
94% 15% 5% £12500 123 Λίβερπουλ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντικές Επιστήμες BSc (Hons) Πανεπιστήμιο East Anglia
(University of East Anglia)
70% 0% 0% £26100 131 Νόργουιτς Oncampus πλήρους απασχόλησης