University of Chester
Αρχαιολογία και Ιατροδικαστική Βιολογία BA (Hons)
University of Chester - Πανεπιστήμιο του Chester

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 15 αποφοίτους Archaeology and Forensic Biology BA (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με από το Πανεπιστήμιο του Chester για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με .

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
65 /100
15 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων εγκληματολογικές και αρχαιολογικές επιστήμες

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20000 £18000 £21000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19000 - £25500 £13000 - £22000 £15500 - £26500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε εγκληματολογικές και αρχαιολογικές επιστήμες (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20892 £21810 £24889
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18032 - £24163 £17121 - £26249 £19870 - £30751

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην πανεπιστημιούπολη Parkgate Road.

Για την Ιατροδικαστική Βιολογία, συνδυασμός των εγκληματολογικών πτυχών με μια εμπεριστατωμένη θεμελίωση στην παραδοσιακή επιστήμη της βιολογίας, ιδίως των τεχνικών μοριακής βιολογίας και του προφίλ DNA. Οι τεχνικές που διδάσκονται μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους βιολογικούς κλάδους και παρέχουν μια σταθερή βάση για όποιον θέλει να σπουδάσει περαιτέρω.

Η αρχαιολογία είναι η μελέτη του ανθρώπινου παρελθόντος, από τους κυνηγούς-συλλέκτες της Ευρώπης της Εποχής των Παγετώνων μέχρι τους κατοίκους των σύγχρονων πόλεων. Στο Τσέστερ, το μάθημά μας σας παρέχει μια κατανόηση αυτών των κοινωνιών του παρελθόντος και των τεχνικών που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη τους. Στόχος του μαθήματος είναι να σας παρέχει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, όπως έρευνα πεδίου και ανασκαφές, κριτική ανάγνωση και συγγραφή και επιστημονική ανάλυση, καθώς και την ευκαιρία να εξειδικευτείτε σε συγκεκριμένες περιόδους ή θέματα.

Τι θα μάθεις

Περιεχόμενο προγράμματος: Ως φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος σπουδών: Archaeology and Forensic Biology, BA (Hons) θα παρακολουθήσεις τα εξής μαθήματα.

Έτος 1

Ποικιλία της ζωής: Ανάπτυξη της εξελικτικής θεωρίας: η δαρβινική επανάσταση- Μενδελική γενετική- Κυτταρογενετική- Μοριακή γενετική- Σύγχρονη εξελικτική θεωρία- Μελέτη περίπτωσης: ανθρώπινη εξέλιξη- Μοριακή συστηματική- Ειδικές θεματικές εφαρμογές.

Το μάθημα παρέχει μια πλαισιωμένη προσέγγιση σε μια συνοπτική επισκόπηση της αρχαιολογίας των Βρετανικών Νήσων από την πρώιμη προϊστορία έως τη σύγχρονη περίοδο. Εισάγει τους φοιτητές στην αρχαιολογία πεδίου όλων των περιόδων και στην εξέταση των βασικών πολιτιστικών και ιστορικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στις αρχαιολογικές μεθόδους και τεχνικές, στις κατάλληλες δεξιότητες μελέτης και έρευνας και εισάγει την αρχαιολογία ως ακαδημαϊκό κλάδο. Το μάθημα περιλαμβάνει τρία κύρια θέματα: δεξιότητες μελέτης για την αρχαιολογία, η αρχαιολογία ως επιστημονικός κλάδος, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, των μεθόδων και του πλαισίου, και πρακτικές αρχαιολογικές δεξιότητες.

Αυτή η ενότητα θα καλύψει βασικούς τομείς στις εγκληματολογικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των εξής- Εισαγωγή στις βιολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εγκληματολογική επιστήμη- Εισαγωγή στη γενετική ανάλυση όπως εφαρμόζεται στην εγκληματολογική επιστήμη.

Έτος 2

Αυτή η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στη μελέτη του υλικού πολιτισμούσε αρχαιολογικό πλαίσιο. Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν: την κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων και των διαδικασιών κατασκευής μιας σειράς βασικών υλικών (κεραμικά- γυαλί- μεταλλοτεχνία- οργανικά), την εκτίμηση του φάσματος των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην αρχαιολογία για τη μελέτη των συνόλων των αντικειμένων, των παραγόντων απόθεσης και μετά την απόθεση και των θεωρητικών προσεγγίσεων στις μελέτες του υλικού πολιτισμού.

Το μάθημα θα καλύψει τα ακόλουθα: Εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία της διερεύνησης του τόπου του εγκλήματος- Ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού του τόπου του εγκλήματος- Αναγνώριση και διατήρηση του τόπου του εγκλήματος- Εκτίμηση κινδύνων που αφορούν τη διερεύνηση του τόπου του εγκλήματος- Αναγνώριση και ανάκτηση αποδεικτικών στοιχείων- Διατήρηση, συσκευασία και αποθήκευση αποδεικτικών στοιχείων- Καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων σε σημαντικούς τόπους εγκλήματος.

Έτος 3

Η διπλωματική εργασία είναι μια εργασία πάνω σε ένα αρχαιολογικό επεισόδιο ή θέμα που επιλέγει ο φοιτητής, κατόπιν έγκρισης από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Ο φοιτητής υποστηρίζεται μέσω συναντήσεων εποπτείας με καθορισμένο επιβλέποντα καθηγητή. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό πρωτογενές υλικό. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται ένα κομμάτι μη επεμβατικής επιτόπιας έρευνας που αναλαμβάνει ο φοιτητής, με τα ευρήματα να τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο ερμηνευτικό και αναλυτικό πλαίσιο. Η εργασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση ή επανεκτίμηση, ερμηνεία και ανάλυση υφιστάμενων αρχαιολογικών δεδομένων και δημοσιευμένων πηγών. Η χρήση πρωτότυπης έρευνας, σκέψης και ερμηνείας αποτελεί βασικό στοιχείο σε όλους τους τύπους διπλωματικών εργασιών. Το θέμα μπορεί να σχετίζεται με υλικό που συζητείται ή διερευνάται σε άλλα μαθήματα, αλλά δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει άμεσα άλλες εργασίες ή ερωτήσεις του μαθήματος.

Αυτή η ενότητα θα καλύψει βασικούς τομείς της Εγκληματολογικής Βιολογίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής- Ταυτοποίηση φυσικών υλικών όπως, ορυκτά, πετρώματα, εδάφη, βοτανικά και ζωολογικά δείγματα (γύρη, σπόροι, εντομολογία, λέπια ψαριών, τρίχες)- Πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από φυσικά υλικά και η χρήση τους στη στρωματογραφία, χρονολογία και ταφονομία σε μια σκηνή εγκλήματος.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Archaeology and Forensic Biology BA (Hons) από Πανεπιστήμιο του Chester

25% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
20% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας

Για την Ιατροδικαστική Βιολογία, οι αξιολογήσεις έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν και να ενθαρρύνουν τόσο τις ακαδημαϊκές σας δεξιότητες όσο και τις δεξιότητες που ισχύουν στον εργασιακό χώρο. Περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό μαθημάτων και εξετάσεων στο τέλος της ενότητας. Οι εργασίες μαθημάτων περιλαμβάνουν δοκίμια και εκθέσεις, επεξεργασία δεδομένων και προφορικές παρουσιάσεις. Για την Αρχαιολογία, η αξιολόγηση είναι ποικίλη: γραπτές εργασίες με τη μορφή δοκιμίων, εκθέσεων και φακέλων, προφορικές παρουσιάσεις και εξετάσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αξιολόγησή μας αναπτύσσει και ενισχύει τις βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητάς σας.

Κατανομή διαβάθμισης

Οι μαθητές του μαθήματος έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για εγκληματολογικές και αρχαιολογικές επιστήμες

Απαιτήσεις προσόντων

112 βαθμοί UCAS από τα GCE A Levels. Τυπική προσφορά - BCC/BBC Το τμήμα απαιτεί ένα από τα ακόλουθα μαθήματα ως απαραίτητο για την εισαγωγή: GCE A Level: Χημεία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες GCE Applied A Level: Επιστήμες: Εφαρμοσμένες Επιστήμες

BBBB, συμπεριλαμβανομένης της Βιολογίας, της Χημείας ή της Ανθρώπινης Βιολογίας

Ο κύκλος σπουδών του Διπλώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (θετικές επιστήμες) πρέπει να περιλαμβάνει 30 μονάδες επιπέδου 3 σε επίπεδο Merit ή υψηλότερο.

26 μόρια, εκ των οποίων 5 στη Βιολογία ή τη Χημεία

BTEC Extended Diploma (εφαρμοσμένες επιστήμες): DMM

Μία από αυτές πρέπει να περιλαμβάνει Βιολογία, Χημεία ή Ανθρώπινη Βιολογία.

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 6.5
  • All Degrees

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςArchaeology and Forensic Biology, BA (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Αρχαιολογία και Ιατροδικαστική Βιολογία BA (Hons)

EU £9250 έτος 1
Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1

Πρόσθετες πληροφορίες για τα τέλη

Το Πανεπιστήμιο μπορεί να αυξήσει τα εν λόγω δίδακτρα στην αρχή κάθε επόμενου έτους των σπουδών σας σύμφωνα με τον πληθωρισμό που επικρατεί εκείνη τη στιγμή, όπως μετράται από τον Δείκτη Λιανικών Τιμών. Αυτά τα επίπεδα και οι αυξήσεις των διδάκτρων υπόκεινται σε οποιεσδήποτε απαραίτητες κυβερνητικές και άλλες κανονιστικές εγκρίσεις.

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2024

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)
 • έτος 2
 • έτος 3

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο του Chester στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 12 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο του Chester

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Chester

Το Πανεπιστήμιο του Τσέστερ, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο Τσέστερ. Το πανεπιστήμιο είναι επίσημα συνδεδεμένο με τη χριστιανική πίστη, αλλά ξεκαθαρίζει στη δήλωση αποστολής του ότι στο πανεπιστήμιό του είναι ευπρόσδεκτοι φοιτητές όλων των θρησκειών ή και καθόλου θρησκείας. Το Τσέστερ λειτουργεί από έξι συνολικά πανεπιστημιουπόλεις, πέντε από τις οποίες βρίσκονται στο Τσέστερ, η άλλη στο Γουόρινγκτον, με το κεντρικό κτίριο της πανεπιστημιούπολης να είναι γνωστό ως Parkgate Road Campus.

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο του Chester

Φοιτητές ανά επίπεδο σπουδών Ακαδημαϊκό έτος 2020/21 - Ισοδύναμες εγγραφές φοιτητών πλήρους φοίτησης, όπως δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Στατιστικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (HESA) στις 10 Φεβρουαρίου 2022
προπτυχιακοί φοιτητές:
8420
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
2635
:
11055
 • Student Life - University of Chester
 • Meet Our Students
 • Settling in at the University of Chester
 • Sport: meet the students
 • A City for Students: Behind the Photoshoot
 • Business and Management: meet the students

Λίστα με 647 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο του Chester - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Chester Parkgate Road/Kingsway/Riverside/Queen's Park Campus
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Αρχαιολογία με έτος σπουδών στο εξωτερικό BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Reading
(University of Reading)
100% 0% 0% £19500 118 Ρέντινγκ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογική επιστήμη με επαγγελματική πρακτική άσκηση BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Reading
(University of Reading)
84% 0% 5% £23700 117 Ρέντινγκ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά και κοινωνιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο των Highlands and Islands
(University of the Highlands and Islands)
95% 5% 20% £12360 134 Ινβερνές Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιμέλεια, πολιτιστική κληρονομιά και ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Essex
(University of Essex)
86% 0% 5% £16850 110 Κόλτσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του York
(The University of York)
86% 0% 0% £19600 133 Γιορκ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church
(Canterbury Christ Church University)
76% 0% 15% £14500 93 Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογία με έτος θεμελίωσης BA (Hons) Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church
(Canterbury Christ Church University)
76% 0% 15% £14500 93 Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογία και Κοινωνιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο των Highlands and Islands
(University of the Highlands and Islands)
91% 0% 50% £12360 139 Ινβερνές Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογία και Ιστορία BA (Hons) Πανεπιστήμιο Queen's του Μπέλφαστ
(Queen's University of Belfast)
69% 2% 0% £17400 142 Μπέλφαστ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογία με έτος θεμελίωσης BA (Hons) Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
76% 0% 25% £14560 122 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης