University of Bradford
Εγκληματολογική επιστήμη (με έτος πρακτικής άσκησης) BSc (Hons)
University of Bradford - Πανεπιστήμιο του Bradford

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 25 αποφοίτους Forensic Science (with a placement year) BSc (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με εγκληματολογικές και αρχαιολογικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Bradford για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με εγκληματολογικές και αρχαιολογικές επιστήμες.

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
25 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων CAH07

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : εγκληματολογικές και αρχαιολογικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25000 £21000 £24000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19500 - £27000 £17000 - £24500 £19000 - £29500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε CAH07 (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22282 £22394 £25260
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19551 - £25388 £17766 - £26526 £20398 - £30716

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Αυτό το πτυχίο Ιατροδικαστικής Επιστήμης επικεντρώνεται στην επεξεργασία και ανάλυση φυσικών στοιχείων από σκηνές εγκλήματος και περιλαμβάνει ένα έτος πρακτικής άσκησης σε βιομηχανία.

Το μάθημα δίνει έμφαση στην εφαρμογή της επιστήμης - ιδίως της αναλυτικής χημείας - και τονίζει τη σημασία των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σε ένα εγκληματολογικό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικό της προσέγγισης του Πανεπιστημίου του Bradford είναι η ενσωμάτωση της εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες σε ένα καλό θεωρητικό πλαίσιο - είτε πρόκειται για τη διερεύνηση σκηνών εγκλήματος, είτε για τη συλλογή, εξέταση και ερμηνεία φυσικών αποδεικτικών στοιχείων, είτε για την εργαστηριακή επεξεργασία και ανάλυση.

Το μάθημα σας παρέχει καλή γνώση του τρόπου με τον οποίο οι επιστημονικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο των εγκληματολογικών ερευνών και σας επιτρέπει να εξερευνήσετε έναν δύσκολο τομέα της εφαρμοσμένης επιστήμης. Θα εξελιχθείτε σε επαγγελματία με επιστημονικές δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να εργαστείτε σε τομείς όπως η διερεύνηση σκηνών εγκλήματος, η ιατροδικαστική επιστήμη και συναφείς εργαστηριακοί τομείς.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πτυχίου σας, θα αποκτήσετε δεξιότητες που θα σας φανούν χρήσιμες σε όποιο επάγγελμα κι αν επιλέξετε να ακολουθήσετε. Αυτές περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων και χρόνου, την κριτική εξέταση και την αναλυτική σκέψη, τις δεξιότητες παρουσίασης, τον υπολογιστή και άλλες εφαρμοσμένες δεξιότητες πληροφορικής και τη διαχείριση δεδομένων. Αυτές θα διδαχθούν, θα εξασκηθούν και θα αξιολογηθούν.

Το Μπράντφορντ ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο που προσέφερε πτυχίο εγκληματολογικής επιστήμης και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το πρόγραμμα για να διασφαλίσουμε ότι είναι σύγχρονο με τις απαιτήσεις του τομέα της εγκληματολογίας.

Ως εκ τούτου, επαναπροσδιορίσαμε το πτυχίο εγκληματολογίας ώστε να προσφέρουμε μια σταθερή κατανόηση της θεμελιώδους χημείας στα στάδια 2 και 3, με ένα εστιασμένο τελευταίο έτος αφιερωμένο στην εφαρμογή της εγκληματολογικής επιστήμης.

Οι τεχνικές της σκηνής του εγκλήματος διδάσκονται στην ειδική μας εγκατάσταση σκηνής εγκλήματος, ενώ η ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων υποστηρίζεται από ένα εγκληματολογικό εργαστήριο και το Κέντρο Χημικής και Δομικής Ανάλυσης του Πανεπιστημίου.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της έρευνάς μας στο Μπράντφορντ σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη των συναδέλφων μας στην αρχαιολογία, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνικές εγκληματολογίας για τη μελέτη ανθρώπινων λειψάνων, όπως το Llullaillaco Maiden, που ανακαλύφθηκε το 1999.

Θέση

Επαγγελματική διαπίστευση

Το μάθημα αυτό είναι διαπιστευμένο από την Chartered Society of Forensic Sciences.

Κατάταξη

Καταλαμβάνουμε την 7η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την Ιατροδικαστική Επιστήμη στον Complete University Guide 2021.

Η Chartered Society of Forensic Sciences παρέχει ένα σύστημα διαπίστευσης τόσο για προπτυχιακά όσο και για μεταπτυχιακά μαθήματα στην εγκληματολογική επιστήμη και σε συναφή θέματα. Η διαπίστευση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο του μαθήματος ανταποκρίνεται στα συστατικά πρότυπα της Εταιρείας, τα οποία παρέχουν έγκριση ποιότητας του μαθήματος.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Forensic Science (with a placement year) BSc (Hons) από Πανεπιστήμιο του Bradford

35% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
30% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Θα μάθετε μέσω ενός μείγματος διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εργαστηρίων, μελετών περίπτωσης και κατευθυνόμενης μελέτης. Η κατευθυνόμενη μελέτη θα περιλαμβάνει την κατευθυνόμενη ανάγνωση επιλεγμένων εγχειριδίων, βιβλιογραφίας συγκεκριμένων πηγών και ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού, κατευθυνόμενο διαδικτυακό υλικό, συγγραφή εκθέσεων και άλλες εργασίες. Θα υπάρξει επίσης ατομική εργασία/διπλωματική εργασία. Θα αξιολογηθείτε με γραπτές εξετάσεις κλειστού βιβλίου με ερωτήσεις δομημένης μορφής (δοκίμια, σύντομες απαντήσεις) και επιλεγμένης απάντησης (MCQ) και με μια ποικιλία εργασιών, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών εκθέσεων, προφορικών παρουσιάσεων και διατριβών. Θα υπάρχει επίσης συμμετοχή σε εργαστήρια, εργαστήρια μικρών ομάδων, εργασία με βάση περιπτώσεις και εργασίες (ατομικές και μικρών ομάδων). Θα αξιολογηθείτε μέσω κριτικής αξιολόγησης, ανάλυσης και κριτικής περιπτώσεων, παρουσιάσεων περιπτώσεων, εργαστηριακών εκθέσεων και διατριβών. Στο στάδιο 3, τα δοκίμια, η κριτική σε περιοδικό και οι εξετάσεις με βάση το δοκίμιο παρέχουν μια μορφή κριτικής αξιολόγησης των βασικών θεμάτων του πτυχίου. Τα πρακτικά χαρτοφυλάκια και τα φύλλα εργασίας σας επιτρέπουν να αποδείξετε την κατανόηση των τεχνικών του εγκληματολογικού εργαστηρίου. Η ερευνητική διατριβή αναπτύσσει την ικανότητά σας να αναλαμβάνετε ανεξάρτητη έρευνα και να σχεδιάζετε αποτελεσματικά την έρευνα αυτή. Οι παρουσιάσεις, η κατάθεση μάρτυρα και η άσκηση εικονικού δικαστηρίου θα αναπτύξουν τις επαγγελματικές σας δεξιότητες προφορικής και γραπτής παρουσίασης.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

To include at least one science A level at grade B Plus GCSE English, Mathematics and a Science at grade C or 4 (equivalents accepted).

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για εγκληματολογικές και αρχαιολογικές επιστήμες

Απαιτήσεις προσόντων

Δίπλωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (πρώτη διδασκαλία από τον Σεπτέμβριο του 2016)

Πρέπει να περιλαμβάνει: Α στα Μαθηματικά Α στη Φυσική Οι γενικές σπουδές και η κριτική σκέψη δεν γίνονται δεκτές. Εάν σας γίνει προσφορά, θα πρέπει να επιτύχετε επιτυχία στην πρακτική εξέταση σε όλα τα επιστημονικά μαθήματα που αποτελούν μέρος της προσφοράς.

Συνήθως περιλαμβάνει τη Χημεία και τη Βιολογία. Απαιτούνται επίσης κανονικά δύο Advanced Highers (τουλάχιστον A/B) που περιλαμβάνουν Βιολογία ή/και Χημεία. Εάν μόνο μία από τις επιστήμες Βιολογία και Χημεία προσφέρεται στο Advanced Higher, απαιτείται βαθμός Α στην εν λόγω επιστήμη. Οι υποψήφιοι που προσφέρουν μόνο ένα από τα μαθήματα Χημείας και Βιολογίας στο Higher απαιτείται να εξεταστούν στο τελευταίο έτος μαζί με το Advanced Higher στο πρώτο, και να επιτύχουν βαθμούς A τόσο στο Advanced Higher όσο και στο Higher. Τα Αγγλικά και τα Μαθηματικά πρέπει να έχουν βαθμό 2 Standard Grade (ή ισοδύναμο Intermediate 2). Τα σκωτσέζικα προσόντα μπορούν να εξεταστούν σε περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Το ελάχιστο πρότυπο εισαγωγής μας είναι 38 μονάδες συνολικά, οι οποίες περιλαμβάνουν: 6 στα Μαθηματικά* σε ανώτερο επίπεδο 6 στη Φυσική σε ανώτερο επίπεδο 6 σε ένα τρίτο μάθημα σε ανώτερο επίπεδο *Τα προγράμματα σπουδών "Ανάλυση και προσεγγίσεις μαθηματικών" ή "Εφαρμογές και ερμηνεία" θα γίνονται δεκτά σε υψηλότερο επίπεδο χωρίς προτίμηση.

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 5.0
  • A-level Humanities
  • General Test
  • (no subscore less than 7.0)
  • 5.0
  • A-level Sciences
  • General Test
  • 4.5
  • Foundation / Pathway Courses
  • 5.0
  • Foundation Law
  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 7.0
  • Graduate Degrees Education, Law
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees Law etc.
  • (no subscore less than 5.0)
Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςForensic Science (with a placement year), BSc (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Εγκληματολογική επιστήμη (με έτος πρακτικής άσκησης) BSc (Hons)

Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Ιρλανδία £9250 έτος 1
EU £22180 έτος 1
Διεθνή £22180 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο του Bradford στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 24 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο του Bradford

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Bradford

Το Πανεπιστήμιο του Bradford είναι ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και εδρεύει στη μητροπολιτική πόλη Bradford της Αγγλίας. Αν και το πανεπιστήμιο είναι περισσότερο γνωστό για τον πολύ μεγάλο όγκο ερευνητικής παραγωγής του, είναι επίσης γνωστό για τις σημαντικές προσπάθειές του να γίνει "οικολογικό κέντρο", αποτελώντας παράδειγμα για άλλα ιδρύματα στο θέμα της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Λίστα με 168 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο του Bradford - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο του Bradford

προπτυχιακοί φοιτητές:
7650
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
2505
:
10155
 • what’s the student experience like at bradford? | student life at bradford
 • how did you feel before coming to university? | student life at bradford
 • what advice would you give new students? | student life at bradford
 • what things can you not live without at university? | student life at bradford
 • what advice would you give your first-year self? | student life at bradford
 • why did you choose to study at bradford? | student life at bradford

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ιατροδικαστική έρευνα (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Staffordshire
(Staffordshire University)
89% 3% 14% £16750 127 Στόουκ ον Τρεντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική Επιστήμη BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
76% 5% 5% £22180 135 Μπράντφορντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστικές και ιατρικές επιστήμες BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
70% 0% 0% £22180 130 Μπράντφορντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εγκληματολογική επιστήμη (με έτος πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
76% 5% 5% £22180 135 Μπράντφορντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική Επιστήμη BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του South Wales
(University of South Wales)
66% 5% 0% £12600 136 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική έρευνα BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
79% 6% 8% £17800 134 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εγκληματολογία με εγκληματολογική επιστήμη BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Hull
(University of Hull)
27% 5% 0% £15400 117 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική επιστήμη (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
74% 6% 7% £17800 128 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική έρευνα (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
- 6% 7% £17800 128 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Χημεία με ιατροδικαστική επιστήμη BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Huddersfield
(University of Huddersfield)
88% 10% 10% £17600 136 Χάντερσφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης