Μαθηματικά Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Mathematics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Edinburgh 77% 10% 1% £23100 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 3% 5% £22500 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 3% 5% £22500 156 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 80% 5% 6% £14500 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 100% 0% 40% £17400 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 74% 0% 20% £13842 107 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 73% 10% 15% £10920 86 London Oncampus μερική απασχόληση
University of East Anglia 70% 0% 0% £16400 147 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 70% 0% 0% £14000 147 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 5% 7% £14300 109 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 5% 7% £14300 109 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 96% 5% 7% £9915 109 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 51% 10% 10% £17875 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 0% 10% £14045 65 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 10% £17355 100 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 0% 10% £14045 130 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 92% 0% 10% £20370 130 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 64% 10% 0% £19500 199 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £16000 108 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 83% 2% 3% £21450 £22520 151 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 70% 5% 0% £17400 174 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 77% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 100% 6% 8% £19300 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 5% 7% £15150 116 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 91% 5% 7% £16000 116 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 5% 7% £16068 116 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 0% 9% £21700 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 86% 0% 9% £23520 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 91% 6% 6% £17600 207 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 5% £17600 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 90% 5% 0% £24700 174 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 0% £22500 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 90% 5% 0% £24700 174 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 90% 5% 0% £34000 213 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 90% 5% 0% £34000 213 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 59% 5% 10% £15750 151 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 59% 5% 10% £20136 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 74% 0% 20% £13842 107 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 5% 0% £22500 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 78% 5% 1% £19000 183 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 0% £14700 149 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 0% 9% £19600 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 89% 4% 0% £17900 149 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 64% 10% 5% £19500 187 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 10% 5% £17700 187 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 3% 10% £22500 150 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 67% 0% 0% £21450 £22520 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 0% £17100 147 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 94% 2% 2% £24900 206 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 0% £17100 147 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 58% 3% 0% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 67% 2% 3% £22520 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 81% 3% 5% £22500 137 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 58% 3% 0% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 67% 0% 0% £21450 £22520 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 67% 0% 0% £22520 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 86% 0% 0% £15384 £16000 186 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 78% 5% 1% £19000 183 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 10% 5% £18500 130 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 3% 15% £23700 127 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 3% 15% £23700 127 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 0% £17100 147 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 84% 2% 3% £21450 £22520 157 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 10% 20% £23100 205 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 2% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 56% 0% 5% £17700 130 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 93% 10% 5% £12600 115 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 5% 10% £19300 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 5% 17% £23700 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 10% £21900 132 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 91% 2% 2% £34000 208 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 91% 5% 0% £20750 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 67% 5% 5% £19600 152 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 56% 5% 4% £23450 146 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 51% 10% 10% £17875 106 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 91% 5% 0% £20750 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 70% 5% 0% £17400 174 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 100% 5% 0% £14300 137 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 5% 10% £19300 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 5% 20% £14800 115 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 92% 3% 4% £23450 163 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 56% 0% 5% £17700 130 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 86% 0% 1% £15384 £16000 189 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 0% 10% £14045 65 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 80% 0% 20% £16320 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 87% 6% 8% £19300 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% £17700 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 77% 5% 17% £23700 119 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 83% 0% 15% £17400 123 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 7% 5% £13000 121 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 5% 3% £28500 187 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 36% 0% 10% £17355 117 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 73% 0% 10% £15900 121 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 71% 0% 1% £19000 174 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 75% 5% 10% £19600 141 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 79% 0% 4% £24900 199 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 56% 0% 5% £17700 130 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 93% 10% 5% £12600 115 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 83% 5% 13% £16400 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 5% 1% £18500 155 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 80% 0% 10% £11000 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 10% £17000 120 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 83% 5% 10% £14500 105 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 83% 5% 10% £14500 105 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 77% 2% 5% £19000 170 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 25% £14300 56 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 106 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 80% 0% 10% £16100 116 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 3% 13% £23700 122 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 5% 20% £14800 115 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 88% 5% 3% £20750 162 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 0% 10% £14045 130 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 10% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 3% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 3% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 106 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 3% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 10% 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 90% 5% 0% £25200 174 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 86% 0% 9% £18700 143 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 2% 5% £20000 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 75% 2% 5% £24800 134 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 67% 5% 0% £34100 215 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 6% 6% £24500 207 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 91% 6% 6% £3375 207 London Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 75% 5% 10% £21900 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 81% 6% 15% £19300 161 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 73% 7% 15% - 108 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 70% 2% 9% - 141 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 73% 10% 15% - 86 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 70% 0% 0% - 147 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 70% 0% 0% - 147 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 70% 0% 0% - 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 70% 0% 0% - 147 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 88% 0% 1% - 184 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 95% 5% 0% - 125 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 5% - 198 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 88% 1% 15% - 108 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Stranmillis University College 96% 5% 7% - 109 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 62% 0% 4% - 105 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 100% 10% 5% - 174 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 91% 5% 7% - 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 91% 5% 7% - 116 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 91% 5% 7% - 116 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 91% 5% 7% - 116 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 91% 5% 7% - 116 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 91% 5% 7% - 116 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 86% 0% 9% - 143 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 6% 6% - 207 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 6% 6% - 207 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 6% 6% - 207 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 5% 5% - 203 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 62% 2% 5% - 173 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 6% 6% - 207 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
King's College London - 6% 10% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 4% 3% - 166 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 86% 4% 3% - 166 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 59% 5% 10% - 151 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 79% 3% 8% - 98 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% 0% 20% - 107 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 77% 0% 10% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% - 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 9% - 121 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 77% 0% 10% - 112 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 60% 2% 10% - 129 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 70% 5% 7% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 95% 5% 5% - 169 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 1% - 207 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge 78% 5% 1% - 183 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 84% 5% 5% - 133 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 75% 2% 5% - 134 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 80% 3% 0% - 190 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - 35% £16000 121 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 59% 5% 10% - 151 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 60% 2% 5% - 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 9% - 121 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% - 15% - 168 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 74% - 15% £15360 168 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 74% - 15% - 168 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 74% - 15% - 168 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 74% - 15% - 168 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - 0% 5% £4625 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 10% - 81 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 62% 2% 5% - 173 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% - 0% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 73% - 15% - 120 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 78% 5% 5% - 66 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% - 0% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 76% 5% 5% - 154 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 100% - 0% - 183 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 80% 0% 20% - 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 91% 5% 0% - 154 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 64% 5% 10% - 133 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 82% 5% 0% - 183 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 60% 2% 5% - 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - - 15% £14560 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 78% 2% 3% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 5% 10% - 132 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 64% 10% 1% - 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 84% 5% 15% - 96 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 88% 2% 0% - 218 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% - 0% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% - 0% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 82% 5% 3% - 106 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 84% 5% 10% - 105 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester - - 0% £14500 109 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 79% 0% 10% - 116 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 76% 5% 5% - 154 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 83% - 15% £15576 60 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 3% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 64% 10% 1% - 105 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 90% 5% 0% - 122 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 75% 10% 5% - 111 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland - - - - - Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University - - 0% - 105 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 75% 10% 5% - 111 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 78% 5% 5% - 66 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 54% 0% 5% - 122 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 79% 5% 4% - 159 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 76% 5% 5% - 154 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 10% £13000 116 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 87% 5% 4% - 153 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 83% - 15% £15576 60 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - 20% £14600 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 10% - 81 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 78% 5% 12% - 135 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 78% 5% 5% - 148 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 84% 5% 10% - 105 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - 0% £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 76% 5% 5% - 154 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - 20% £14300 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 79% 5% 4% - 156 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 81% 5% 0% - 133 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 60% 2% 5% - 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 89% 5% 5% - 133 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 84% 5% 15% - 96 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 79% - 20% - 102 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 79% - 20% - 102 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 76% 10% 15% - 100 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 89% 5% 5% - 133 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 82% - 5% £14750 108 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 62% 2% 5% - 173 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 79% 5% 4% - 159 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 82% 3% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 80% 0% 20% - 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 84% 0% 0% - 110 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 74% 3% 0% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 74% 3% 0% - 106 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - 1% - 207 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 2% 5% - 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 5% 5% - 203 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 91% 6% 6% - 207 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 91% 6% 6% - 207 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 91% 6% 6% - 207 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 91% 6% 6% - 207 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 63% - 10% £3894 102 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Liverpool 80% 2% 3% - 148 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 72% 5% 5% - 177 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 86% 4% 5% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 63% - 10% £3894 102 London Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
12 Online Μαθηματικά Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
34 Μαθηματικά Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Pure vs Applied Math Major
  1/5
 • Maths Vs Biology - How to Choose | Engineering | Medical | Career Options | Unacademy Foundation
  2/5
 • Maths Vs Commerce Students
  3/5
 • Day in the Life of a Maths University Student \ 5am Productivity
  4/5
 • a day in the life of a maths student (online) ... vlog!
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 50143 φοιτητές Μαθηματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μαθηματικά (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £26516 £27314 £33292
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22047 - £30741 £21475 - £35639 £24949 - £44619

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £26847 £28205 £34921
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23217 - £30587 £22617 - £35599 £26680 - £45675

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μαθηματικά

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μαθηματικά που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μαθηματικά

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εταιρείες Μηχανικών
 • Χρηματοοικονομικές, τραπεζικές και λογιστικές εταιρείες
 • Κυβερνητικοί οργανισμοί
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες πληροφορικής, συμβούλων επιχειρήσεων και επιχειρησιακών ερευνών
 • Εταιρείες έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ
 • Ιατρικές και υγειονομικές βιομηχανίες
 • Πετρελαϊκή και πυρηνική βιομηχανία
 • Δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ινστιτούτα
 • Επιστήμη του διαστήματος και αστρονομία.

Εξειδικεύσεις εντός: Μαθηματικά

 • Αριθμητική
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Τριγωνομετρία
 • Υπολογισμός
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Θεωρία αριθμών
 • Τοπολογία
 • Καθαρά Μαθηματικά
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μαθηματικά που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μαθηματικά (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μαθηματικά από University of Brighton

25% Διοικητικά επαγγέλματα
25% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μαθηματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μαθηματικά

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μαθηματικά.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μαθηματικά:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Mathematics - MMath
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Mathematics - MMath (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Research - MRes
 • Certificate of Education - CertEd
 • Bachelor of Education (Honours) - BEd (Hons)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Master of Materials Science - MASt

Το πρόγραμμα σπουδών: Μαθηματικά με Γαλλικά στο University of Southampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 16 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μαθηματικά ήταν £26516 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £27314 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £332925 χρόνια μετά την αποφοίτηση.