Μηχανική λογισμικού Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Software engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Staffordshire University 77% 7% 6% £14000 119 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 75% 15% 11% £12250 137 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 68% 5% 0% £16800 150 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 68% 5% 0% £23000 150 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Leicester 68% 5% 0% £21750 150 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 68% 5% 0% £10400 150 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Hull 78% 5% 5% £17550 142 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 0% 4% £35100 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 3% £23200 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 5% 10% £17550 142 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 78% 0% 3% £23200 121 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 8% 5% £17355 143 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 5% 5% £17550 142 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 5% 5% £17550 142 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 68% 0% 5% £15040 £15490 148 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 5% 30% £13500 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 5% 30% £13500 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 0% 10% £14250 118 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 0% 10% £14250 118 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 5% 30% £13500 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 0% 4% £12000 110 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 5% 30% £13500 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 0% 4% £12000 110 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 62% 4% 13% £13145 112 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 76% 0% 4% £13800 110 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 15% 2% £84080 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 89% 15% 2% £12250 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 77% 5% 22% £16500 123 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 43% 10% 10% £15000 129 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 43% 10% 10% £8470 129 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of St Andrews 43% 10% 10% £24240 129 St Andrews Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 43% 10% 10% £13275 129 Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 75% 3% 0% £94590 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 82% 3% 0% £94590 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 75% 3% 0% £63060 206 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 75% 3% 0% £15000 206 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 75% 3% 0% £15000 206 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 100% 0% 10% £16300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 0% £19500 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 70% 0% 0% £25670 125 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 68% 0% 0% £19792 £20584 200 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 70% 0% 0% £24450 125 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 0% £22760 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 73% 0% 3% £21400 147 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 56% 0% 12% £16000 139 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 62% 2% 25% £16300 103 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 7% 9% £14000 124 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 63% 5% 0% £13000 113 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 75% 4% 0% £19400 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 53% 0% 10% £13842 101 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 79% 0% 3% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 50% 6% 5% £13800 124 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 64% 4% 20% £13325 140 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 81% 5% 15% £16100 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 56% 0% 24% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 75% 15% 11% £12250 137 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 62% 2% 25% £16300 103 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 63% 10% 27% £13500 166 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 56% 0% 24% £12750 111 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% 5% 12% £13000 88 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 62% 2% 25% £16300 103 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 58% 5% 5% £23450 169 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 47% 0% 10% £18300 114 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 50% 6% 5% £12000 124 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 50% 6% 5% £13800 124 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 81% 5% 15% £11000 145 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 35% £12500 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 35% £12500 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% 5% 12% £13000 88 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 55% 0% 15% £16500 100 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 76% 5% 7% £20118 129 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £46600 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 4% 10% £22760 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 70% 0% 0% £25670 125 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £51650 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 0% 5% £30400 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 67% 15% 4% £16425 162 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 57% 6% 10% £14500 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £39200 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 89% 15% 20% £37350 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% 5% 7% £3894 135 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 43% 10% 10% £14400 68 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 43% 10% 10% £14400 68 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 68% 5% 7% £15360 131 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 76% 5% 7% £20118 135 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 79% 0% 3% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 10% 14% £14500 68 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 68% 10% 14% £14500 68 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
SAE Institute 72% 5% 5% £13000 97 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 0% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 0% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 0% - 132 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 0% - 132 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 68% 5% 0% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 2% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 2% 3% - 170 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 77% 20% 0% £8300 - Colwyn Bay Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London - 10% 5% £10920 - London Oncampus μερική απασχόληση
Cornwall College - - 5% £6633 - Redruth Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Westminster College 91% - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 0% 0% - 161 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 73% 7% 15% - 142 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 8% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - 53 Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 5% - 138 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 45% 4% 15% - 137 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 68% 0% 0% - 161 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 65% 8% 14% - 107 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 8% - 80 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 63% 5% 30% - 166 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coleg Llandrillo (Llandrillo College) 63% 5% 30% - 166 Colwyn Bay Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 76% 0% 0% - 95 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 76% 0% 0% - 95 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 62% 4% 13% - 112 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - - £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 2% 5% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 77% 5% 22% - 123 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 56% 5% 19% - 122 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 56% 5% 19% - 122 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 43% 10% 10% - 129 London Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 43% 10% 10% - 129 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 43% 10% 10% - 129 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 43% 10% 10% - 129 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of Scotland 43% 10% 10% - 129 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 43% 10% 10% - 129 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 43% 10% 10% - 129 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 43% 10% 10% - 129 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 43% 10% 10% - 129 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 43% 10% 10% - 129 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 43% 10% 10% - 129 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 0% 15% - 169 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 75% 3% 0% - 206 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 75% 3% 0% - 206 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 46% - 25% £13500 120 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Oxford College 46% - 25% £7300 120 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 46% - 25% - 120 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 82% 15% 10% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 82% 15% 10% £8700 - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 94% - 20% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 84% - 0% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 76% - 40% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 40% £7800 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Surrey College - - 15% - - Redhill Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 78% 15% 24% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 91% - 21% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 67% - 10% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Academy 92 67% - 10% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 67% - 10% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 67% - 10% £14598 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - 25% - 94 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 78% 7% 9% - 124 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 5% 20% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 9% 5% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 60% 5% 5% - 127 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 76% 7% 0% - 143 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 45% 10% 25% - 149 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 5% 5% - 161 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 67% 6% 15% - 153 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 9% 5% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 60% 5% 5% - 127 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 0% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College - - 0% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 5% 5% - 161 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 69% - 40% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 80% 5% 20% - 107 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 80% 5% 20% - 107 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 76% 0% 0% - 95 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 77% 0% 0% - 127 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 76% 7% 0% - 143 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 9% 5% - 97 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 40% 3% 5% - 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 0% 5% - 134 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 87% 0% - £7080 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 60% 6% 5% - 115 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 55% 1% 8% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 83% - 10% £13200 90 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 60% 6% 5% - 115 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 45% 10% 25% - 149 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 5% 5% - 161 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 76% 7% 0% - 143 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 76% 7% 0% - 143 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 70% - 15% £14598 130 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 55% 0% 15% - 100 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 70% - 15% £14598 130 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 60% 6% 15% - 118 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 70% - 11% £14598 119 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College 70% - 11% - 119 Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 75% 5% 7% - 132 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 57% 5% 15% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 76% 5% 7% - 135 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Roehampton 89% 15% 20% - 74 Roehampton Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 73% 0% 3% - 147 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 57% 5% 15% - 111 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
19 Μηχανική λογισμικού Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Computer Science vs Software Engineering - Which One Is A Better Major?
  1/5
 • My Software Engineering Masters Degree in 5 Minutes
  2/5
 • How to choose between software engineering and data science | 5 Key Considerations
  3/5
 • A Day in the Life of a Software Engineering Student | ConU
  4/5
 • A Day In The Life Of a Software Engineer Student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
66 /100
Απάντησαν 3233 φοιτητές Μηχανική λογισμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μηχανική λογισμικού (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25948 £22958 £27579
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22922 - £30285 £16161 - £30238 £19190 - £36447

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27295 £23875 £27759
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £23632 - £30758 £17533 - £30381 £20848 - £36885

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μηχανική λογισμικού

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχανική λογισμικού που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μηχανική λογισμικού

 • Οργανισμοί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης
 • Οργανισμοί Τεχνολογίας Πληροφοριών
 • Παραγωγικοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί ΜΜΕ
 • Οργανισμοί κοινής ωφέλειας

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχανική λογισμικού

 • Ανάπτυξη λογισμικού/συστημάτων
 • Ανάπτυξη εφαρμογών

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχανική λογισμικού που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μηχανική λογισμικού (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μηχανική λογισμικού από Liverpool John Moores University

60% Επαγγελματίες πληροφορικής
25% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μηχανική λογισμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μηχανική λογισμικού

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μηχανική λογισμικού.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχανική λογισμικού:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science - MSc
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Higher National Certificate - HNC
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree - FD
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Science - BSc

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μηχανική λογισμικού ήταν £25948 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22958 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £275795 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Μηχανική λογισμικού (με ολοκληρωμένο έτος στη βιομηχανία) στο Aberystwyth University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.