Μηχανική Λογισμικού Online Σπουδές Επιπέδου Bachelor και Master στο Ηνωμένο Βασίλειο (Software engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS
Μηχανική λογισμικού και τεχνητή νοημοσύνη MSc (PG) - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £15000 - Online μερική απασχόληση
Μηχανική λογισμικού MSc (PG) - Online Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - - £15000 - Online μερική απασχόληση
Τεχνολογία λογισμικού MSc - Online Πανεπιστήμιο De Montfort
(De Montfort University)
- - - - - Online μερική απασχόληση
Μηχανική λογισμικού (online) MSc - Online Πανεπιστήμιο του Hertfordshire
(University of Hertfordshire)
- - - - - Online πλήρους απασχόλησης
 • A Day in the Life of a Software Engineering Student 2020 (online edition)
  1/5
 • Cyber Security vs Software Engineer | Career trajectory, work experiences, interview prep, etc.
  2/5
 • 5 Reasons Why I Love Being a Software Engineer
  3/5
 • A Day in the Life of a Software Engineer in London
  4/5
 • day in the life of a software engineer intern | google | chicago
  5/5

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχανική Λογισμικού

 • Ανάπτυξη λογισμικού/συστημάτων
 • Ανάπτυξη εφαρμογών

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχανική Λογισμικού:
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Science - MSc

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Northeastern των ΗΠΑ, το 83% των στελεχών επιχειρήσεων θεωρούν ότι ένα οnline πτυχίο από γνωστό ίδρυμα έχει την ίδια αξία με το αντίστοιχο δια ζώσης πτυχίο. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση για τα online πτυχία έχει αυξηθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία. Η φήμη του ιδρύματος είναι γενικά πιο σημαντική από το αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης. Η πανδημία COVID έχει εξαλείψει κάθε εναπομείναν στίγμα που μπορεί να είχε στο παρελθόν η διαδικτυακή εκπαίδευση.