Ανθρωπολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Anthropology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Durham University 86% 0% 4% £28500 170 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 5% £23100 187 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 87% 0% 5% £22430 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 69% 10% 15% £16335 151 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 0% 0% £23100 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 83% 0% 20% £14600 156 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 150 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 87% 5% 0% £14600 98 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 83% 3% 6% £14600 152 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 60% 0% 0% £23100 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 89% 5% 19% £14325 106 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 89% 5% 19% £14750 117 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 83% 0% 10% £13145 118 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 83% 0% 10% £14600 118 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 86% 5% 5% £22500 165 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 157 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 73% 0% 9% £15250 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 4% £20000 157 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 80% 0% 30% £14600 180 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 145 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 9% £18500 134 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 73% 0% 5% £30400 163 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 79% 0% 15% £14600 190 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 9% £22500 128 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 80% 5% 9% £20370 128 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 94% 10% 15% £23520 155 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 51% 0% 5% £13500 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 0% £23100 174 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 1% £24700 160 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 149 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 5% £21000 140 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 93% 0% 5% £19500 140 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 81% 0% 5% £23100 181 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 0% £20118 £21124 111 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 5% £20118 £21124 102 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 47% 0% 0% £20100 145 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 20% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 73% 5% 10% £15250 102 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 85% 0% 10% £28500 175 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 10% 5% £13500 106 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 93% 0% 20% £19300 143 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 0% 0% £20000 162 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 100% 0% 15% £22700 181 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 83% 0% 5% £19500 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 52% 10% 0% £17100 £18000 137 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 144 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 91% 5% 0% £14600 109 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 87% 5% 0% £1825 103 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 142 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 83% 5% 9% £18500 129 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 175 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 78% 0% 5% £5460 175 London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 78% 0% 5% £16335 175 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 0% £18500 165 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 71% 0% 0% £17100 135 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 79% 0% 15% £15334 195 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 79% 0% 15% £8165 195 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
The London School of Economics and Political Science 79% 0% 15% £23520 195 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 58% 0% 5% £24200 165 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 58% 0% 5% £20100 165 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 79% 0% 15% £20370 184 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 79% 0% 15% £20370 184 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 64% 0% 0% £23100 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 69% 0% 5% £23100 172 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 69% 0% 5% £11800 172 Durham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 69% 0% 5% £25000 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 0% 5% £23400 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 1% £21700 160 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 74% 0% 1% £13310 160 Durham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 74% 0% 1% £20500 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 74% 0% 1% £15760 160 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 74% 0% 1% £20500 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 82% 15% 5% £16335 107 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 85% 0% 5% £22430 177 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 75% 5% 0% £15250 104 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 5% £28500 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 5% 15% £11000 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 5% 15% £16100 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 88% 0% 5% £23650 168 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 85% 5% 10% £22700 175 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 87% 5% 5% £1825 94 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University 89% 15% 0% £15860 107 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 90% 0% 5% £13145 100 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 79% 0% 5% £28500 179 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 79% 0% 5% £14600 179 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 5% 9% £18500 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 0% £17400 132 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £16850 108 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 87% 5% 0% £14600 107 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £16850 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% 4% 10% £16850 99 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 93% 0% 0% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 80% 0% 5% £13500 90 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 10% 5% £17400 155 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 80% 10% 15% £18500 128 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 73% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 51% 5% 5% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science - - - - - London Oncampus μερική απασχόληση
Brunel University - - - £16335 - Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 5% 6% - 176 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 83% 5% 8% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% 10% 15% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 15% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 10% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 2% 10% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 15% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 170 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 20% - 156 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 91% 10% 15% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 5% 15% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 3% 6% - 152 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 5% - 182 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 3% 0% - 172 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 84% 0% 8% - 120 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 64% 5% 5% - 124 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 30% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 0% 5% - 133 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 94% 10% 15% - 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 173 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 51% 0% 5% - 128 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 0% - 153 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 15% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 15% - 192 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 100% 10% 5% - 149 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 100% 10% 5% - 149 Poole Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 100% 10% 5% - 149 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 10% - 163 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 94% 0% 0% - 89 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 67% - 0% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 4% 5% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 78% 5% 15% - 100 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 10% - 149 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 94% 0% 15% - 190 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 182 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 82% 5% 8% - 129 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 15% - 179 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 5% 6% - 101 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 75% 1% 5% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 195 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 195 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 0% 15% - 195 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 0% 15% - 195 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 79% 0% 15% - 195 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 79% 0% 15% - 195 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 79% 0% 15% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 79% 0% 15% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 15% - 195 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 79% 0% 15% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 79% 0% 15% - 195 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 58% 0% 5% - 165 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 58% 0% 5% - 165 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 58% 0% 5% - 165 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 184 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 184 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 184 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 69% 0% 5% - 172 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 69% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 69% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 0% 5% - 172 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 0% 5% - 172 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 69% 0% 5% - 172 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 69% 0% 5% - 172 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 69% 0% 5% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 69% 0% 5% - 172 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 74% 0% 1% - 160 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 74% 0% 1% - 160 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 74% 0% 1% - 160 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 74% 0% 1% - 160 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Durham University 85% 5% 10% - 175 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 82% 5% 0% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 70% 5% 2% - 133 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 90% 1% 0% - 116 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 90% 1% 0% - 116 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 63% 5% 20% - 156 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 150 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 0% 2% - 160 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 65% 5% 15% - 91 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 65% 5% 15% - 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 90% 4% 10% - 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 69% 5% 0% - 64 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 68% 10% 15% - 153 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 73% 5% 5% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 65% 5% 15% - 91 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 69% 5% 10% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 69% 5% 0% - 64 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
40 Ανθρωπολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • CAREERS FOR ANTHROPOLOGY MAJORS | Ucla Student Explains
  1/4
 • ANTHROPOLOGY VS HISTORY: What's The Difference?! | Choose Between Anthropology Major & History Major
  2/4
 • WHY I MAJORED IN ANTHROPOLOGY | UCLA Anthropology Student Explains | Top Anthropology School
  3/4
 • SOME COLLEGE DAYS IN MY LIFE as an Anthropology major at UC Berkeley | Homework, thrift haul + more
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 3786 φοιτητές Ανθρωπολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ανθρωπολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23000 £21873 £26360
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19000 - £26500 £15898 - £27436 £18783 - £33314

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21860 £22787 £28225
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19492 - £25627 £16782 - £28176 £20403 - £35827

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ανθρωπολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ανθρωπολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ανθρωπολογία

 • Δημόσιοι Τομείς
 • Μη κερδοσκοπικοί τομείς
 • Δημόσια Υπηρεσία
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Κοινότητες
 • Κεντρικοί κυβερνητικοί φορείς
 • Πανεπιστήμια
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Μουσεία

Εξειδικεύσεις εντός: Ανθρωπολογία

 • Κοινωνικοπολιτισμική Ανθρωπολογία
 • Αρχαιολογία
 • Γλωσσολογική Ανθρωπολογία
 • Βιολογική Ανθρωπολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ανθρωπολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ανθρωπολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ανθρωπολογία από Goldsmiths, University of London

35% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
5% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ανθρωπολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ανθρωπολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ανθρωπολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ανθρωπολογία:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts in Social Sciences - BASS
 • Bachelor of Social Science (Honours) - BSocSci (Hons)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ανθρωπολογία ήταν £23000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21873 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £263605 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Ανθρωπολογία και Αγγλικά στο Queen's University of Belfast έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 8 ερωτηθέντες.