Κλασική τέχνη και αρχαιολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Classical art and archaeology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 93% 5% 1% £70480 194 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 4% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 2% £70480 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 3% 10% £14500 165 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 5% 0% £70480 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 2% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 5% 15% £30400 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 5% 0% £84080 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 0% 4% £13842 79 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 1% 5% £21400 133 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 10% £14560 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 0% 0% £24500 122 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 10% £14560 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 15% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 0% 0% £19050 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 143 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 95% 0% 5% £18240 143 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 95% 0% 5% £18240 143 York Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 95% 0% 5% £23750 143 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 95% 0% 5% £19715 143 Reading Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 95% 0% 5% £21000 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 5% £21000 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 0% 5% £23750 140 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 93% 0% 5% £18240 140 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 93% 0% 5% £18240 140 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 93% 0% 5% £21000 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 93% 0% 5% £18240 140 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 93% 0% 5% £21000 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 3% 10% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 3% 10% £14500 157 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 3% 10% £20885 157 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 95% 1% 5% £19500 138 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 81% 10% 10% £23100 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 10% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 5% 20% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 0% 15% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 0% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 5% £79290 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 10% 15% £23100 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 5% 2% £79290 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 2% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 4% 10% £23100 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 5% 1% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 4% 0% £23100 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 81% 2% 15% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 5% 2% £79290 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 3% £23100 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 2% 3% £70480 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 2% 3% £24250 189 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 93% 2% 3% £16380 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 93% 2% 3% £18240 189 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 93% 2% 3% £20885 189 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 93% 2% 3% £18240 189 York Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 93% 2% 3% £18240 189 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College 95% 0% 5% £9335 142 Truro Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 1% 5% £21400 135 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 0% £20118 £21124 111 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 5% £19300 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 84% 1% 3% £19200 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 95% 5% 5% £84080 163 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 97% 0% 5% £13620 100 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 5% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 5% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 10% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 67% 5% 10% £15250 101 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 100% 5% 6% £14500 84 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 100% 5% 18% £14500 86 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 0% £19500 120 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 100% 5% 5% £19600 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 100% 5% 5% £14500 80 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 100% 5% 5% £14500 80 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 0% 15% £21450 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 1% 0% £17400 132 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 0% £19500 120 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 115 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 2% 0% £19300 115 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 73% 1% 3% £21000 124 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 66% 0% 0% £21000 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 20% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 2% 0% £19300 115 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 1% 10% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 47% 0% 0% £20100 145 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 1% 4% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 82% 6% 10% £28500 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 20% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 73% 5% 10% £15250 102 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 100% 0% 5% £19600 137 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 1% 10% £17400 133 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 83% 1% 10% £28500 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 83% 1% 10% £28500 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 5% 10% £23100 145 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 100% 20% 5% £23100 149 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 2% 3% £19300 132 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 76% 5% 16% £14560 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 64% 0% 5% £20000 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 10% £28500 175 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 83% 1% 10% £28500 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 66% 0% 0% £21000 107 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £9150 99 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 84% 1% 3% £19200 111 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 1% 1% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 73% 1% 0% £21000 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 80% 0% 0% £21000 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 2% 4% £19300 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 0% 19% £12360 141 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 5% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 20% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 78% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 82% 1% 3% £19200 123 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 1% 4% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 20% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 100% 0% 15% £22700 181 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 64% 0% 5% £20000 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 95% 0% 5% £21000 118 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 5% 5% £23100 159 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 2% 0% £21450 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 1% 0% £17400 149 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 82% 0% 10% £12445 99 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 2% 4% £19300 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 100% 5% 3% £19600 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 83% 1% 2% £31200 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 1% 1% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 0% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 98 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 0% £14560 88 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 1% 10% £19500 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 95% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 3% 10% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 93% 0% 5% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 93% 0% 5% £17600 - Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 93% 0% 5% £10460 £11700 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 75% 0% 5% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 0% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 0% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 95% 0% 5% - 143 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 95% 0% 5% - 143 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 95% 0% 5% - 143 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 95% 0% 5% - 143 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 95% 0% 5% - 143 Poole Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 95% 0% 5% - 143 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 95% 0% 5% - 143 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 95% 0% 5% - 143 Exeter Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 93% 0% 5% - 140 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 93% 0% 5% - 140 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 0% - 142 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 0% - 142 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 95% 0% 0% - 142 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 73% 5% 20% - 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 5% 20% - 181 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 93% 0% 5% - 140 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 5% - 140 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 80% 3% 10% - 157 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 3% 10% - 157 Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 95% 1% 5% - 138 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 95% 1% 5% - 138 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 95% 1% 5% - 138 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 93% 0% 5% - 186 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 0% 0% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 0% - 158 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 93% 2% 3% - 189 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 93% 2% 3% - 189 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 2% 3% - 189 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 93% 2% 3% - 189 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 93% 2% 3% - 189 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 93% 2% 3% - 189 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 2% 3% - 189 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 93% 2% 3% - 189 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 93% 2% 3% - 189 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 93% 2% 3% - 189 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 93% 2% 3% - 189 York Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 93% 2% 3% - 189 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 93% 2% 3% - 189 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 93% 2% 3% - 189 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 93% 2% 3% - 189 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 93% 2% 3% - 189 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - 25% - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - 25% £20500 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - 25% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 94% 0% 15% - 98 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 94% 0% 15% - 98 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 10% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 95% 0% 5% - 142 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 94% 0% 0% - 89 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 0% 0% - 151 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 0% 0% - 104 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 93% 5% 0% - 149 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 78% 3% 4% - 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 3% 4% - 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 5% 5% - 80 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 100% 5% 5% - 80 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 4% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 79% 3% 3% - 129 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 77% 4% 5% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 78% 5% 0% - 137 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 5% 0% - 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - - £20118 £21124 - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - - £20118 £21124 - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 67% - 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 1% 4% - 148 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 2% 5% - 119 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - 0% 10% - 178 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 83% 0% 5% - 121 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 88% 0% 30% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 66% 0% 0% - 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 4% 5% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 82% 2% 5% - 131 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 2% 4% - 149 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 90% 2% 5% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 0% 0% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 93% 2% 4% - 149 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 75% 5% 5% - 95 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 5% 5% - 95 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 78% 5% 15% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 67% 2% 0% - 118 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 78% 20% 10% - 118 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 10% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 70% 1% 4% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 95% 1% 0% - 149 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 0% - 132 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 194 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 64% 5% 5% - 117 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 5% - 144 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
15 Κλασική τέχνη και αρχαιολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Dig the day job: Archaeological illustrator
  1/3
 • BA Classical & Historical Archaeology: Victoria Worthington
  2/3
 • Being an international student at the School of History, Classics and Archaeology
  3/3

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
77 /100
Απάντησαν 2889 φοιτητές Κλασική τέχνη και αρχαιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Κλασική τέχνη και αρχαιολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20000 £19013 £22318
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18000 - £23000 £14084 - £24323 £17564 - £28567

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20000 £18682 £22984
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18500 - £22500 £15182 - £24182 £18258 - £28032

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Κλασική τέχνη και αρχαιολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Κλασική τέχνη και αρχαιολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Κλασική τέχνη και αρχαιολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Κλασική τέχνη και αρχαιολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Κλασική τέχνη και αρχαιολογία από The University of Winchester

15% Επαγγέλματα πωλήσεων
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες στον τομέα της διατήρησης και του περιβάλλοντος
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Κλασική τέχνη και αρχαιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Κλασική τέχνη και αρχαιολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Κλασική τέχνη και αρχαιολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Κλασική τέχνη και αρχαιολογία:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Κλασική τέχνη και αρχαιολογία ήταν £20000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19013 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £223185 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Αρχαιολογία και αρχαίοι πολιτισμοί στο Durham University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.