Canterbury Christ Church University
Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (υψηλής έντασης) PgDip
Canterbury Christ Church University - Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Το μεταπτυχιακό μας δίπλωμα στις ψυχολογικές θεραπείες: Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (Υψηλής Έντασης) προσφέρει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών για όσους επιθυμούν να καταρτιστούν ως θεραπευτές CBT. Οι σπουδαστές της CBT σπουδάζουν σε αυτό το πρόγραμμα για πάνω από δέκα χρόνια και έχουμε αποδεδειγμένο ιστορικό παραγωγής ολοκληρωμένων και καταρτισμένων θεραπευτών. Η διδασκαλία παρέχεται με ένα συνδυασμό μάθησης στην τάξη, μάθησης που βασίζεται στην κλινική πρακτική, κλινικής εποπτείας και εντατικών εργαστηρίων δεξιοτήτων. Εκτός από την υψηλής ποιότητας διδασκαλία, δίνεται έμφαση στην αυτοπραγμάτευση και τον αυτοαναστοχασμό, τόσο για την ενίσχυση των θεραπευτικών δεξιοτήτων όσο και για την υποστήριξη των σπουδαστών στο ταξίδι τους μέσα από ένα εντατικό, αλλά ανταποδοτικό έτος.

Οι φοιτητές θα αξιολογούνται μέσω διαμορφωτικών και συνοπτικών αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι συνοπτικές αξιολογήσεις περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: ****Μελέτες περίπτωσης:** ** Σας ζητείται να γράψετε τέσσερις Αναφορές Περίπτωσης, οι οποίες πρέπει να αφορούν τέσσερις διαφορετικούς πελάτες, πάντα με διαφορετική πρωτογενή διαταραχή για κάθε πελάτη. Η διαταραχή της πρώτης αναφοράς που θα γράψετε (Ενότητα 1) δεν θα καθοριστεί, αλλά για τις επόμενες αναφορές μία θα είναι αγχώδης διαταραχή (Ενότητα 3), μία θα είναι καταθλιπτική διαταραχή (Ενότητα 5) και μία θα περιλαμβάνει συννοσηρότητα (Ενότητα 6). Στην έκθεση θα περιγράψετε την εργασία που κάνατε με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, της διατύπωσης, του σχεδίου δράσης, της παρέμβασης και των αποτελεσμάτων. Η πρώτη έκθεση θα αφορά την αξιολόγηση και, επομένως, δεν θα περιλαμβάνει την πραγματική παρέμβαση που ενδεχομένως πραγματοποιήσατε, ούτε τα αποτελέσματα του πελάτη. Ωστόσο, οι επόμενες τρεις εκθέσεις θα περιλαμβάνουν αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι απαραίτητο να υποστηρίζετε τις κλινικές αποφάσεις με ερευνητική υποστήριξη, ωστόσο μπορείτε επίσης να προσφέρετε κάποια κριτική επισκόπηση της υπάρχουσας ερευνητικής βιβλιογραφίας και τη γνώμη εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θέμα των εκθέσεών σας. Θα πρέπει να αναλογιστείτε κριτικά την κλινική εργασία που πραγματοποιήσατε για κάθε μία από τις εκθέσεις. Η πρώτη αναφορά περίπτωσης δεν θα υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις, ενώ οι τρεις επόμενες δεν θα υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις. ****Videos:** ** Μαζί με κάθε μία από αυτές τις μεταγενέστερες εκθέσεις περίπτωσης, θα πρέπει να υποβάλετε μια ψηφιακή βιντεοσκόπηση μιας συνεδρίας με τον πελάτη που αποτέλεσε το αντικείμενο της εν λόγω έκθεσης. Παρόμοια με την παραπάνω διαμορφωτική αξιολόγηση βίντεο, αυτές θα είναι διάρκειας 50-60 λεπτών και θα αξιολογούνται τόσο από τον εκπαιδευόμενο όσο και από τους εξεταστές με τη χρήση της Κλίμακας Γνωστικής Θεραπείας - Αναθεωρημένη (Blackburn et al. 2001). Επιπλέον, θα σας ζητηθεί συγκεκριμένα να υποβάλετε μια βιντεοσκόπηση μιας από τις συνεδρίες σας με έναν πελάτη του οποίου η κύρια πάθηση είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η διάρκεια της μπορεί να είναι έως 90 λεπτά, αλλά βαθμολογείται με την ίδια κλίμακα όπως και τα άλλα βίντεο. ****Κριτικές βιβλιογραφίας:** ** Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα εκπονήσετε μία αυτόνομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Ενότητα 2) σχετικά με τις βασικές αρχές της εφαρμογής της CBT. Αυτό θα περιλαμβάνει τη διενέργεια βιβλιογραφικής έρευνας σε ένα θέμα που θα επιλέξετε εσείς από έναν κατάλογο θεμάτων. Αφού διαβάσετε την έρευνα που εντοπίσατε, θα την περιγράψετε, θα την αναλύσετε κριτικά και στη συνέχεια θα τη συνθέσετε σε σχέση με το θέμα της ανασκόπησής σας. Ουσιαστικά θα θέσετε στον εαυτό σας ένα ερώτημα και στη συνέχεια θα το απαντήσετε με αναφορά στη βιβλιογραφία. **Η παρούσα ανασκόπηση δεν θα έχει έκταση μεγαλύτερη από 4.000 λέξεις** ****Κλινικό χαρτοφυλάκιο:** ** Ο φάκελος θα αποτελείται από τα αποδεικτικά στοιχεία που θα έχετε συγκεντρώσει για να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το βρετανικό Διαπίστευση της Association of Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP). Αυτό θα περιλαμβάνει διάφορες μορφές αποδείξεων της κλινικής εργασίας και της εποπτείας που θα έχετε λάβει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός από τις αναφορές περιπτώσεων, τις παρουσιάσεις και τους αναστοχαστικούς λογαριασμούς σας (βλ. παρακάτω). Η υποβολή του χαρτοφυλακίου είναι επιτυχής/αποτυχημένη και δεν βαθμολογείται. ****Αντικατοπτριστικοί λογαριασμοί:** ** Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα πρέπει να γράψετε μια σύντομη (1-2 σελίδες) αναστοχαστική αναφορά της εμπειρίας σας από διάφορες εργασίες, π.χ. εργασία ως μέλος μιας ομάδας για τις παρουσιάσεις βιβλιογραφίας και περιπτώσεων, εργασία στην ενότητα "Αυτοπρακτική/Αυτοαναστοχασμός". Αυτές οι αναστοχαστικές αναφορές σας δίνουν την ευκαιρία να επανεξετάσετε και να περιγράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής σας μάθησης και ανάπτυξης μέσω της συμμετοχής σας σε κάθε μία από τις εργασίες. Όλοι οι αναστοχαστικοί λογαριασμοί θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κλινικό φάκελο στο τέλος του προγράμματος.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 5.0
  • International Foundation
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςCognitive Behavioural Therapy (High Intensity), PgDip, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματικό προσόν αναγνωρισμένο από το BABCP ή να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη βασική εκπαίδευση και ικανότητα για την παροχή ψυχολογικής θεραπείας εντός ενός δεοντολογικού πλαισίου.

έξοδα

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 15 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church

Το Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University (CCCU) ιδρύθηκε το 1962 και διαθέτει δύο πανεπιστημιουπόλεις για προπτυχιακούς φοιτητές, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στο αστικό περιβάλλον της πόλης Canterbury, Kent. Οι φοιτητές έρχονται από μακριά για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα STEM αυτού του πανεπιστημίου στα αντικείμενα της Ιατρικής και της Μηχανικής, καθώς και τα περισσότερα από 200 προπτυχιακά μαθήματα σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

Λίστα με 365 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church

προπτυχιακοί φοιτητές:
16485
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
1720
:
18205
Αριθμός φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου "Ψυχοθεραπεία": Ακαδημαϊκό έτος - Εγγραφές φοιτητών σε ισοδύναμο πλήρους φοίτησης που δημοσιεύθηκαν από την Higher Education Statistics Agency (HESA) στις Φεβρουαρίου 2022
 • Where to go in Canterbury with your uni bestie - Molly and Aimee's Student VLOG
 • Reasons why our students love studying at Canterbury Christ Church University
 • CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY STUDENTS FEEDBACK 1
 • CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY STUDENTS FEEDBACK 3
 • Why come to Christ Church? Our International Students tell us!

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Salomons Centre, Tunbridge Wells
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ψυχοδυναμική της ανθρώπινης ανάπτυξης PgDip Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £12000 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία DipHE Πανεπιστήμιο του Portsmouth
(University of Portsmouth)
- - - £20200 - Πόρτσμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ψυχοκοινωνικές σπουδές GradCert Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(Birkbeck, University of London)
- - - £6610 - Λονδίνο Oncampus μερική απασχόληση
Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις Grad Dip Πανεπιστήμιο του Essex
(University of Essex)
- - - £14322 - Κόλτσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Κλινική Ψυχιατρική PgDip Πανεπιστήμιο του South Wales
(University of South Wales)
- - - - - - Online μερική απασχόληση
Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (υψηλής έντασης) PgDip Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church
(Canterbury Christ Church University)
- - - - - Καντέρμπερι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Γνωσιακή συμπεριφοριστική πρακτική PgCert Πανεπιστήμιο Queen's του Μπέλφαστ
(Queen's University of Belfast)
- - - - - Μπέλφαστ Oncampus μερική απασχόληση
Ενισχυμένη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία PgCert Πανεπιστήμιο του Oxford
(University of Oxford)
- - - - - Οξφόρδη Oncampus μερική απασχόληση
Δεξιότητες γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας PgCert Πανεπιστήμιο του South Wales
(University of South Wales)
- - - - - - Oncampus μερική απασχόληση
Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία PgDip Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- - - - - Χάι Ουίκαμ Oncampus μερική απασχόληση