Τεχνητή νοημοσύνη Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Artificial intelligence)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of East Anglia 71% 2% 4% £17100 £18000 136 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 0% 3% £23200 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 2% 2% £25700 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 2% 2% £25700 149 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 82% 4% 5% £22760 182 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 65% 3% 4% £24000 156 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 65% 3% 4% £24000 156 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 100% 0% 4% £35100 211 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 4% £24450 £25670 153 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 4% £24450 £25670 153 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 48% 3% 6% £13842 93 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 8% 15% £17355 132 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 87% 5% 10% £22500 139 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 86% 5% 5% £22500 136 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 4% £24450 £25670 153 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 57% 5% 17% £16000 128 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 0% 0% £30400 192 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 82% 5% 10% £16300 137 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 82% 5% 0% £16300 126 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 0% 3% £23200 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 92% 2% 2% £25700 132 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 71% 5% 13% £12600 113 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 73% 0% 5% £17000 115 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 90% 5% 11% £14415 107 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 90% 5% 11% £14415 107 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College of the Humanities 90% 5% 11% £14000 107 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 88% 0% 10% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 66% 5% 25% £19280 156 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% 6% 0% £1805 108 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 50% 5% 19% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 60% 2% 5% £16300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 5% 13% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 72% 2% 5% £16300 130 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 5% 13% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 5% 13% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 60% 2% 5% £25050 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 82% 0% 2% £25050 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 82% 0% 2% £11000 152 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 82% 0% 2% £14750 152 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 82% 0% 2% £14300 152 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 82% 0% 2% £14300 152 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
Glasgow Caledonian University 81% 11% 13% £12250 142 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 72% 10% 3% £15000 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 72% 10% 3% £22000 109 Egham Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 84% 0% 3% £22000 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 84% 0% 3% £14500 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 84% 0% 3% £13950 133 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 0% 3% £22000 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 84% 0% 3% £20810 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 84% 0% 3% £17000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 84% 0% 3% £14895 133 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 84% 0% 3% £15750 133 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 84% 0% 3% £19380 133 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 84% 0% 3% £28000 133 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 84% 0% 3% £16300 133 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 84% 0% 3% £22000 133 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 84% 0% 3% £1805 133 London Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 84% 0% 3% £19150 133 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 84% 0% 3% £18000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 84% 0% 3% £26500 133 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 84% 0% 3% £15850 133 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
University of St Andrews 84% 0% 3% £24240 133 St Andrews Oncampus μερική απασχόληση
New College of the Humanities 84% 0% 3% £14000 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 5% 0% £27500 190 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 71% 5% 0% £19855 190 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 79% 0% 3% £1937 106 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 79% 0% 3% £26500 106 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 79% 0% 3% £17000 106 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 79% 0% 3% £15000 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 79% 0% 3% £19380 106 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol 79% 0% 3% £24600 106 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 69% 5% 5% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 79% 0% 3% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 63% 4% 18% £14700 119 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 79% 0% 3% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 63% 4% 18% £14700 119 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 7% 8% £14000 118 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 7% 8% £14000 118 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 60% 4% 9% £14750 97 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 7% 8% £14000 118 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 11% £14250 95 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 5% 11% £14250 95 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 7% 9% £13000 120 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 4% 7% £15360 130 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Birkbeck, University of London - - - £9915 - London Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 2% 4% - 136 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 65% 0% 0% - 210 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 70% 0% 8% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 70% 0% 8% - 170 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 4% £25000 161 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 0% - 179 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 2% - 164 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 4% - 161 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 0% £25000 167 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 70% 2% 0% - 162 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 55% 8% 15% - 132 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 64% 0% 10% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 2% - 164 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 66% 7% 6% - 113 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 64% 4% 5% - 136 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 66% 2% 0% - 171 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - 1% 3% £25000 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - 25% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 78% 10% 2% - 164 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 71% 7% 5% - 132 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 76% 3% 0% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 65% 8% 14% - 107 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 73% 0% 5% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 90% 5% 11% - 107 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 66% 5% 25% - 156 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 66% 5% 25% - 156 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 66% 5% 25% - 156 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 66% 5% 25% - 156 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 66% 5% 25% - 156 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 76% 6% 0% - 108 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 7% - 77 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 7% - 77 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 7% - 77 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 67% 6% 6% - 149 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 60% 2% 5% - 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 60% 2% 5% - 126 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 82% 0% 2% - 152 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 82% 0% 2% - 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 82% 0% 2% - 152 Ipswich Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 82% 0% 2% - 152 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 82% 0% 2% - 152 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 3% 10% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 65% 3% 10% - 118 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 72% 10% 3% - 109 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 72% 10% 3% - 109 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 72% 10% 3% - 109 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 72% 10% 3% - 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 84% 0% 3% - 133 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 84% 0% 3% - 133 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 84% 0% 3% - 133 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 84% 0% 3% - 133 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 84% 0% 3% - 133 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 84% 0% 3% - 133 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 84% 0% 3% - 133 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 0% 3% - 133 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 84% 0% 3% - 133 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 84% 0% 3% - 133 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 0% 3% - 133 London Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 84% 0% 3% - 133 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 0% 3% - 133 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 84% 0% 3% - 133 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 84% 0% 3% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 84% 0% 3% - 133 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 71% 5% 0% - 190 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 71% 5% 0% - 190 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 79% 0% 3% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 79% 0% 3% - 106 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 0% 3% - 106 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 79% 0% 3% - 106 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 79% 0% 3% - 106 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 79% 0% 3% - 106 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 79% 0% 3% - 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 55% 1% 0% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 55% 1% 0% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 71% 9% 6% - 107 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 60% 4% 9% - 97 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 71% 9% 6% - 107 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 20% - 35 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 79% 0% 3% - 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 79% 0% 3% - 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
6 Online Τεχνητή νοημοσύνη Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
22 Τεχνητή νοημοσύνη Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • Data Engineer vs Data Scientist vs ML Engineer: What's the Difference? (ft. Justin, Esther, Shubhi)
  1/6
 • 5 Career Paths in Artificial intelligence
  2/6
 • Master | Artificial Intelligence | University of Amsterdam
  3/6
 • How I started my career in artificial intelligence in Ireland - Felishya from India
  4/6
 • Why study artificial intelligence?
  5/6
 • A Day In Life of Software Engineer in Bristol - Student | Startup | Internship
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 577 φοιτητές Τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Τεχνητή νοημοσύνη (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £30000 £22500 £27000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £26500 - £39000 £16500 - £31000 £20500 - £37000

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27500 £29500 £36000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25000 - £35000 £23000 - £40000 £26000 - £46500

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Τεχνητή νοημοσύνη

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Τεχνητή νοημοσύνη που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Τεχνητή νοημοσύνη που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Τεχνητή νοημοσύνη (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Τεχνητή νοημοσύνη από The University of Edinburgh

60% Επαγγελματίες πληροφορικής
10% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Τεχνητή νοημοσύνη

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Τεχνητή νοημοσύνη.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Τεχνητή νοημοσύνη:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Computing (Honours) - MComp (Hons)
 • Master of Computing (Honours) - MCompu (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Arts or Master of Science - MA/MSc
 • Master of Research - MRes
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Τεχνητή νοημοσύνη ήταν £30000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22500 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £270005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Πληροφορική (Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση) στο Imperial College of Science έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.