Μαθηματική μοντελοποίηση Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Mathematical modelling)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of York 70% 0% 5% £21700 172 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 94% 0% 10% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 77% 5% 5% £19500 174 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 7% 11% £17875 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 97% 5% 10% £19300 139 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 2% 5% £22500 169 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 0% £21450 £22520 161 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 0% 0% £17100 161 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 72% 0% 0% £70480 230 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 81% 0% 1% £24900 208 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 79% 5% 0% £23700 132 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 89% 5% 5% £22500 188 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 0% 0% £16400 161 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 5% £21900 139 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 0% 0% £17100 161 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 2% 0% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 80% 0% 1% £34000 210 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 2% 3% £22500 165 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 86% 0% 3% £20750 163 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 87% 0% 0% £23450 161 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 78% 0% 0% £19600 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 5% 8% £23450 149 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 2% 5% £22500 168 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 7% 15% £17875 103 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 87% 0% 0% £23450 161 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 86% 0% 3% £20750 163 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 55% 10% 10% £17400 156 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 0% £21450 £22520 161 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 5% 5% £14300 152 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 7% £21900 129 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 79% 0% 0% £34000 199 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 55% 10% 10% £17400 156 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 2% 3% £22500 165 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 97% 5% 10% £19300 139 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 90% 0% 0% £22520 161 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 62% 0% 10% £14800 143 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 76% 1% 0% £23450 160 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 89% 5% 5% £22500 188 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 7% £21900 127 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 71% 5% 0% £19000 183 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 94% 0% 10% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 56% 0% 10% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 2% 3% £23100 207 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 56% 0% 10% £14045 113 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 121 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 0% 0% £16320 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 2% 5% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 71% 5% 0% £19000 183 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 3% 15% £23700 140 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 79% 5% 0% £23700 132 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 47% 5% 20% £17400 122 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 81% 5% 1% £28500 190 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 72% 0% 0% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 0% £14700 122 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 7% 11% £17355 108 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 89% 0% 5% £15900 137 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 71% 15% 10% £14500 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 63% 3% 3% £19000 173 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 54% 10% 30% £17400 115 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 70% 0% 2% £24900 209 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 2% 5% £19300 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 7% £17600 129 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 94% 0% 10% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 94% 5% 5% £16400 181 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 3% 15% £23700 140 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 85% 0% 0% £17100 161 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 58% 0% 5% £14045 123 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 81% 2% 3% £21450 £22520 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 93% 10% 5% £11000 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 85% 0% 0% £17000 126 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 79% 0% 0% £34000 199 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 10% 10% £14500 115 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 65% 10% 10% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 70% 0% 5% £19600 172 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 67% 3% 0% £19000 163 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 97% 5% 25% £14300 72 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 121 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 88% 0% 0% £17900 122 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 93% 10% 5% £16100 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 3% 6% £23700 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 62% 0% 10% £14800 143 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 121 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 58% 0% 5% £14045 123 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 79% 0% 15% £14750 112 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 89% 1% 2% £20750 165 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 80% 0% 7% £21900 129 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 7% 11% £17355 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 81% 2% 3% £21450 £22520 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 120 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 74% 5% 15% £16000 116 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% £17700 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 44% 5% 0% - 109 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 5% 5% - 190 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 86% 0% 3% - 163 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 5% 5% - 167 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 83% 5% 5% - 190 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 6% 4% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 5% - 139 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 85% 15% 0% - 199 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 73% 10% 10% - 126 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 4% 2% - 180 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 83% 0% 5% - 102 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 44% 5% 0% - 109 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 6% 4% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 62% 3% 2% - 174 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 74% 5% 0% - 158 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 90% - 15% £16000 124 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 6% 4% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 48% 15% 10% - 107 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 4% 2% - 183 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 10% 0% - 155 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 55% 3% 5% - 153 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 0% 0% - 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 0% 10% - 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 95% 15% 0% - 131 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 62% 3% 2% - 174 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 4% 20% - 89 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 10% 0% - 185 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 62% 5% 6% - 179 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 65% 0% 5% - 147 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 0% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 30% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 96% 0% 5% - 171 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 55% 0% 0% - 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 66% 1% 1% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - 0% 15% - 97 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 57% 0% 1% - 175 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 5% - 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 75% 10% 0% - 161 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 3% 3% - 210 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 80% 5% 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 0% 5% - 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 30% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 4% 7% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - 0% 15% - 97 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 79% 0% 15% - 156 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 88% 5% 10% - 115 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 48% 15% 10% - 107 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester - 10% 0% £14500 - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 3% 3% - 210 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - 0% 0% £4625 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales - 40% 30% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 0% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 5% - 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 3% 3% - 210 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 80% 5% 5% - 120 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 80% 5% 5% - 120 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 82% 0% 0% - 102 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 65% 5% 4% - 127 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 0% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 67% 0% 0% - 189 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 72% 5% 0% - 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 30% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 76% 5% 5% - 182 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 4% 20% - 89 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 100% 5% 15% - 129 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 96% 5% 0% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 74% 15% 0% - 142 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 0% 0% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 65% 4% 3% - 130 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 69% 0% 5% - 125 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 0% 5% - 123 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 71% 0% 20% - 125 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 86% 0% 0% - 169 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 71% 0% 20% - 125 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - 0% 10% - 137 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 69% 0% 5% - 125 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 62% 5% 6% - 179 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 74% 4% 7% - 126 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 87% 3% 3% - 210 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester - - 20% - 116 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University - 0% 5% - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 72% - 30% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - 5% - £14600 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - 10% £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - 5% - £14300 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - - £13842 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - - £17700 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £16000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £24700 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - £15360 - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - 10% 0% £15750 - Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science - 10% 0% £23520 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - 10% 0% £14000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - £22520 - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - £24700 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - £20136 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University - - - £15384 £16000 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - £18500 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University - - - £15384 £16000 - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £9915 - London Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - - £13000 - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London - - - £17600 - Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £19600 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £14300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - £18500 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £14300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - - £13842 - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - £16068 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester - - - - - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - - - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria - - - - - Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - - - - Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Stranmillis University College 75% 10% 0% - 155 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 75% 10% 0% - 155 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 75% 10% 0% - 155 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 75% 10% 0% - 155 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 75% 10% 0% - 155 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 75% 10% 0% - 155 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 75% 10% 0% - 155 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - - - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool - - - - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester - - - - - Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester - - - - - Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Cambridge - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee - - - - - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath - - - - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - - - - Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University - - - - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
29 Μαθηματική μοντελοποίηση Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Julien Harou of University College London on the mathematical modelling of water
  1/4
 • 33130 Mathematical Modelling 1 (Student)
  2/4
 • What is Math Modeling? Video Series Part 1: What is Math Modeling?
  3/4
 • Stephen King Mathematical Modelling MSc
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μαθηματική μοντελοποίηση (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27000 £27924 £34556
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23012 - £32023 £22183 - £36218 £25816 - £46509

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27687 £28740 £35725
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23996 - £31852 £23027 - £35656 £27518 - £46362

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μαθηματική μοντελοποίηση

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μαθηματική μοντελοποίηση που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μαθηματική μοντελοποίηση

 • Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί
 • Κυβέρνηση
 • Ιδιωτικές εταιρείες επιστημονικής και μηχανικής έρευνας και ανάπτυξης

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μαθηματική μοντελοποίηση (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μαθηματική μοντελοποίηση από Brunel University

15% Επαγγελματίες πληροφορικής
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μαθηματική μοντελοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μαθηματική μοντελοποίηση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μαθηματική μοντελοποίηση.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μαθηματική μοντελοποίηση ήταν £27000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £27924 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £345565 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μαθηματική μοντελοποίηση:
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Mathematics - MMath
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Mathematics - MMath (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Certificate of Education - CertEd
 • Master of Research - MRes

Το πρόγραμμα σπουδών: Μαθηματικά - BSc (Hons) στο Northumbria University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.