Στατιστικά στοιχεία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Statistics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Brunel University 51% 10% 15% £17355 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 63% 0% 0% £22430 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 1% 11% £19600 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 1% 11% £19600 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 0% £31200 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 5% 9% £16400 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 15% £17355 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 5% 9% £16400 202 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £95800 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 6% 8% £19300 150 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 0% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 77% 0% 0% £31200 186 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 95% 0% 1% £31200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 5% 5% £16400 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £84080 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 6% 8% £19300 183 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 10% £31200 178 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 5% 9% £16400 200 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 88% 5% 9% £30960 200 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 88% 5% 9% £30960 200 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 88% 5% 9% £25240 200 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 5% 9% £12750 200 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London 88% 5% 9% £8190 200 London Oncampus μερική απασχόληση
Imperial College of Science 87% 2% 5% £34000 175 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £84080 217 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 80% 2% 3% £24700 175 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 78% 5% 10% £16400 193 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 55% 0% 0% £22430 201 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 9% £16400 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £84080 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 86% 0% 0% £21000 211 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 5% £16400 223 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £84080 224 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £84080 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 86% 0% 0% £15850 205 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 80% 2% 3% £24700 175 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 2% £94590 212 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 72% 0% 4% £17400 165 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 67% 2% 3% £21450 £22520 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 86% 1% 3% £24900 201 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 64% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 64% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 5% 0% £28500 190 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 3% 5% £23700 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 79% 10% 10% £17000 111 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 67% 2% 0% £21450 £22520 132 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 64% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 106 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 3% 5% £23700 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 86% 2% 5% £34000 176 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 86% 1% 3% £24900 201 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 64% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 5% 10% £19600 125 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 7% £17000 112 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 10% 0% £23100 216 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 92% 0% 1% £15384 £16000 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 5% 0% £20750 179 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 70% 6% 5% £19300 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 5% 0% £20750 179 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 82% 0% 2% £24600 152 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 82% 0% 2% £21000 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 82% 0% 2% £8000 152 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 82% 0% 2% £21000 152 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 82% 0% 2% £20370 152 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 82% 0% 2% £15040 152 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 82% 0% 2% £5460 152 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 82% 0% 2% £9350 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 82% 0% 2% £23520 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 82% 0% 2% £13810 152 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £94590 217 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 1% £31200 175 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 0% 1% £10250 175 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University College London 87% 0% 0% £31200 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 78% 1% 2% £19000 174 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 81% 5% 6% £14500 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 88% 0% 0% - 198 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 54% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 54% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 88% 0% 2% - 174 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 92% 4% 0% - 150 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 59% 1% 5% - 171 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 92% 4% 0% - 167 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 88% 5% 9% - 200 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 88% 5% 9% - 200 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 64% 3% 4% - 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 86% 0% 0% - 205 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 86% 0% 0% - 205 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 4% 4% - 155 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 84% 4% 4% - 155 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 83% 2% 9% - 145 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 92% - 0% - 200 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% - 15% - 106 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 5% 15% - 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 5% 15% - 110 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 3% 0% - 167 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 3% 0% - 186 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 72% 3% 5% - 123 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 3% 2% - 192 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 77% 5% 0% - 142 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - 10% £13250 - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 80% 5% 12% - 141 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 85% 0% 10% - 135 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 77% 5% 0% - 142 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 65% 5% 5% - 177 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 65% 5% 5% - 177 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 2% 15% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 89% 5% 9% - 119 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 69% 2% 5% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 80% 2% 15% - 125 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 83% 0% 0% - 128 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester - - 5% £14500 109 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - 10% - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 85% 5% 7% - 115 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 6% 0% - 189 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 89% 5% 9% - 119 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 77% 0% 15% - 136 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 15% - 136 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 0% 15% - 136 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 82% 0% 2% - 152 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 82% 0% 2% - 152 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 82% 0% 2% - 152 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% 0% 2% - 152 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 82% 0% 2% - 152 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 82% 0% 2% - 152 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 82% 0% 2% - 152 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 82% 0% 2% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 92% - 0% - 200 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 92% - 0% - 200 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 92% - 0% - 200 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 92% - 0% £21000 200 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 92% - 0% - 200 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% - 0% - 200 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 92% - 0% £25500 200 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 92% - 0% £10500 200 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 92% - 0% - 200 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 92% - 0% £16850 200 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 92% - 0% £19855 200 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 92% - 0% £84 200 London Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 92% - 0% - 200 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 92% - 0% - 200 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 92% - 0% £23520 200 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 92% - 0% - 200 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 85% 0% 1% - 175 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 85% 0% 1% - 175 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 0% 1% - 175 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 85% 0% 1% - 175 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 85% 0% 1% - 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 85% 0% 1% - 175 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 62% 0% 4% - 109 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
33 Στατιστικά στοιχεία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Quantitative Careers for Statistics Major | What Does a Statistician Do
  1/4
 • Careers in Math and Stats
  2/4
 • Statistics Is For Everyone
  3/4
 • A Productive Day Of A Mathematics And Statistics Student| K2KC || UFS | South African Vlog
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
76 /100
Απάντησαν 2776 φοιτητές Στατιστικά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Στατιστικά στοιχεία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29974 £30700 £37170
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25216 - £35586 £24029 - £40506 £26676 - £51119

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £33774 £39633 £51290
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £30758 - £39581 £30567 - £49067 £36783 - £64239

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Στατιστικά στοιχεία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Στατιστικά στοιχεία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Στατιστικά στοιχεία

 • Κυβερνήσεις
 • Χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές εταιρείες
 • Ασφαλιστικές και λογιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες πληροφορικής
 • Εταιρείες logistics και μεταφορών
 • Το NHS και οι ιδιωτικές εταιρείες υγείας
 • Οργανισμοί έρευνας αγοράς
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
 • Φαρμακευτικές βιομηχανίες
 • Πανεπιστήμια και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς

Εξειδικεύσεις εντός: Στατιστικά στοιχεία

 • Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • Οικονομική Στατιστική
 • Βιοπληροφορική
 • Στατιστική Γενετική
 • Στατιστική Πληροφορική
 • Περιβαλλοντική Στατιστική

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Στατιστικά στοιχεία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Στατιστικά στοιχεία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Στατιστικά στοιχεία από The London School of Economics and Political Science

35% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
35% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Στατιστικά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Στατιστικά στοιχεία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Στατιστικά στοιχεία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Στατιστικά στοιχεία:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics - MMorse
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science in Economics (Honours) - BSc Econ (Hons)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Research - MRes
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Mathematics - MMath (Hons)
 • Master in Mathematics, Operational Research and Statistics - MMORS
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Mathematics and Statistics - MMathStat
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil

Το πρόγραμμα σπουδών: Στατιστική, Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά στο University College London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 95 στα 100. Συμμετείχαν 39 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Στατιστικά στοιχεία ήταν £29974 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £30700 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £371705 χρόνια μετά την αποφοίτηση.