Περιβαλλοντικές Επιστήμες Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Environmental sciences)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of York 81% 1% 6% £18700 133 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 1% 6% £24700 133 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 87% 5% 15% £19500 180 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Scotland's Rural College University 92% 5% 15% £15000 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 88% 0% 10% £30400 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 84% 2% 10% £15360 120 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 84% 5% 15% £15360 110 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 85% 0% 1% £27500 157 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 30% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 95% 0% 15% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 92% 0% 15% £19500 175 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 8% 5% £17000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 86% 5% 5% £13750 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 80% 0% 5% £19500 183 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £17000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% £11400 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 15% 0% £20300 159 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 6% 2% £21700 £22800 119 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 15% £18150 169 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 5% 15% £10500 169 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 88% 5% 15% £15850 169 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 88% 5% 15% £23000 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 5% 15% £26000 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 15% £18150 169 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 15% £18150 169 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 5% £26000 128 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 87% 0% 5% £23000 128 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 87% 0% 5% £19200 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 0% 5% £12200 128 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 87% 0% 5% £12200 128 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 87% 0% 5% £1875 128 London Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 87% 0% 5% £11600 128 Durham Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 87% 0% 5% £23520 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 87% 0% 5% £24600 128 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 87% 0% 5% £14500 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 0% 5% £24000 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 15% £18150 169 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 5% 15% £14700 169 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 64% 0% 0% £23200 123 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 68% 5% 3% £25000 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 6% 2% £21700 £22800 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 86% 0% 3% £22850 153 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 68% 5% 3% £15750 112 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
The University of Sheffield 83% 4% 5% £21450 £22520 141 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 81% 1% 6% £24000 133 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 81% 1% 6% £24000 133 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 5% 15% £19500 169 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 88% 5% 15% £14500 169 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 69% 5% 10% £18300 87 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 86% 0% 0% £25000 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 5% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 3% 5% £19100 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 1% 10% £23700 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 6% 2% £21700 £22800 97 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 8% 10% £17000 119 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 1% 0% £16300 101 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 90% 10% 5% £14045 119 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 1% 10% £23700 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 72% 5% 3% £23450 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 6% 10% £17550 102 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 107 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 73% 0% 0% £21580 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 5% £14700 99 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 15% £17000 105 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 6% 10% £17550 102 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 90% 5% 5% £15360 113 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 0% 15% £19500 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 67% 0% 5% £16500 90 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 56% 0% 5% £25000 118 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 61% 5% 5% £18300 94 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 90% 0% 0% £13842 86 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 6% 10% £17550 102 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 8% 10% £14000 119 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 1% 0% £16300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 1% 0% £16300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 1% 0% £16300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 97% 0% 5% £13620 100 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 1% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 90% 10% 5% £14045 119 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 9% £17000 109 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 3% 5% £19100 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 86% 0% 0% £25000 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 0% 0% £30400 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 86% 0% 0% £25000 160 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 107 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 6% 2% £21700 £22800 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 0% 5% £13842 92 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London - - - £20000 - Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - £20350 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull - - - - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia - - - £16400 - Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London - - - £20000 - Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 81% 1% 6% - 133 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 2% 8% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 2% 8% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - 0% 5% - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 61% 5% 5% - 91 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 2% 10% - 120 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 84% 2% 10% - 120 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 15% 30% - 148 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 94% 15% 5% - 156 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 94% 15% 5% - 156 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 85% 0% 1% - 157 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 0% 1% - 157 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 0% 1% - 157 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 93% 2% 4% - 93 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 64% 5% 20% - 115 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 86% 5% 5% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 86% 5% 5% - 146 London Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University 86% 5% 5% - 146 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 90% - 5% £23200 107 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 90% - 5% £23200 107 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 92% 5% 7% - 105 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 66% 15% 5% - 102 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 100% 15% 0% - 159 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 100% 15% 0% - 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 6% 2% - 119 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 83% 6% 2% - 119 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 83% 6% 2% - 119 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 88% 5% 15% - 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 88% 5% 15% - 169 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 88% 5% 15% - 169 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 5% 15% - 169 Reading Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 88% 5% 15% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 88% 5% 15% - 169 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Heriot-Watt University 88% 5% 15% - 169 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 88% 5% 15% - 169 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 88% 5% 15% - 169 London Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 87% 0% 5% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 0% 5% - 128 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 87% 0% 5% - 128 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 87% 0% 5% - 128 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 87% 0% 5% - 128 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 0% 5% - 128 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 87% 0% 5% - 128 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 87% 0% 5% - 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 87% 0% 5% - 128 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 5% - 128 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 87% 0% 5% - 128 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 87% 0% 5% - 128 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 87% 0% 5% - 128 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 87% 0% 5% - 128 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 87% 0% 5% - 128 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 87% 0% 5% - 128 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 87% 0% 5% - 128 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 87% 0% 5% - 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 87% 0% 5% - 128 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 87% 0% 5% - 128 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 88% 5% 15% - 169 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 88% 5% 15% - 169 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 88% 5% 15% - 169 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 88% 5% 15% - 169 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 87% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 86% 0% 3% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University - - 15% £17875 104 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 86% 0% 3% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 86% 0% 3% - 153 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 68% 5% 3% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 68% 5% 3% - 112 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 85% 15% 5% - 102 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 5% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 85% 15% 5% - 102 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 5% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 5% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 5% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 84% 0% 5% - 172 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 88% 5% 15% - 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 88% 5% 15% - 169 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 88% 5% 15% - 169 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Stirling 80% 15% 0% - 149 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £13000 - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - 15% £17355 104 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 82% 0% 0% - 92 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 90% 0% 10% - 161 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 65% 0% 5% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 93% - 0% - 78 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 68% 0% 1% - 90 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 92% 4% 6% - 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 79% 5% 10% - 80 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 93% - 0% £11400 78 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 74% 8% 10% - 119 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 10% - 87 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 96% 0% 6% - 107 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 54% 0% 10% - 87 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 0% 5% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 87% 0% 5% - 142 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 60% 0% 30% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 96% 0% 6% - 107 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 0% £14500 115 London Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 87% 0% 5% - 142 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 74% 6% 10% - 102 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 100% - 0% £16000 107 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 85% 10% 5% - 105 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 25% £13000 84 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 25% £13000 84 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 86% 2% 5% - 119 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 73% 10% 2% - 113 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 0% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 71% 0% 5% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 89% 0% 5% - 122 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 3% 5% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 86% 0% 3% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 89% 0% 5% - 122 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 93% 2% 4% - 98 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 4% 0% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 69% 4% 0% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 6% 2% - 97 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 90% 5% 10% - 76 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 0% 15% - 192 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 5% - 145 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 0% 5% - 145 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 73% 10% 2% - 113 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 0% 5% - 133 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 92% 5% 0% - 102 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 86% 0% 0% - 160 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 87% 0% 5% - 153 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 92% 5% 0% - 102 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 5% - 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 93% 3% 5% - 123 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 15% 5% - 71 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
University of Cumbria - 15% 5% £8760 71 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 62% 0% 30% - 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
19 Περιβαλλοντικές Επιστήμες Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Environmental Science at Melbourne
  1/4
 • Careers in Environmental Sciences | Katlego Makgopo
  2/4
 • Types of Environmental Majors | Environmental Science, Policy, Engineering, and More!
  3/4
 • My Career & Education - should you get an environmental science degree?
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
81 /100
Απάντησαν 1836 φοιτητές Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Περιβαλλοντικές Επιστήμες (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22055 £21474 £25202
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18468 - £25082 £16460 - £26519 £19385 - £31300

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22491 £21819 £26479
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19574 - £25265 £17073 - £27071 £20302 - £33471

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Περιβαλλοντικές Επιστήμες

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Περιβαλλοντικές Επιστήμες που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 • Τοπικές αρχές
 • Υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος
 • Κυβερνητικά Τμήματα Περιβάλλοντος
 • Οργανισμοί περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 • Περιβαλλοντικές εταιρείες συμβούλων
 • Οργανώσεις προστασίας της φύσης
 • Κοινωφελή ιδρύματα

Εξειδικεύσεις εντός: Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 • Ατμοσφαιρική Επιστήμη
 • Οικολογία
 • Περιβαλλοντική Χημεία
 • Γεωεπιστήμη
 • Κοινωνικές Επιστήμες

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Περιβαλλοντικές Επιστήμες που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Περιβαλλοντικές Επιστήμες (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Περιβαλλοντικές Επιστήμες από University of Brighton

25% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Υπηρεσίες φροντίδας και ελέγχου ζώων
10% Επαγγελματίες μηχανικοί
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
10% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Περιβαλλοντικές Επιστήμες:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Advanced Diploma - ADV Dip
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Environmental Science - MEnv
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Research - MRes
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Environmental Science - MEnvSci
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Περιβαλλοντικές Επιστήμες ήταν £22055 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21474 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £252025 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Περιβαλλοντικές και αναλυτικές επιστήμες στο University of Huddersfield έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 7 ερωτηθέντες.