Αθλητική θεραπεία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Sports therapy)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 89% 0% 3% £13800 116 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 89% 0% 3% £12000 116 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 5% 10% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 89% 0% 3% £12000 116 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 82% 1% 6% £15900 127 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% 0% 5% £14000 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 88% 0% 5% £13000 131 Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 88% 0% 5% £26500 131 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 88% 0% 5% £14300 £15300 131 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 88% 0% 5% £14500 131 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Lincoln 82% 1% 0% £15900 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 45% 0% 20% £13000 115 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 83% 0% 0% £14250 86 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 85% 1% 10% £14500 127 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 86% 0% 10% £13100 120 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% 0% 10% £14700 120 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 86% 10% 15% £12500 59 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 1% 20% £13320 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 91% 0% 10% £13000 133 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 91% 0% 10% £14000 133 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 68% 0% 8% £11400 118 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 0% 13% £17550 139 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 87% 0% 5% £7500 123 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 38% 5% 0% £12699 125 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Writtle University College 38% 5% 0% £12699 125 Chelmsford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 4% 3% £16850 165 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 90% 0% 16% £12500 127 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Bolton 90% 5% 30% £46600 73 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 76% 4% 3% £16850 £18600 165 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 15% £12250 80 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 86% 0% 22% £10500 126 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 82% 0% 15% £14045 116 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 84% 0% 20% £14250 107 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 10% £13200 121 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 80% 0% 13% £14045 125 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 4% 3% £16850 163 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 1% 20% £13320 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 89% 0% 17% £14700 125 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 20% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 100% 1% 3% £26500 145 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 91% 0% 10% £13000 133 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 20% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 82% 0% 15% £14045 116 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 80% 0% 13% £14045 125 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 89% 0% 17% £14700 125 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College 68% 4% 20% £9500 143 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 87% 0% 5% £10500 123 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 72% 0% 13% £17550 139 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 72% 0% 13% £14700 139 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 15% £12250 80 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% - 15% £13000 103 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 73% 5% 9% - 117 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 78% 3% 10% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% - 15% £13500 142 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 78% 3% 10% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 46 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 72% - 15% - - Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College - - - £8500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 83% - 15% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% - 15% £16480 - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 88% 0% 5% - 131 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 88% 0% 5% - 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 88% 0% 5% - 131 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 88% 0% 5% - 131 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 88% 0% 5% - 131 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 88% 0% 5% - 131 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 88% 0% 5% - 131 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 0% 5% - 131 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 88% 0% 5% - 131 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 88% 0% 5% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 88% 0% 5% - 131 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 83% - 30% £12450 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 98 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 63% - 10% - 117 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 85% 2% 7% - 115 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 85% 2% 7% - 115 Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 10% - 117 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% 0% 20% - 136 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 67% 0% 55% - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 67% 0% 55% £14000 - London Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth Marjon University 67% 0% 55% £12000 - Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
AECC University College 67% 0% 55% £17082 - Bournemouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 67% 0% 55% - - Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
University of Lincoln 67% 0% 55% £89 - Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff Metropolitan University 67% 0% 55% - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Edge Hill University 78% 1% 11% - 146 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 86% 0% 10% - 120 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of the Highlands and Islands 64% 0% 15% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College - - 15% £6223 - Truro Oncampus μερική απασχόληση
Exeter College 90% - 20% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - 30% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 92% 10% 15% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - 5% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 93% 0% 26% - 119 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 77% 0% 22% - 107 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College 77% 0% 22% - 107 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% - 10% - 125 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% - 0% £14500 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 61% - 27% £3894 86 London Oncampus μερική απασχόληση
Moulton College - - 35% - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 80% - 12% - 114 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 61% - 27% £3894 86 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 73% 0% 26% - 100 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% - 12% £11000 137 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 15% 5% 15% - 104 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 76% - 15% £14000 135 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 12% - 109 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 91% - 10% - 125 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 72% - 5% £15250 138 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 100% - 5% - 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College - - - - - Northampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford 68% 0% 10% - 149 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 68% 4% 20% - 143 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 60% 1% 4% - 157 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 76% - 15% £14000 135 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 100% - 5% - 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 54% 0% 5% - 108 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 69% - 12% £12000 131 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
12 Αθλητική θεραπεία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Applying for Sports Therapy jobs
  1/4
 • What is the difference between a sports therapist and a physiotherapist?
  2/4
 • DAY IN THE LIFE OF A UNIVERSITY STUDENT *VLOG* || SPORTS THERAPIST ADDITION
  3/4
 • HND Sports Therapy student, Aimee Robertson, shares her experience at Perth College UHI
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
81 /100
Απάντησαν 34916 φοιτητές Αθλητική θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αθλητική θεραπεία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19940 £19421 £23863
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16907 - £24016 £14961 - £23989 £18896 - £29362

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20349 £20202 £24491
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16965 - £23874 £15861 - £24330 £19780 - £29835

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αθλητική θεραπεία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αθλητική θεραπεία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αθλητική θεραπεία

 • Αθλητικοί σύλλογοι και ομάδες
 • Αθλητικές κλινικές τραυματισμών
 • Ιδιωτικές κλινικές υγείας
 • Κλαμπ και γυμναστήρια υγείας και φυσικής κατάστασης
 • Αθλητικά και ψυχαγωγικά κέντρα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αθλητική θεραπεία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αθλητική θεραπεία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αθλητική θεραπεία από University College Birmingham

15% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Επαγγελματίες της θεραπείας
10% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αθλητική θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αθλητική θεραπεία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αθλητική θεραπεία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αθλητική θεραπεία:
 • Master of Science (Undergraduate) - MSc (UG)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Foundation Degree - FD
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Higher National Diploma - HND

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αθλητική θεραπεία ήταν £19940 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19421 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £238635 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Αθλητική αποκατάσταση στο The University of Nottingham έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.