Ιατροδικαστική επιστήμη Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Forensic science)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Keele 74% 1% 6% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 88 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 88 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 7% £17000 120 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 54% 5% 10% £14500 147 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 5% 18% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 92% 0% 5% £10500 99 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 100% 0% 15% £14500 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 96% 0% 12% £14500 114 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 84% 5% 5% £14045 118 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 92% 0% 5% £7500 99 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 7% £14000 129 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 100% 0% 15% £14500 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 7% £16000 129 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 84% 5% 5% £14045 118 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 69% 0% 5% £14800 125 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 72% 4% 0% £18150 102 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £17000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 76% 0% 25% £13325 144 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 7% £17000 122 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £17000 114 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 70% 0% 0% £20000 151 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 100% 5% 18% £14500 86 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 5% £20118 £21124 111 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 5% £20118 £21124 111 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17000 116 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 84% 4% 3% £17900 116 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 9% £17000 118 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 15% £17000 114 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 2% 16% £14500 89 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 87 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 10% £17000 168 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 62% 5% 8% £12600 106 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 10% £14000 168 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 134 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 100% 0% 0% £6570 92 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 71% 5% 15% £11000 146 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 89% 0% 2% £15900 117 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 91% 0% 40% £7500 109 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 5% 0% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 5% 0% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 86% 0% 5% £17000 116 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 71% 5% 5% £12600 111 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 71% 5% 5% £12600 111 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 92% 0% 10% £14500 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 85% 0% 5% £12250 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 80% 3% 10% £17550 129 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 88 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 80% 3% 10% £17550 129 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 91% 0% 40% £10500 109 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 63 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 92% 0% 10% £14500 127 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 70% 10% 15% £13000 102 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 62% 5% 5% £12600 110 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 90% 5% 5% £14045 69 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 0% 5% £16100 163 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 5% £14000 142 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 70% 10% 5% £13250 127 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 0% 5% £17000 142 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 90% 5% 5% £14045 69 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 71% 5% 5% £12600 111 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 0% 5% £11000 163 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 69% 0% 5% £14000 140 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 96% 0% 12% £14500 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 83% 5% 8% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 73% 3% 10% £15250 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 87% 0% 2% £15040 142 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 63 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 64% 0% 6% £14750 109 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% £15250 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 88% - 35% - 63 Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 54% 5% 10% - 147 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - 15% £13200 82 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 60% 0% 40% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 82% 2% 6% - 149 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 4% 0% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 85% 0% 5% - 111 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 80% 15% 15% - 83 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 0% 0% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 90% 0% 0% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 90% 0% 0% - 137 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 76% 0% 5% - 119 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 6% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 100% 0% 11% - 90 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 6% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 64% - 6% - 131 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 64% - 6% £15400 131 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 64% - 6% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 64% - 6% £18240 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 64% - 6% - 131 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 64% - 6% £13275 131 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 64% - 6% - 131 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 64% - 6% - 131 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire 64% - 6% £14700 131 Cheltenham Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 64% - 6% £21950 131 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 90% 5% 8% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 5% 12% - 159 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 25% - 150 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 100% 0% 0% - 92 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College 100% 0% 0% - 92 Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 100% 0% 0% - 92 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth - - 25% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 25% £14500 - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 25% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - 25% - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 71% 5% 15% - 146 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 89% 0% 5% - 138 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 63% 15% 5% - 129 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 94% 5% 8% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 85% 5% 0% - 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 94% 0% 4% - 91 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 10% 5% - 72 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% - 0% £3894 113 London Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University - - 5% £15250 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - - - - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 90% 0% 3% - 131 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% £15250 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 87% - 11% - 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 100% 10% 5% - 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 94% 5% 8% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 94% 5% 8% - 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 63% 15% 5% - 129 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 89% 0% 5% - 138 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 78% 10% 5% - 72 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 76% 0% 5% - 119 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% - 0% £3894 113 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 87% - 11% - 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 80% 15% 15% - 83 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - 15% £13200 116 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 94% 5% 8% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
8 Ιατροδικαστική επιστήμη Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Forensic Science Degree | University Personal Statement Tips
  1/7
 • Criminalistics vs Forensic Science
  2/7
 • What Does It Take to Be a Forensic Scientist?
  3/7
 • FORENSIC SCIENCE DEGREE | What To Expect... Modules? 1st to 3rd Year Jump?!
  4/7
 • Week in the life of a forensic science student
  5/7
 • Becoming a CSI for the day! // Day in the life of a forensics student at Cranfield University
  6/7
 • UNI STUDY WITH ME | Forensic Science Student
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 3652 φοιτητές Ιατροδικαστική επιστήμη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ιατροδικαστική επιστήμη (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20089 £20544 £23848
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18012 - £24095 £16387 - £24906 £18636 - £29331

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20412 £19272 £22934
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17766 - £24274 £15586 - £23629 £17995 - £28019

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ιατροδικαστική επιστήμη

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ιατροδικαστική επιστήμη που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ιατροδικαστική επιστήμη

 • Τμήματα αστυνομικής υποστήριξης
 • Υπουργείο Άμυνας
 • Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Άμυνας
 • Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Εκπαιδευτικά ή ιδιωτικά ερευνητικά εργαστήρια

Εξειδικεύσεις εντός: Ιατροδικαστική επιστήμη

 • Γιατροδικαστική Βιολογία
 • Γιατροδικαστική Ορολογική
 • Γιατροδικαστική Χημεία
 • Ιατροδικαστική Τοξικολογία
 • Γιατροδικαστική Βαλλιστική
 • Γιατροδικαστική Εντομολογία
 • Ιατροδικαστική Βοτανική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ιατροδικαστική επιστήμη που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ιατροδικαστική επιστήμη (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ιατροδικαστική επιστήμη από Anglia Ruskin University

15% Επαγγέλματα πωλήσεων
15% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
15% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ιατροδικαστική επιστήμη

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ιατροδικαστική επιστήμη.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ιατροδικαστική επιστήμη:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Higher National Diploma - HND
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Forensic Odontology - MFOdont
 • Master of Science (Undergraduate) - MSc (UG)
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Εγκληματολογική επιστήμη με εγκληματολογία (διευρυμένη) στο University of Greenwich έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ιατροδικαστική επιστήμη ήταν £20089 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20544 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £238485 χρόνια μετά την αποφοίτηση.