Αθλητική προπόνηση Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Sports coaching)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Worcester 86% 0% 10% £13100 120 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% 0% 11% £12750 128 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 87% 2% 4% £25700 129 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 100% 0% 5% £13100 116 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 87% 2% 4% £25700 129 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 97% 0% 10% £14600 118 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17355 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 58% 0% 11% £17875 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 2% 8% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 77% 0% 0% £10500 149 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 91% 1% 15% £14500 117 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% £12000 119 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 2% 8% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 77% 0% 0% £10500 149 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 77% 0% 0% £13800 149 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 89% 0% 32% £12250 81 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 69% 5% 10% £14000 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 86% 0% 20% £7230 107 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 85% 10% 19% £12500 62 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 88% 0% 5% £13100 129 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 86% 0% 15% £13000 114 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 70% 0% 11% £13000 141 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 82% 1% 0% £15900 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 45% 0% 20% £13000 115 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 25% £10500 67 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 85% 1% 10% £14500 127 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 6% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 77% 0% 22% £13200 107 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 75% 1% 25% £10500 67 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 74% 0% 3% £13000 132 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 0% 30% £13320 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 45% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 81% 2% 5% £9270 131 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 76% 0% 5% £13000 143 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 70% 0% 0% £16425 153 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 90% 5% 10% £12000 115 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 0% 10% £17550 143 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 82% 2% 17% £13325 124 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 80% 0% 6% £14700 138 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 76% 0% 5% £13000 143 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 79% 0% 25% £14045 134 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 3% 20% £16100 189 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 83% 2% 15% £16200 125 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 0% 45% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 86% 0% 10% £13100 128 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute 86% 0% 10% £8250 128 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 3% 20% £11000 189 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 89% 5% 11% £16400 143 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 85% 0% 20% £12250 136 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 77% 0% 0% £14000 150 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 6% £16850 133 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 83% 2% 15% £16200 125 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 83% 0% 0% £14250 86 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 74% 0% 0% £16425 138 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 69% 0% 5% £13620 114 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 79% 0% 25% £14045 134 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 93% 0% 35% £13842 127 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 80% 0% 30% £13320 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 6% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 58% 2% 16% £15250 124 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 74% 0% 10% £17550 143 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 73% 3% 13% £12250 117 Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 87% 5% 15% £13145 100 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 35% 0% 30% £14500 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 0% 15% £14045 134 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 88% 0% 15% £14000 134 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 88% 0% 15% £14045 134 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 88% 0% 15% £14000 134 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 87% 5% 15% £13145 100 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 93% 0% 35% £13842 127 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 93% 0% 35% £13200 127 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 35% 0% 30% £14500 107 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 60% - 75% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 60% - 75% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 88% 0% 4% - 163 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 88% 0% 4% - 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 88% 0% 4% - 163 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 88% 0% 4% - 163 Reading Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 61% - 27% £15576 86 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 20% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 20% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 61% - 27% £3894 86 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 68% 1% 20% - 130 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 68% 1% 20% - 130 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 68% 1% 20% - 130 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - - - £9270 - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College 92% - 25% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
St Mary's University, Twickenham 92% - 25% £12250 - Twickenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 95% - 15% £13100 68 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 80% - 50% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 80% - 50% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 93% - 10% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College 93% - 10% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 89% - 30% £9150 82 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 89% - 30% £14000 82 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 88% - 12% £12000 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 89% - 30% £12200 82 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 88% - 12% £12000 132 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - 0% 0% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 88% - 12% £11000 131 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 39% - 40% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 39% - 40% - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 89% 0% 32% - 81 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 89% 0% 32% - 81 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 98 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath College - - 30% - - Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 100% - 0% - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
Bedford College - 10% 10% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 83% - 15% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Selby College - 10% 0% - - Selby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) - 10% 0% - - Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 88% 0% 5% - 131 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Petroc - - 35% - - Barnstaple Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - 35% £14000 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - 35% - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - 35% - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Chichester - - 35% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - 35% - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire - - 35% - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester - - 35% - - Chester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham - - 35% - - Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick - - 35% - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Liverpool Hope University - - 35% - - Liverpool Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester - - 35% - - Worcester Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton - - 35% - - Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick - - 35% - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Hartpury University and Hartpury College - - 35% £13000 - Gloucester Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester - - 35% - - Worcester Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University - - 35% - - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - 35% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - 35% - - Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales - - 35% - - Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - 35% £9915 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton - - 35% - - Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology - - 35% £26500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College - - 35% £13000 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 35% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 35% - - Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales - - 35% - - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester - - 35% £14300 £15300 - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton - - 35% - - Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 35% - - Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - 35% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - 35% - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University - - 35% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - 35% £14500 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire - - 35% £14700 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - 35% - - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University - - 35% £12000 - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 35% £18800 - Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Royal Central School of Speech and Drama - - 35% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester - - 35% - - Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales - - 35% £15000 - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College - - 10% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham - - 20% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 83% - 45% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 83% - 45% £13000 - Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 82% - 15% £7500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 83% - 30% £12450 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 100% - 10% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Askham Bryan College - - 30% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 85% 10% 19% - 62 Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth - - 45% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University - - 0% - 109 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford - - 0% - 109 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College - - 55% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 82% - 15% £12600 101 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 82% - 15% - 101 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 80% - 50% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 83% - 15% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Derby College - - 10% £12000 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Reaseheath College - - - £12000 - Nantwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 83% - 15% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 69% - 20% £13000 83 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 69% - 20% £13000 83 Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - - - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 82% - 12% £12600 111 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College 83% - 30% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - - - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 80% - 50% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Myerscough College 83% - 30% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 91% - 15% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College - - - - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College - - 5% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgend College - - 5% - - Bridgend Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - - 5% £14250 - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - - - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - - - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales - - 25% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 25% £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 25% £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales - - 25% £12600 - Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - 25% £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - 25% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 67% - 5% £9250 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% - 7% - 137 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 93% - 15% - 124 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough College 88% - 15% £8500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 56% 5% 15% - 98 Leeds Oncampus μερική απασχόληση
Wrexham Glyndwr University 60% 0% 30% - 92 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College - - 5% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 74% 0% 3% - 132 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 74% 0% 3% - 132 Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 10% - 117 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 63% - 10% £14000 117 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 78% - 15% £13000 126 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 - - - £14466 138 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 0% 5% - 112 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College 60% 0% 5% - 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 78% 1% 11% - 146 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 79% 5% 7% - 136 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 81% 2% 5% - 131 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 85% - 20% - 97 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 55% 2% 25% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 67% 0% 55% - - Northampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 78% 3% 10% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 78% 3% 10% - 107 Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 80% 0% 6% - 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 80% - 10% £12600 114 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 0% 26% - 100 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 73% 0% 26% - 100 Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 83% 3% 15% - 99 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 55% 2% 25% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% - 14% - 144 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Auckland College - - - - - Bishop Auckland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 78% 2% 25% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 10% - 117 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 63% - 10% £14500 117 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Reaseheath College - - - £11800 - Nantwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% 0% 20% - 136 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 85% 0% 20% - 136 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 85% - 20% - 97 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 58% 2% 16% - 124 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Auckland College - - - - - Bishop Auckland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 85% 2% 7% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College - - 5% £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 67% 0% 55% - - Northampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 78% 3% 10% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 12% - 109 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 63% - 12% £13800 109 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College - - 35% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 0% 30% - 92 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 60% 0% 30% - 92 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 0% 26% - 100 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 78% 3% 10% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 63% - 12% - 109 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 93% - 15% - 124 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nelson and Colne College - - 25% - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 73% 3% 13% - 117 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 67% 0% 55% - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 67% 0% 55% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 67% 0% 55% £14250 - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 82% 2% 17% - 124 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business 35% 0% 30% - 107 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 88% 0% 15% - 134 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The City of Liverpool College 93% 0% 35% - 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 10% - 134 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 85% - 10% - 134 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
24 Αθλητική προπόνηση Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • MSc Sport Coaching
  1/5
 • Careers in Sport - Coach
  2/5
 • GoPro - A Day In The Life Of Coach Javi
  3/5
 • Bjorn shares his experience on studying the Master of Sports Coaching
  4/5
 • What Makes a Good Sport Coach?
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 34916 φοιτητές Αθλητική προπόνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αθλητική προπόνηση (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19940 £19421 £23863
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16907 - £24016 £14961 - £23989 £18896 - £29362

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20349 £20202 £24491
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16965 - £23874 £15861 - £24330 £19780 - £29835

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αθλητική προπόνηση

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αθλητική προπόνηση που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Αθλητική προπόνηση

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερασιτεχνικοί και επαγγελματικοί αθλητικοί σύλλογοι
 • Κέντρα αναψυχής και τμήματα αθλητισμού των τοπικών αρχών
 • Κέντρα υγείας και γυμναστικής
 • Κατασκηνώσεις διαμονής
 • Κέντρα δραστηριοτήτων
 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις
 • Εθνικοί αθλητικοί οργανισμοί
 • Αθλητικά Συμβούλια
 • Πρόσωπα

Εξειδικεύσεις εντός: Αθλητική προπόνηση

 • High Performane Football
 • Προπονητική ποδοσφαίρου
 • Αθλητική προπόνηση
 • Προπόνηση αθλητικής απόδοσης
 • Ηγεσία Προπονητών Αθλητισμού
 • Αθλητισμός απόδοσης

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αθλητική προπόνηση που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αθλητική προπόνηση (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αθλητική προπόνηση από University College Birmingham

15% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
10% Επαγγελματίες της θεραπείας
10% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αθλητική προπόνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αθλητική προπόνηση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αθλητική προπόνηση.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αθλητική προπόνηση:
 • Master of Sport - MSport
 • Master of Arts (Undergraduate) - MA (UG)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Foundation Degree - FD
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Arts and Sciences (Honours) - BASc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Arts - MA
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Advanced Diploma - PGA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Doctorate in Sport Coaching - DSC
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Αθλητικές επιστήμες (Αθλητική προπονητική) στο Coleg Llandrillo (Llandrillo College) έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 6 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αθλητική προπόνηση ήταν £19940 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19421 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £238635 χρόνια μετά την αποφοίτηση.